Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CIUTĂ, Marius Aspecte ale complexului cultural Starcevo-Criș pe teritoriul României .9-44 română
FÎNTÎNEANU, Cristinel Cîteva considerații privind raportul cronologic între culturile Gumelnița și Sălcuța 45-49 română
POPA, Cristian Contribuții la cunoașterea perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în bazinul Cugirului (II) 51-101 română
RIȘCUȚIA, Cătălin Materiale arheologice aparținînd bronzului timpuriu în colecția muzeului din Deva 103-128 română
MOLNAR, Zsolt Propuneri ipotetice pentru modelul dinamicii așezărilor din epoca bronzului pe Valea Superioară a Mureșului 129-147 română
GLIGOR, Adrian, INEL, Constantin Scurte considerații asupra unui vîrf de lance Hallstattian descoperit la Ocna Mureș (jud. Alba) 149-157 română
DRĂGHIA, Daniela 100 de ani de la moartea ilustrului arheolog Dr. Zsofia Torma 159-176 română
GHEORGHIU, Gabriela Cisterne descoperite în zona capitalei regatului dac 177-189 română
SONOC, Alexandru Considerații privind simbolistica pisicii în antichitatea Europei și în estul bazinului Mării Mediterane 191-204 română
Propuneri pentru un dicționar de termeni în arheologia celei de-a doua epoci a fierului 205-226 română
DARDAINE, Silvie Les flaviens et Trajan d'apres les inscriptions decouvertes dans la Peninsule Iberique 227-346 franceză
ARDEVAN, Radu Observații asupra unei familii de fabri de la Drobeta 247-252 română
BĂEȘTEAN, Gică Conducte din tuburi ceramice în colonia dacică Sarmizegetusa 253-260 română
PISO, Ioan Epigraphica (XVI) - Inscriptions de Sarmizegetusa 261-265 franceză
BENEA, Doina, LALESCU, Iulian Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) 267-301 română
MĂRGHIDAN, Liviu Reflecții asupra romanizării Daciei - Săpturile arheologice de la Deva - 303-352 română
POPA, Dumitru Contribuții la viața cultural-religioasă a populației rurale din Dacia romană intracarpatică 353-362 română
PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Obiecte de os în colecțiile Muzeului Județean Mureș 363-376 română
GEORGESCU, Adrian, SONOC, Alexandru Inelul sigilar cu reprezentare zoomorfă descoperit în necropola tumulară noricopannonică de la Cașolț (jud. Sibiu) 377-400 română
ALICU, Dorin Bibliografia așezărilor antice de la Vețel - Micia 401-425 română
BEȘLIU MUNTEANU, Petre Despre tipologia cetăților din sud-estul Ungariei medievale 427-440 română
ȚUȚUIANU, Daniel-Costin Spade medievale din colecția muzeului civilizației dacice și romane din Deva 441-448 română
ITTU, Constantin Gestică simbolică în ritualul investiturii unui cavaler 449-453 română
ȚIPLIC IOAN, Marian Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov - Rolul lor în apărarea Tramsilvaniei de Sud. 2. Breslele armurierilor din Cluj (sec. XIV-XVI) 455-466 română
PAP, Francisc, PETROV, Gheorghe, PINTER ZENO, Karl Descoperiri monetare în Cetatea Orăștiei 467-472 română
IONESCU, Doina Considerații asupra ansamblului de pictură murală aparținînd bisericii monument istoric "Sfîntu Nicolae" din Leșnic 473-580 română
LUCA, Cristian Documente italiene inedite privind relațiile politice ale lui Ioan Tapolya cu Ferdinand I de Habsburg 473-484 română
TĂTAR, Octavian Disputa pentru coroana Ungariei dintre Ferdinand și Zapoly (1526-1540) 485-510 română
PĂDUREAN, Dominuț Prima atestare documentară a unei mori de apă în Țara Moților - Cîmpeni, 1587 - și evoluția acesteia în timp 511-524 română
DREGHICIU, Doina Tipărituri rare sau nunicat în colecțiile de carte românească veche din județul Alba (secolele XVI-XIX) 525-533 română
BICHICEAN, Gheorghe Reprezentarea clerului în Marea Adunare a țării, în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) 535-642 română
DREGHICIU, Doina Surse de achiziționare ale cărților romănești vechi inserate în însemnări olografe (sec. XII-XIX) 543-549 română
MUREȘAN, Valentin Considerații privind scena mitologică în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII 551-562 română
MOCANU MARIN, Radu Biserica - născătoare de limbă și cultură la români 563-471 română
ANGHEL, Gheorghe Vauban și fortificațiile bastionare din Transilvania și Banat de la Sfîrșitul secolului al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea 581-631 română
ALBU, Ioan Procesul vrăjitoarelor din Chirpăr (1727-1728) 633-648 română
DÎRJA, Ileana Manuscrise și tipărituri kollariene în colecția bibliotecii naționale a României filiala "Batthyaneum" din Alba Iulia 649-686 română
FIRCZAK, Gheorghe Cultura luminilor. Romanii în istoriografia maghiară 687-715 română
BOTA, Ioan Episcopul Petru Pavel Aron deschizător de drumuri în învășămîntul românesc 717-727 română
IONESCU, Doina Din bogata activitate a pictorului Simion din Pitești în ținuturile hunedorene (1) 729-736 română
POPA, Mircea Atitudinea autorităților habsburgice față de emigrările din Transilvania reflectată în cîteva documente de arhivă 737-740 română
VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Cîteva considerații despre situația economico-socială a țărănimii hunedorene între anii 1750-1784 741-748 română
GHERMAN, Mihai Gheorghe Șincai: Adunarea Dogmelor credinții cu însemnări de folos. Manuscris inedit 749-754 română
STANCIU, Laura Petru Maior - precursor al romantismului 755-769 română
DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan Modalități culturale la românii ardeleni în "Vormarz": N. Pauleti (I) 771-778 română
BASARAB, Maria Cărți didactice românești în muzeul din Deva (1785-1888) 779-791 română
MESEA, Iulia Valori și semnificații ale creației peisagistice a lui Dritz Schillerus 793-800 română
MIKLOSIK, Elena Peisajul de la staffage-ul idilic la realismul documentar 801-812 română
BASARAB, Maria Mănăstirea Plosca - valențe culturale 813-830 română
LUPEA, Cornel Ofițerii români din regimentul I grăbiceresc român de la Orlat 831-861 română
LAZĂR, Ioachim Aron Budai (1763-1847) și mișcarea pentru emancipare națională a românilor din Transilvania 863-871 română
MIHAI, David Arhaic și modern în inventarul gospodăriei țărănești zărăndene. Evoluție și involuție în mentalitate 873-879 română
ANDRIȚOIU, Ioan, RUSTOIU, Aurel Sighișoara - Wietenberg. Descoperirile preistorice și așezarea dacică 881-882 română
ANDRIȚOIU, Ioan, RUSTOIU, Aurel Marian Gumă (1951-1998) 883-887 română