București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXX, anul 2016


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MAJURU, Adrian Editorial 5-7 română
LUPU, Daniela Manuscrisul lui Manuil Serghiadi (1828-1844) din patrimoniul Muzeului Municipiului București Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 9-29 română
dr. ing. DĂESCU, Ioniță Frații Konteschweller, pionieri ai radiofoniei mondiale Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 29-48 română
Prof. Dr. ZANEA, Roxana Venise à travers les yeux de Jean Giono voyage en Italie Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 49-61 franceză
TUDORACHE, Aurel Mașini cu abur la Muzeul Tehnic Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 62-75 română
arh. POPOVICI DONICI, Mihail Corneliu Construcții de pământ din Banatul Românesc de Câmpie Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 76-79 română
ION, Rodica Mariana Aplicaṭii ale știinṭei materialelor în evaluarea artefactelor din patrimoniul cultural Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 80-98 română
ALEXANDRU, Amalia, DRAGOMIR, Mihai Promovarea Cetății Râșnov prin conceptul de Living History Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 99-105 română
NICOLESCU, Radu, ȚICLEANU, Alexandru, ȚICLEANU, Mircea Lacul Panonic Cuaternar: Marea Albă a mitologiei românești Dosar tematic: istorie şi patrimoniu cultural 106-120 română
Dr. ENE, Maria-Camelia Paftaua, tipuri de decorații și simboluri. Accesorii din patrimoniul Muzeului Municipiului București Istorie 123-149 română
RAFAILĂ, Grina-Mihaela Catalogul documentelor lui Grigore I Ghica aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Istorie 150-168 română
CIOTORAN, Gabriel Documente inedite din colecția de documente a Muzeului Municipiului București Istorie 169-194 română
NICULA, Dana Roxana Simboluri heraldice pe obiecte de artă decorativă din colecțiile Muzeului Municipiului București Istorie 195-210 română
ZAMANI, Lelioara Ceremonii și loisir la București în timpul domniilor fanariote Istorie 211-221 română
IACOB, Ana Alimentarea cu energie electrică și gaze naturale a orașului București Istorie 222-234 română
CONSTANTIN, Gabriel Istoria familiei Ghica Istorie 235-246 română
DUMITRESCU, Daniela Aspecte ale evoluției teatrului românesc Istorie 247-255 română
BADEA, Anca Mănăstirea Plumbuita Istorie 256-265 română
MAZĂRE DOBRESCU, Carmen Aspecte privind dezvoltarea comunității bulgare catolice din Dudești Cioplea Istorie 266-274 română
BĂLAN, Andreea-Ioana Elemente distincte ale bulevardului Lascăr Catargiu Istorie 275-282 română
SIMION, Andreea Tramvaiul, între periferie și centru - instrument valoros în sprijinul mobilității durabile Istorie 283-291 română
LEPĂR, Ana-Maria Incendii, epidemii și calamități naturale în București (1774-1834) Istorie 292-305 română
VELESCU, Oliver 1919. Prolegomene la o istorie a comportamentului urban în București Istorie 306-316 română
GEORGESCU, Mihai Petru Domnului Costică Gh. Vasiliu, nou-născut la 1900. Din corespondența primită Istorie 317-328 română
GHILIA-IVAN, Liana „Mareyeuse” Și „Pécheur” de Émile Louis Picault, în colecția de sculpturi a Muzeului Municipiului București Patrimoniu-Restaurare 331-338 română
MUCENIC, Cezara Cavoul Mauriciu Blank Patrimoniu-Restaurare 339-363 română
POP, Andreea Morminte ale arhitecților în Cimitirul Bellu Patrimoniu-Restaurare 364-393 română
POPESCU-COLIBAN, Oana-Diana-Eliana Bucureștii de dincolo de timp Patrimoniu-Restaurare 395-415 română
ILIESCU, Corina Muzeul C. I. și C. C. Nottara – la 60 de ani de la deschidere – o poveste inedită – Patrimoniu-Restaurare 416-423 română
BUIUMACI, Cezar Petre Proiectul unei statui – Nicolae Filipescu Patrimoniu-Restaurare 424-435 română
Dr. PELIGRAD NAZEN, Ștefania Creația lui Tăttărescu în pictura unor biserici bucureștene Patrimoniu-Restaurare 436-462 română
restaurator GRIGORE, Aida Simona Succesiunea etapelor metodologice în cazul intervenției de conservare restaurare a unor elemente litice, decorative, parte a colecției Mănăstirii Stavropoleos Patrimoniu-Restaurare 436 română
BĂRDULETE, Miruna Cum convingi tinerii să vină la muzeu. Studiu de caz: Cum a crescut participarea tinerilor din categoria de vârstă 18-25 de ani la evenimentele de la Palatul Suțu Marketing cultural 471-484 română
Index bibliografic al anuarului București. Materiale de Istorie și Muzeografie, vol. I-XXIX (1964-2015) 486-520 română
Lista autorilor 521-521 română
Gabriel Ciotoran 522-522 română
Cuprins 523-524 română