București - Materiale de Istorie și Muzeografie, anul 2017


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MAJURU, Adrian Editorial 5-5 română
Sigle și abrevieri 6-6 română
Dr. BELIȘ, Vladimir, Dr. BUDA, Octavian Medicina legală și începuturile modernității în România Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 9-20 română
Dr. BĂRBULESCU, Constantin Stoica Bălănescu – odiseea unui empiric în vremea lui Carol Davila Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 21-26 română
TRĂUȘAN-MATU, Lidia De veghe în sistemul sanitar al României moderne: doctorul Ștefan Capșa (1822-1885) Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 27-46 română
Dr. CRAIOVAN, Ioana Virginia Mediul construit și tuberculoza prin ochii medicilor din România modernă Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 47-53 română
Dr. BUDA, Octavian, Dr. HOSTIUC, Sorin, Dr. VASILE, Sorina Petre Tomescu (1890-1977) și psihiatria bucureșteană până în 1945 Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 54-67 română
Dr. LIVADĂ-CADESCHI, Ligia Însemnările de război ale medicilor români - dr. Vasile Bianu (1858-1927) Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 68-76 română
FALCAN, Dan Germanofilia: păcatul de moarte al primului război mondial – cazul Victor Babeș Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 77-80 română
Dr. DOBRESCU, Emilian M., Dr. KOZMA, Andrei Necesitatea diagnosticului societal acum și în anii ce vin - 10 tendințe Dosar tematic: Diagnostic şi societate în România modernă / Thematic dossier: Diagnose and Society in Modern Romania 81-90 română
Dr. ZAMANI, Lelia Apariția și numele Bucureștiului – între adevăr și legendă ISTORIE / HISTORY 93-101 română
CONSTANTIN, Gabriel Curtea domnească din București: întemeiere, evoluție și decădere ISTORIE / HISTORY 102-111 română
Dr. CRISTEA, Letiția-Mirela Ridicarea Mănăstirii Mihai Vodă: între legendă și realitate ISTORIE / HISTORY 112-124 română
Dr. LEPĂR, Ana-Maria Bucureștii de la Nicolae Mavrogheni la Pavel Kiseleff în literatura epocii ISTORIE / HISTORY 125-161 română
BUIUMACI, Cezar Petre Din culisele concursului pentru monumentul George Enescu ISTORIE / HISTORY 162-175 română
IACOB, Ana București – locuri și oameni – după cutremurătoarea noapte din 4 martie 1977 ISTORIE / HISTORY 176-184 română
CODĂU, Loredana Cronici ilustrate ale secolului al XIX-lea – pedepsele pictorului Gheorghe Ioachim Pompilian Artă / Art 187-205 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Alexandru Scarlat Ghica aflate în colecția de „documente” a Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 209-229 română
GHILIA-IVAN, Liana Călătoria perpetuă – cufere, lăzi, bahuturi în patrimoniul Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 230-242 română
ENE, Maria-Camelia Incursiune în moda 1900. Piese excepționale din patrimoniul Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 243-264 română
NICULA, Dana Roxana Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu / Patrimony 265-280 română
ILIESCU, Corina Margareta „Portretul artistului la senectute” – ultimele documente din viața privată a lui Constantin I. Nottara Patrimoniu / Patrimony 281-288 română
Dr. CIOBANU, Bianca-Liliana Portul tradițional românesc – componentă reprezentativă a patrimoniului material și imaterial Patrimoniu / Patrimony 289-296 română
DIACONU, Roxana Degradări și modalități de curățare a pergamentelor Restaurare / Restoration 299-311 română
MOȚ, Eugen Ovidiu Restaurarea a două volume din colecția Muzeului Municipiului București: Apostol, București, 1683 și Evanghelie, Râmnic, 1746 Restaurare / Restoration 312-319 română
Dr. COMAN, Roxana Un proiect de artă bizantină: chipul lui Hristos – o experiență interculturală aprilie-iunie 2017 Marketing Cultural / Cultural Marketing 323-327 română
Lista autorilor 328-329 română
Cuprins 330-331 română