Muzica, Serie nouă, Anul XXVIII, Nr.6

  • Anul publicației: 2017
  • Publicată de: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
  • Titlu publicație: Muzica
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
APOSTU, Andra De vorbă cu Nicolae Teodoreanu INTERVIURI 3-26 română (şi un rezumat în engleză)
NEMESCU, Octavian Aurel Stroe – originalul Studii 27-37 română (şi un rezumat în engleză)
VLAD, Roman Muzica concretă, prima etapă a muzicii electronice Studii 38-46 română (şi un rezumat în engleză)
BALINT, George INTERPRETAREA MUZICALĂ (II) - tipuri/stadii, coordonate, categorii Eseuri 47-67 română (şi un rezumat în engleză)
ANGI, Ștefan György Kurtág - „Jocuri”. O poetică ludică pentru pian a copilului muzician Creaţii 68-86 română (şi un rezumat în engleză)
GRIGORAȘ, Cezar Bogdan Alexandru Ulpiu Vlad – Din sunetele privirii Creaţii 87-96 română (şi un rezumat în engleză)
PAPANĂ, Ovidiu Violoncelul „bătut” contemporan – („doba”) din Tulgheș Etnomuzicologie 97-100 română (şi un rezumat în engleză)