Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
RUSU-PESCARU, Adriana Pro Memoria .11-16 română
ANDRUȘ, Rodica Din "Cartea de Aur". La 115 ani de la înfințarea muzeului devean 17-26 română
SZEKELY, Zoltan In memoriam Directorului Doctor Dodent Octavian Floca 27-31 română
DRĂGOESCU, Ion Octavian Floca (1904-1983) - Corespondență inedită 33-38 română
RUSU-PESCARU, Adriana Liviu Mărghitan la a 60-a aniversare 39-43 română
LUCA SABIN, Adrian Die Vinca-Siedlung aus Rumess. Die aphase der Vinca-Kultur in Siebenburgen 45-62 germană
FLORESCU, Radu Strecurători ceramice preistorice 63-68 română
SZEKELY, Zoltan Plastica și arta decorativă a neoliticului din Sud-Estul Transilvaniei 69-77 română
STRANINI, Elisabetta Aspects of the Koros Culture lithic industry: The assemblage from Endrod 119 (Hungary): A preliminary report 79-89 engleză
COMȘA, Eugen Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaș et Vinca (ressemblances et differences) 91-104 franceză
BIAGI, Paolo Cultural, environmental and economic changes in Northern Italy between the seventh and the sixth millennium BP 105-125 engleză
SIMION, Katalin Betrachungen uber die chronologie der wende des Fruh-und Mittelneolithikums im Karpatenbecken 127-141 germană
HORVATH, Laszlo Die stellung der Sopot-Kultur im Ungarischen Neolithikum und ihre chronologischen beziehungen mit der grossen Ungarischen Tiefebene 143-168 germană
EL SUSI, Georgeta A survey on animal husbandry of Tudaș community from Orăștie "Dealul Pemilor" (X2)(Hunedoara County) 169-177 română
CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Manifestări spirituale și motivații ale raporturilor dintre adepții diferitelor culte religioase decelate în necropola Sîntana De Mureș de la Gherăseni 179-187 română
GIURGIU ARDEU, Adriana Contribuții privind stadiul cercetării Hallstattului timpuriu în spațiul intracarpatic 189-226 română
LUCA SABIN, Adrian, PĂREAN, Ioan Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu) 227-231 română
PĂDUREAN, Dominuț Noi contribuții la hidronimia Daciei antice: Identificarea geografică și descifrarea etimologică a hidronimului "auras" (Herodot, Istorii, IV, 49) 233-341 română
BĂLOS, Angelica Organizarea internă a așezărilor fortificate în epoca clasică 243-247 română
BĂLOS, Angelica Aspecte ale vieții cotidiene la daco-geți 249-252 română
NISTOR, Anghel, VALEA, Mircea Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică, în perioada Burebista-Decebal 253-256 română
POP, Horea Der Nordwestern Dakiens vor den dako-eomischen Kriegen 257-263 germană
RIȘCUȚIA, Cătălin Repertoriul arheologic al Depresiunii Brad 265-318 română
MĂRGHIDAN, Liviu Rolul economic al așezării romane Micia în cadrul provinciei Dacia 319-324 română
PESCARU, Eugen, RUSU-PESCARU, Adriana Faze și etape de amenajare ale complexului termal Germisara (Geoagiu-Băi, județul Hunedoara) 325-339 română
NEMEȘ, Emil Descoperiri de epocă romană în Țara Hațegului 341-351 română
BĂEȘTEAN, Gică Blocuri de piatră pentru aprovizionarea cu apă în colonia dacică Sarmizegetusa 353-367 română
BENEA, Doina Inteferențe spirituale în așezările daco-romane din Sud-Vestul Daciei în secolele III-IV 369-383 română
STOENESCU, Daniil Mărturii despre cultura antică în literatură apologetică patristică de limbă latină 385-389 română
BATARIUC, Paraschiva-Victoria, PESCARU, Eugen Cahle descoperite la Germisara (Geoghiu-Băi, județul Hunedoara) 391-417 română
CIOBANU, Doina Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitării din Nord-Estul Munteniei 419-430 română
BICHICEAN, Gheorghe Reprezentarea stărilor privilegiate în congregațiile generale din Voievodatul Transilvaniei 431-485 română
ȚIPLIC IOAN, Marian Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov - Rolul lor în apărarea Tramsilvaniei de Sud. 1. Breslele armurierilor din Sibiu și funcția lor militară 487-498 română
POPESCU, Elena Cîteva considerații privind colecția de icoane pe lemn a Muzeului Brukenthal 499-503 română
CERGHEDEAN, Mihai Cîteva considerații pe marginea unei liste de împrocesuați din vremea lui Horea 505-524 română
LASCU, Viorica Divina Comedie: O fericită sintetă Religie - Cultură 525-530 română
JUMARĂ, Dan Tradiția bizantină în instituțiile de cult româneștio )manuscrise inedite) 531-538 română
ȘERBĂNESCU, Olga Cărți de prevestire - Trepetnicul 539-544 română
MUREȘAN, Valentin Protestantismul și Contrareforma - Ecouri și influențe în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII 545-550 română
DELEANU, Natalia Desacralizarea lumii în pictura franceză a secolului al XVIII-lea 551-556 română
BASARAB, Maria Însemnări vechi despre învățămîntul hunedorean 557-565 română
TAKACS, Matilda Medalii transilvănene emise în timpul Mariei Tereza în patrimoniul Muzeului de Istorie Aiud 567-576 română
GLUCK, Eugen Relatările din presa cehă și poloneză privind răscoala din 1784 577-580 română
IONESCU, Doina Considerații privind icoanele pe lemn semnate de Stan Uigravul, aflate în patrimoniul cultural hunedorean 581-586 română
NĂGLER, Doina Petru Maior și problema învățămîntului în Transilvania 587-591 română
FIRCZAK, Gheorghe Din viața și activitatea lui Gyarmathi Samuel - Iluminist transilvănean 593-609 română
RIȘCUȚA, Cătălin Relațiile dintre ortodocși și greco-catolici în județul Alba în lumina însemnărilor de pe cărțile vechi românești (secolele XVIII-XIX) 611-621 română
IONESCU, Adrian-Silvian Portretistica în pictura țărănească pe sticlă 623-636 română
LANEVSCHI, Gheorghe Mănăstirea franciscană Maria Radna - monument baroc - păstrător de valori culturale 637-643 română
ENĂCHESCU, Doru Conservarea unei monoxile din sec. al XIII-lea 645-650 română
POPESCU, Elena Metode de restaurare a unui document de breaslă din secolul al XVII-lea 651-657 română
BECEANU, Mihaela, GHEARĂ, Daniela Aspecte privind meteșugul olăritului în centrele de olari - Bar-Livacia de pe teritoriul județului Hunedoara. Metode de restaurare 659-665 română
MOGA LAZĂR, Gabriela, PAVEL, Emilia Muzeul etmografic al Moldovei Iași, sursă de informare și documentare pentru creațiile actuale - colaborare între etnograf și creator 667-675 română
LAZĂR, Ioachim Emil Nemeș (1943-1997) 677-679 română