Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe Unele probleme ale ceramicii neoliticului din Banat .7- română
DUMITRAȘCU, Sever Așezarea neolitică de la Sîntana-Holumb 25- română
SOROCEANU, Tudor Însemnătatea comitirului de la Mokrin pentru cronologia epocii timpurii a bronzului în Banat 33- română
MEDELEȚ, Florin Situla de la Remetea Mare (jud. Timiș) 49- română
PETROVSZKY, M., RUSSU, Ion O diplomă militară din Tibiscum 61- română
RUSSU, Ion Diploma militară romană din Covdiu (R.S.F.J.) 75- română
PETCULESCU, Liviu, PROTASE, Dumitru Coiful roman de la Berzovia 85- română
BENEA, Doina Observații cu privire la topografia Diernei în epoca romană 91- română
DRAGOMIR, Ion, GUDEA, Nicolae Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea 99- română
BORONEANȚ, Vasile Locuirea din secolelele XII-XIII de la Ogașul Neamșului - Comuna Berzasca 123- română
UZUM, Ilie Cimitirul medieval de la Gornea - "Țîrcheviște" 131- română
DANI, Ioan, FENEȘAN, Costin O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea 145- română
FENEȘAN, Costin Asistența socială și lupta minerilor din Banat în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea 153- română
WOLLMANN, Volker Hărtți privind expoatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175- română
GYEMANT, Ladislau Rolul lui Vasile Georgevici în mișcarea de emancipare a românilor bănățeni (1820-1826) 193- română
RUJA, Gheorghe Situația muncitorimii miniere și metalurgiste în Banatul montanistic la mijlocul veacului al XIX-lea 209- română
ZABERCA, Vasile Din istoria mineritului Cărășan în secolul al XIX-lea. Exploatarea auriferă "Elisabeta" 219- română
CORDOȘ, Nicolae Organizarea apărării în procesul memorandist 231- română
FAUR, Viorel Presa românească din Oradea despre mișcarea memorandistă 249- română
ȘERBAN, Ion Represiuni antimuncitorești în județele Caraș și Severin în perioada interbelică (1919-1939) 259- română
POPA, Ion Aspecte ale șomajului în zona industrială din Sudul Banatului /1929-1933) 271- română
BOZU, Ovidiu Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița 277- română
BRĂTESCU, Constantin Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 283- română
RUJA, Gheorghe, ZABERCA, Vasile Contribuția muncitorilor la refacerea economică a țării și înfăutuirea actului revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție (1944-1948) 290- română
SĂCARĂ, Nicolae Donjonul de la Turnu-Ruieni 303- română
POPA, Mircea Încercarea lui Andrei Șaguna de a edita un ziar la Arad sau Timișoara în 1849 311- română
DELEANU, Mihai "Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reșița 317- română
VELESCU, Oliver Activitatea pictorului bănățean Gheorghe Baba în Oltenia 327- română
GUDEA, Nicolae Date noi despre castrul roman de la Pojejena 333- română
PROTASE, Dumitru Cadtrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraș-Severin) 345- română
PROTASE, Dumitru Villa rustica de la Dalboșet (jud. Caraș-Severin) 349- română
IAROSLAVSCHI, Eugen O villa rustica la Caransebeș 359- română
PETROVSZKY, Richard Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (II) 365- română
IONIȚĂ, Vasile Toponime slave în Valea Bîrzavei 379- română