Cinema, XXI, nr. în TOM: 8, august, anul 1983

  • Anul publicației: 1983
  • Publicată de: Consiliul Culturii și Educației Socialiste
  • Titlu publicație: Cinema
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
NICOLAE, Dragoș Eroul exemplar, nu idealizat "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
MUREȘAN, Mircea Un conținut nou și o formă nouă filmelor de tineret "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
CALOTESCU, Virgil Milioane de modele care nu încap în scheme "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2; pag. 4; pag. 5
STĂNCULESCU, Silviu Modelele pentru revoluționarii de azi și mâine "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
ION, Popescu Gopo Om nou - conștiință nouă "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative din 3 august 1983 3
MIHĂILESCU, Magda Ore din august 4
BOSÎNCEANU, Eugenia Și ele erau acolo: femei inimoase, energice Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5
CONDURACHE, Dan Comunistul, ca model uman Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5
MIHĂILEANU, Ion Imperioasa nevoie de a depune mărturie Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5; pag 23
OSECIUC, Gabriel Ei și-au făcut datoria pur și simplu Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5; pag. 23
PREJBEANU, Rada Primul tur de manivelă Fără emoții Filme în lucru 6
PETRESCU, Aneste Radu Din unghiul scenaristului Povestea filmului are și ea o poveste Filme în lucru 6
DAVIDESCU, Georgeta Stop-cadru la filmare Cu gravitate, dar și cu umor Filme în lucru 6
PANĂ, Roxana Din unghiul actorului Clipe de cinema Filme în lucru 6
VODĂ, Eugenia Cadru din film Al 48-lea Filme în lucru 7
STĂNESCU, Mădălina Motor! Quo vadis, Galax! Filme în lucru 7
COMĂNESCU, Beatrice Sahia Personaj principal și secundar Filme în lucru 7
DUMA, Dana Animafilm O hartă în formă de inimp Filme în lucru 7
CĂLIMAN, Călin Drama de aur al adevărului de viață O largă arie de reprezentare a realității socialiste 8
BLAIER, Andrei Proiecția bunei speranțe Pe băncile școlii de film: promisiuni și certituini 8
FAUR, Sanda Personajul feminin-așteptări neîmplinite Cum apare în filmele noastre imaginea femeii contemporane? 8-9
TREISTAR, Octavia Spectatorii au cuvântul! Scurt fragment dintr-o bandă de magnetofon 9
Costinești '83 Participanții au cuvântul 9
SOLOMON, D. Duminica unui regizor 10
URICARU, Eugen Limba românească în filmul românesc 10
PARDĂU, Platon Între buna intenție și nechemarea globală 10
BRATU, Lucian, POPESCU, Radu Dumitru Scenaristica, o profesiune care se învață 11
MĂNOIU, Alice De vorbă cu Dinu Tănase 12
DARIAN, Adina Prezente românești peste hotare Filmele noastre, mesageri ai culturii noastre 12
CĂLIMAN, Călin Două săptămîni în jurul lumii 13
CĂLIMAN, Călin Cireșarii ..TV.. 14
CĂLIMAN, Călin Întoarcerea lui Magellan ..TV.. 14
CĂLIMAN, Călin Simpaticul domn R ..TV.. 14
CROHMĂLNICEANU, Ov. S. O convertire miraculoasă 14
BRATU, Lucian In memoriam Petruț... 14
VALERIAN, Sava Citadini, rurali, dar nu suburbani 15
COSAȘU, Radu Un rol dus pînă la ultimul fiir Filmul, document al epocii. 16
COSAȘU, Radu O febră care nu încetează Filmul, document al epocii. 16
COSAȘU, Radu Omul de pe Terra Filmul, document al epocii. 16
COSAȘU, Radu Agendă de cinefil Documentul, sursă a filmului 17
COSAȘU, Radu Despre Kafka și Dickens Documentul, sursă a filmului 17
COSAȘU, Radu Cronica surîsului:: "Vraciul", la București Documentul, sursă a filmului 17