Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BARBU, Mircea, LUCA SABIN, Adrian Așezarea neolitică de la Iosaș-Anele (jud. Arad) 13-24 română
POP, Horea Sisteme defensive dacice în Depresiunea Șimleului (jud. Sălaj) 25-41 română
MĂRGHIDAN, Liviu Strategia lui Traian în războaiele dacice 43-47 română
COSTEA, Florea Fortificația dacică de la Crizbav "Dealul Eroilor" (Heldenburg") jud. Brașov 49-63 română
TROHANI, George Așezări geto-dacice apărute natural și fortificate din Muntenia 65-75 română
BOULEY, Elisabeth La gladiature et la Venatio en Mesie Inferieure et en Dacie a partir du regne de Trajan 77-95 franceză
BARBUTI, Nicola Plinio e Traiano. Aspetti di una ristruttrazione ideologica tra vecchi e nuovi valori politici 97-104 italiană
MAYER, Marc Trajano e Hispana. Algunas novedadades significativas 105-111 spaniolă
PROTASE, Dumitru Frontierele provinciei Dacia în timpul împăratului Traian 113-120 română
LIPOVAN, Ion Ceramică provincială romană ștampilată de la Ampelum 121-135 română
RUSU, Adriana Les Illyriens en Dacie 137-152 franceză
LIPOVAN, Ion Reliefuri și statuete votive din ceramică glazurată descoperite la Ampelum 153-160 română
NEMEȘ, Emil Orientali la Ulpia Traiană 161-169 română
PESCARU, Eugen, RUSU, Adriana Des orientaux dans le pagus romain de Micia 171-180 franceză
POP, Constantin Relifie și urbanism în Dacia romană 181-192 română
PALAMARIU, Olimpia Informații documentare referitoare la unele descoperiri de monedă antică în județul Hunedoara (prima jumătate a sec. XIX- prima jumătate a sec. XX) 193-199 română
LAZĂR, Ioachim Din corespondența lui Nicolae Densușianu privind difuzarea chestionarului istoric și strîngerea datelor pentru "Dacia Preistorică" 201-217 română
NEMEȘ, Emil 70 de ani de la înfințarea muzeului de arheologie din Sarmizegetusa 219-222 română
PALAMARIU, Olimpia Dr. Octavian Floca - Colecționar și pasionat cercetător numismat 223-225 română
ENESCU, Radu Hispanitate și romînitate 227-233 română
PINTER ZENO, Karl Spada medievală din mormîntul de călăreț de la Deva. Considerații tipologice și cronologice 235-246 română
PĂDUREAN, Dominuț Noi considerații pe marginea unor referiri la români în "Ottokars Osterreichische Reimchronik" (1285-1309) 247-257 română
NĂGLER, Doina Ideea unității europene în cartea secolelor al XV-lea și al XVI-lea 259-263 română
HERBAN, Adela Religie și diplomație în Țările Române (sec. XVI) 265-273 română
BUCHICEAN, Gheorghe Religia românilor din Transilvania în cuprinsul constituțiilor aprobate (Dieta din anul 1653) 275-282 română
ALB VASILE, Dan, CRIȘAN SORIN, Ioan Cîteva aspecte ale ortodoxismul și greco-catolicismul, în Transilvania, în prima jumatate a secolului al XVIII-lea 283-289 română
FIRCZAK, Gheorghe Raționalism și preiluminism în Transilvania secolului al XVII-lea 291-298 română
PÎRVULESCU, Dorina Zugravi de formație brîncovenească în Banatul primei jumătăți a secolului al XVIII-lea 299-307 română
CÎMPEANU, Remus Tineri români la școlile confesionale din Transilvania în secolul al XVIII-lea 309-329 română
BASARAB, Maria Cărți vechi românești, de prevestire, aflate în patrimoniul bibliofil hunedorean 331-336 română
ANDRUȘ, Rodica Spade și săbii din colecțiile muzeului devean 337-343 română
DREGHICIU, Doina Scrieri ale lui Gheorghe Șincai în patrimoniul bibliofil al județului Alba 345-359 română
BASARAB, Maria Cărți manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean 361-373 română
FRĂȚILĂ, Ion Biserica și slujitorii ei în apărarea vieții social politice a Românilor hunedoreni 375-382 română
LASCU, Horea Documente sibiene despre răscoala lui Horea 383-389 română
GLICK, Eugen Din răsunetul răscoalei populare din 1784 în presa suedeză și daneză 391-398 română
CÎMPEANU, Remus Între certitudini și confuzii. Din nou despre răscoala lui Horea 399-406 română
BIȚU, Voichița Două diplome ale trădării 407-413 română
CRIȘAN, Eugenia Centenarul răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan în presa românească sibiană 415-421 română
MIKLOSIK, Elena Cîteva portrete semnate de Dimitrie Turcu, aflate în muzeul Banatului 423-429 română
IONESCU, Doina Considerații privind colecția de icoane pe sticlă aflate la Muzeul din Deva 431-445 română
HOMORODEAN, Mircea, NISTOR, Anghel, VALEA, Mircea Toponimie hunedoreană (II) 447-504 română
NEAMȚU, Gelu Tendințe de unitate religioasă la romanii din Transilvania în tmpul revoluției de la 1848 505-511 română
VÎNĂTORU, Viorel, VÎNĂTORU ELENUȚA, Mărioara Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 513-528 română
LAZĂR, Ioachim O conscripție din anii 1850 și 1857 din Ilia 529-566 română
BOTEZAN, Liviu Dimitrie Moldovan - fiu al Devei. Rolul lui în viața politică a Transilvaniei din perioada 1848-1867 567-621 română
LAZĂR, Ioachim Învățămîntul pedagogic hunedorean între anii 1848-1883 623-660 română
CRIȘAN, Vasile Reviste pedagogice sibiene. Foișoara Telegraful Roman (1876-1877) 661-667 română
ORGA, Valentin-Gabriel Ioan Moța - Tabloul interzis al unui destin de naționalist ardelean (I) 669-690 română
DEMȘEA, Dan Aradul și avionul Vlaicu III 691-710 română
GOȚIA, Dorin Din activitatea Astrei în perioada 1914-1818 711-726 română
GOȚIA, Anca Idealul neatîrnării în poezia scrisorilor versificate ale soldaților români în primul război mondial 727-731 română
BARNA, Dumitru Biserică și societate - Contribuție la actul de cultură 733-767 română
STAN, Constantin Generalul Henri Mathias Berthelot - sprijinitor al cauzei naționale românești 769-782 română
CRĂCIUN, Cornel Sculptura cu tematică religioasă la salonul oficial 1924-1947 783-802 română
HERBAN, Adela Acordul de la Roma 803-822 română
LAZĂR, Liviu Rolul bisericii în susținerea mișcării antirevizioniste din Transilvania în perioada interbelică 823-829 română
RÎMNEANȚU, Vasile Reacția presei românești față de regimul hitlerist din Germania și de mișcarea pro-hitleristă din România (1933-1938) 831-839 română
CRĂCIUN, Cornel Viața culturală și reclama în Brad - Considerații pentru perioada deceniului patru al secolului XX 841-862 română
HACMAN, Serghei Problema Basarabiei și a Bucovinei în relațiile societo-germane / iunie 1940-iulie1941/. Aspecte geopolitice și geostrategice 863-871 română
GIURAN, Valeriu Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 1 - 10 septembrie 1944 873-909 română
ANDRUȘ, Rodica, FIRCZAK, Gheorghe Bibliografia Anuarului Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara 911-940 română
ANDRUȘ, Rodica Din heraldica României - Dogaru Maria 941-942 română
ANDRUȘ, Rodica Satul românesc din Transilvania ctitor de școală (1850-1867) - Retegan Simion 942-944 română
PALAMARIU, Olimpia Istrogothic Coinage from collections in Croatia, Slovenia and Bosnia-Herzegovina - Demo Zeljko 944-945 română
LAZĂR, Ioachim Sate și școli românești din Transilvania în mijlocul secolului al XIX-lea /1867-1875) - Retegan Simion 945-948 română
ANDRUȘ, Rodica Transilvania, istorie și dpinuire românească. Documente oficiale ungare comfirmă - Ciolan Ioan, Voicu Constantin, Racovițan 948-952 română
BASARAB, Maria Gravorii în lemn de la Blaj (1770-1830) - Tatai-Baltă Cornel 952-954 română
LAZĂR, Ioachim În apărarea Romaniei mari. Campania armatei române din 1818-1919 - Preda Dumitru, Alexandrescu Vasile, Prodan Costică 954-958 română
HERBAN, Adina Mareșalul Ion Antonescu am făcut războiul sfînt împotriva Bolșevismului - Jipa Rotaru, Burcin Octavian, Zodian Vladimir 958-960 română
IONESCU, Doina Secvența din arta plastică blăjeană - Tatai-Baltă Cornel 960-963 română
LAZĂR, Ioachim Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1993-1994 965-980 română