Muzica, Serie nouă, Anul XXVIII, Nr.8

  • Anul publicației: 2017
  • Publicată de: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
  • Titlu publicație: Muzica
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
APOSTU, Andra De vorbă cu Nicolae Brânduș INTERVIURI 3-22 română (şi un rezumat în engleză)
NEMESCU, Octavian METABIZANTINIRIKON (1984). Practicarea la altitudine TRANSCULTURALĂ a muzicii Creaţii 23-32 română (şi un rezumat în engleză)
PETECEL THEODORU, Despina Forumul Internațional al Compozitorilor (9 - 24 Septembrie 2017) Festivalul „George Enescu” 33-46 română (şi un rezumat în engleză)
ANGHEL, Irinel Echilibrul ca acceptare a dezechilibrului Festivalul „George Enescu” 47-50 română (şi un rezumat în engleză)
GARAZ, Oleg Formele muzicii: Exerciții de combinatorică arhetipală (propunere hermeneutică-metodologică) (II) Studii 51-80 română (şi un rezumat în engleză)
ȚIPLEA TEMEȘ, Bianca Sunet de clopote pentru Myriam Marbe RECENZII 81-86 română (şi un rezumat în engleză)
BALINT, George Tăcerea dintru sunet, sunetul întru tăcere Eseuri 87-95 română (şi un rezumat în engleză)
CIOBANU, Maia Manifest elitist 2017 Eseuri 96-100 română (şi un rezumat în engleză)