Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III, anul 2017, subtitlu: Anul III, nr. 3 (2017)


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DIMACHE, Mădălina, PETCU, Răzvan, ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard Loom weights from Șoimuș-Ferma La Avicola 2, Hunedoara County / Greutăți de țesut de la Șoimuș-Ferma La Avicola 2, județul Hunedoara I. Arheologie / Archaeology 13-30 engleză (şi un rezumat în română)
IGNAT, Theodor, OPRIȘ, Vasile, POLL, Ingrid Precucuteni anthropomorphic figurines from the Boian-Gumelnița settlement at Chitila-Fermă / Figurine antropomorfe Precucuteni din așezarea Boian-Gumelnița de la Chitila-Fermă I. Arheologie / Archaeology 31-55 engleză (şi un rezumat în română)
DARIE, Adelina, GEORGESCU, Migdonia XRF analyses performed on the Eneolithic copper objects from the Bucharest Municipality Museum’s Archaeological Collection / Analize XRF asupra obiectelor eneolitice de cupru din Colecția Arheologică a Muzeului Municipiului București I. Arheologie / Archaeology 56-76 engleză (şi un rezumat în română)
HILA, tudor, LYNCH, Sean C. Determining the suitability of portable-XRF for the characterization of flint artifacts and raw materials from the Lower Danube Basin / Determinarea aplicabilității analizelor cu un XRF portabil pentru caracterizarea artefactelor de silex și a materiilor prime din Bazinul Dunării de Jos I. Arheologie / Archaeology 77-103 engleză (şi un rezumat în română)
ANDREESCU RADIAN, Romus, VINTILĂ, Camelia-Mirela Gumelnița zoomorphic figurines from the collections of the Bucharest Municipality Museum / Figurine zoomporfe gumelnițene din colecțiile Muzeului Municipiului București I. Arheologie / Archaeology 104-125 engleză (şi un rezumat în română)
MOȚEI, Raluca-Iuliana, STREINU, Alina Catch and release. Roman brooches from the collections of the Bucharest Municipality Museum / Prinde și desprinde. Fibule romane din colecțiile Muzeului Municipiului București I. Arheologie / Archaeology 126-153 engleză (şi un rezumat în română)
STREINU, Alina To have and to hold ... three handles from the Bucharest Municipality Museum / A avea și a cuprinde... trei mânere din colecțiile Muzeului Municipiului București I. Arheologie / Archaeology 154-163 engleză (şi un rezumat în română)
SANDU, Vasilica Descoperirile arheologice în situl Vlădiceasca, punctul La Merii Barbului / Découverts archéologiques dans le site Vlădiceasca - La Merii Barbului I. Arheologie / Archaeology 164-196 română (şi un rezumat în franceză)
ZHIVKOV, Vladislav Zhivkov A recently discovered site dated to the end of the Iron Age near Riben, Dolna Mitropolia district, Northern Bulgaria (III/II c. BC - I c. AD). Preliminary report on the pottery finds. / Un sit de la finalul epocii fierului recent descoperit lângă Riben, districtul Doina Mitropolia, Bulgaria de Nord (sec. III/II a.Chr. - sec. I p.Chr.). Raport preliminar asupra ceramicii. I. Arheologie / Archaeology 197-224 engleză (şi un rezumat în română)
MITEV, Georgi, PETKOV, Emil Stamps on bricks and tiles of the Roman army from the area of Transmariska / Ștampile de pe cărămizi si țigle ale trupelor militare romane din zona Transmariska I. Arheologie / Archaeology 225-233 engleză (şi un rezumat în română)
VELIKOVA, Svetlana Medieval finds and pottery from the Roman fort of Sexaginta Prista at Ruse / Descoperiri medievale si ceramică din fortul roman de la Sexaginta Prista în Ruse I. Arheologie / Archaeology 234-254 engleză (şi un rezumat în română)
DIMA, Mihai Date noi privind circulația monedelor de argint emise la Istros în nordul Mării Negre (sec. V-IV a.Chr.) / New data regarding the circulation of silver coins issued at Istros in the northern Black Sea (5th-4th centuries BC) II. Numismatică / Numismatics 255-274 română (şi un rezumat în engleză)
TALMAȚCHI, Gabriel Pentru o restitutio in integrum - despre câteva descoperiri elenistice din jurul jumătății secolului XX / For a restitutio in integrum - about some Hellenistic discoveries from around the mid-20st century II. Numismatică / Numismatics 275-305 română (şi un rezumat în engleză)
DRAGANOV, Dimitar, PAUNOV, Evgeni An unpublished hoard of Apollonia Pontica and Mesembria diobols from Dobrudja / Un tezaur inedit din Dobrogea conținând dioboli emisi de Apollonia Pontica si Mesembria II. Numismatică / Numismatics 306-316 engleză (şi un rezumat în română)
PETAC, Emanuel Două tetradrahme de tip Alexandru cel Mare descoperite la Jegălia,jud. Călărași / Two Alexander the Great type tetradrachms discovered at Jegălia, Călărași County II. Numismatică / Numismatics 317-322 română (şi un rezumat în engleză)
MARIN, Steluța Hellenistic lead weights / Ponduri elenistice II. Numismatică / Numismatics 323-335 engleză (şi un rezumat în română)
ȘEPTILICI, Raoul-M Considerații asupra unui lot de monete bătute la Severin, dintr-un tezaur de la sfârșitul domniei lui Mircea cel Bătrân / Remarks on a lot of coins issued at Severin, from a hoard from the end of Mircea the Elder’s reign II. Numismatică / Numismatics 336-344 română (şi un rezumat în engleză)
YANOV, Dmitriy Ottoman petty coinage in pre-Ottoman Belgorod, late 14th c. - 1484 / Moneda ottomană măruntă în CetateaAlbă în perioadapre-otomană, sfârșitul secolului al XIV-lea - 1484 II. Numismatică / Numismatics 345-379 engleză (şi un rezumat în română)
BLASKO, Marius An early seventeenth century hoard discovered in Dolj County / Un tezaur de la începutul secolului al XVII-lea descoperit în județul Dolj II. Numismatică / Numismatics 380-499 engleză (şi un rezumat în română)
DUMITRESCU, Radu Gabriel Insigne ale unor școli militare din Rusia țaristă în colecția Muzeului Olteniei Craiova / Badges of some military schools from the Russian Empire in the collection of the Museum of Oltenia II. Numismatică / Numismatics 400-405 română (şi un rezumat în engleză)
BUDA, Octavian Efigia lui Asklepios/Esculap pe monede și medalii, de-a lungul timpului / The effigy of Asklepios/Esculap on coins and medals, throughout the ages II. Numismatică / Numismatics 406-416 română (şi un rezumat în engleză)
Lista abrevierilor / Abbreviations 417-419 română
Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării 420 română