București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIX, anul 2015


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Dr. ADRIAN , Majuru Editorial 5-6 română
arhitect ALEXANDRA, Buleu Gara feroviară. Expresie a coliziunii culturale dintre oraș și teritoriu. Studiu de caz: Gara de Nord, București Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 9-21 română
DIANA, Costache Periferiile urbane din perspectivă antropologică Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 22-38 română
DANIELA, Dumitrescu Alimentația naturală în context istoric Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 38-47 română
CĂTĂLIN , Oncescu Agricultura urbană Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 48-54 română
CĂTĂLIN , Papa Gentrificarea în Londra: schimbări și efecte în rândul oamenilor Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 55-61 română
STOICA, Mihaela Elena Antropologia piețelor publice centrale și rolul acestora de canale de evacuare ritualică a violenței simbolice Dosar tematic: Antropologie şi Istorie 62-73 română
VELESCU, Oliver Reconstrucția Mănăstirii Radu-Vodă. Semnificații cultural-istorice la început de secol XVII Istorie 77-94 română
Dr. MAJURU, Adrian Strada și Mahalaua Sfinților Istorie 95-111 română
Dr. ZAMANI, Lelia Fotografii și fotografiile de odinioară Istorie 112-0120 română
CONSTANTIN, Gabriel Amprenta cantacuzină la Curtea Domnească din București Istorie 121-128 română
CIOTORAN, Gabriel „Au fost tăind un brad bătrân ... !” Istorie 129-142 română
drd. Arh ABĂLARU, Oana Anca Valențe contemporane ale patrimoniului arheologic Patrimoniu, Restaurare 145-155 română
Dr. ENE, Camelia Maria Transpunerea stilului neoromânesc în arta funerară - arhitectul Ion Mincu Patrimoniu, Restaurare 156-177 română
ILIESCU, Corina Muzicianul Constantin C. Nottara - un om al Cetății. Aniversarea a 125 de ani de la nașterea sa (1890 - 2015) Patrimoniu, Restaurare 178-180 română
istoric de artă MARINACHE, Oana, arhitect VÂLCOREANU, Anamaria, arhitect ZAHARIA, Raluca Istorie și reconstrucție: casele arhitecților Dobre Nicolau Și T(h)oma Dobrescu Patrimoniu, Restaurare 181-192 română
PREDESCU, Simona Secretele lui Aman Patrimoniu, Restaurare 193-197 română
Dr. RĂDULESCU, Mihai Sorin Scrisori de la Petre Ș. Năsturel Patrimoniu, Restaurare 198-250 română
Dr. RAFAILĂ, Grina-Mihaela Actele domniei lui Matei Ghica aflate în colecția de „Documente" a Muzeului Municipiului București Patrimoniu, Restaurare 251-265 română
Dr. GHILIA-IVAN, Liana Himerele în Cetate: "O problemă de perspectivă" Patrimoniu, Restaurare 261-288 română
OPREA, Iuliana Analiza comportamentului consumatorilor culturali la MMB (studiu de caz, mai 2015) Marketing muzeal 285-294 română
Cuprins 295-295 română