Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IACOB, Rafila Sargetia - Cuvînt înainte .9- română
DRĂȘOVEANU, Florin Așezarea neolitică de la Hunedoara "Dealu Sînpetru" .11- română
KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Tipuri de locuințe în așezarea neolitică de la Parța 18- română
KARMAR, Zoia, TATU, Hristache Contribuții la cunoașterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspîndot și în Sud-Vestul Transilvaniei (I) 35- română
ANDRIȚOIU, Ioan Contribuții la cunoașterea culturii Wietemberg la sud-vestul Transilvaniei (I) 45- română
VASILIEV, Valentin Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul României (II) 64- română
FLOREA, Gelu Considerațioi privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munțuu Orăștiei 81- română
GLODARIU, Ioan Din nou despre "Decebalus per Scorilo" 93- română
MARINESCU, Lucia Considerații asupra artei dacice 98- română
DUMITRAȘCU, Sever Regele Pieporus și acțiunea costobocă din sec. Ii e.n. Un istoric al problemei 106- română
MOGA, Vasile Amfiteatre și lupte de gladiatori în Dacia romană 111- română
ARDEVAN, Radu Veterani și decurioni municipali în Dacia romană 117- română
ARDEVAN, Radu Aediles quawatores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 127- română
LIPOVAN, Ion Un praepositus auariarum la Ampelum 133- română
COCIȘ, Sorin, RUSU, Adriana Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Deva (II) 139- română
POP, Constantin Cultul Dianei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 148- română
POPESCU, Ovidiu Politica voievozilor români de la sud de Carpați de apărare împotriva penetrașiei feudalității maghiare și a catolicismului 151- română
TĂNĂSESCU, Conatantin Din trecutul municipiului Deva. De la prima atestare documentară pană în secolul al XVI-lea 160- română
BOLDEA, Ligia Cîteva considerașii privitoare la familia nobilă de Măcicaș (sec. XVI-XVII) 171- română
RUSU ADRIAN, Andrei Miscellanea hatzegiana. (Informații și reinterpretări privitoare la Istoria Țării Hațegului în evu mediu (I) 178- română
DRĂGAN, Ioan Gheorghe More de Ciula, banul Severinului și al Belgradului (? - 1507) 199- română
LAZĂR, Ioachim Aspecte privind cultivarea viței de vie în județul Hunedoara (sec. XVI-XIX) 206- română
PETROV, Gheorghe Despre pribegia lui Matei Aga din Brîncoveni în Țara Hașegului (1630-1631) 223- română
URSUȚIU, Maria Contribuții privind breslele din Hunedoara și Hațed în secolul al XVII-lea 233- română
RUSU, Florentina Fenomene istorico-demografice în Țara Hațegului din evul mediu pînă la 1900 241- română
PALAMARIU, Olimpia Monedele de tip Sadagura existente în colecția Muzeului Județean Deva 248- română
ZAHARIA, Dumitru Informații despre ținuturile hunedorene în manuscrisele Marsilli de la Biblioteca Universității din Bologna 252- română
OPRIȘ, Ioan Cartea veche românească tetaur material mși de date istorice 261- română
BASARAB, Maria Însemnări manuscrise de pe vechi tipărituri românești, existente în patrimoniul hunedorean, despre legătorie și legători de carte 285- română
COLTA, Elena Cîteva aspecte ale circulației virienelor în județul Hunedoara 292- română
NEAMȚU, Gelu Destinul cărților despre Horea apărute cu ocazia centenarului răscoalei (1784-1884) 298- română
NAGHI, Gheorghe Un manuscris inedit a lui Ștefan Moldovan privitor la Țara Hațegului la mijlocul secolului al XIX-lea (I) 306- română
IONAȘ, Vasile Administrația românească a Comitatului Zarand între vanii 1861 și 1876 (I) 327- română
VÎNĂTORU, Viorel Dreptul de folosire a pădurilor în comitatul Huinedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 336- română
LAZĂR, Ioachim Aron Densușianu (1837-1900) promotor al luptei pentru unitate națională a poporului român 342- română
NEAMȚU, Gelu Documente privind mișcarea dacoromână la Deva în 1885 și 1905 354- română
ANDRUȘ, Rodica Un hunedorean în Legiunea Română din Italia - Ștefan Oțel din Brad 366- română
ANDRUȘ, Rodica Din activitatea bibliotecilor înfințate de Astra în județul Hunedoara 389- română
GOȚIA, Anca Din corespondența folcloristului Ion Pop Reteganul cu Astra 397- română
IVĂNEȘ, Constantin Opțiuni privind dezvoltarea economică a României în primul deceniu interbelic, reflectate în revista Analele statistice și economice 403- română
LAZĂR, Liviu Antirevizionismul presei hunedorene în deceniul patru al secolului nostru 417- română
NISTOR, Anghel Aspecte din viața social-politică hunedoreană în anul 1940 425- română
HERBAN, Adela Situația social-economică și politică a maselor muncitoare hunedorene între anii 1944-1947 430- română
UDREA, Traian Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii - necesitate istorico-politică fundamentală 447- română
MÎNDRUȚ, Stelian Silviu Dragomir despre Alexandru Lapedatu 459- română
HOMORODEAN, Mircea Toponimele Piuele (Piva) 465- română
NISTOR, Anghel, VELEA, Mircea Numer de localități hunedorene referitoare la defrișarea pădurii 469- română
ROTEA, Mihai Locuirea Coțofeni de la Deva - "Strada Lenin" 475- română
COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Teracote de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 480- română
NEMEȘ, Emil O teracotă cu Venera descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 488- română
OPRIȘIU, Victor Un sprijinitor din Fiume al Astrei 491- română
FABIAN, Călin, FABIAN, Mihaela Abordarea fenomenelor geologice din perspectiva teoriei sistemelor cu aplicații la teritoriul hunedorean 493- română
BAICOANA, Marin, BURNAZ, Silvia Contribuții la cunoașterea zonei carstice Ponorici-Cioclovina (Munții Șureanu) 501- română
POP BADEA, Adriana, TRUFAȘ, Valer Apele subterane din culoarul Streiului 507- română
BALAZS, Marcela Moluște din puncte fosilifere hunedorene aflate în colecția Muzeului Județean Hunedoara - Deva 534- română
KESSLER, Eugen Materiale fosile de păsări de pe teritoriul județului Hunedoara 541- română
GRIGORESCU, Dan Cel mai vechi mamifer fosil din România 543- română
RADU, Stelian Rezultatele cercetărilor privind în cultură forestieră a arboretului de plută din Amur (Phellodendron amuresense Rupr.) 546- română
CERNELEA, Eugen Implicații ecologice ale activității pastorale în Parcul Național Retezat 551- română
BURNAZ, Silvia Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a Platformei Luncanilor (Munții Șureanu) 557- română
GHIRA, Ioan Contribuții la cunoașterea herpetofaunei din Retezatul calcaros 563- română
STUGREN, Bogdan Zoogeografia comparată a herpetofaunei din Carpați și Pirinei 567- română
WEBER, Peter Notă preliminară privind cîntecul speciewi Emberiza citrinella în Transilvania 571- română
ANDRUȘ, Rodica Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIX (seria istorie) 576- română
BURNAZ, Silvia Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIII (serția științe naturii) 599- română
ANDRIȚOIU, Ioan Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 607- română
LAZĂR, Ioachim, PALAMARIU, Olimpia Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 610- română
ANDRUȘ, Rodica Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 638- română
HERBAN, Adela Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 655- română
BASARAB, Maria Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 678- română
DAVID, Mihai Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 690- română
BALAZS, Marcela Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 721- română
BURNAZ, Silvia Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 728- română
CHIRA, Ioan Satul Mihăilești (Comuna Buceș) - Studiu Monografic 737- română