Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ANDRIȚOIU, Ioan Dr. doc. Octavian Floca la a 75-a aniversare .9-13 română
ANDRIȚOIU, Ioan Contribuții la repertoriul arheologic al județului Hunedoara 15-34 română
BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Paul, STOICOVICI, Eugen Contribuții la cunoașterea vieții economice a populației hallstattiene din zona Mediaș (jud. Sibiu) 35-44 română
DUMITRAȘCU, Sever Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea 45-58 română
CRIȘAN ION, Horațiu Premisele întemeierii statului dac centralizat și independent condus de Burebista 59-68 română
DECEI, Aurel Adevăratul chip al regelui Decebal 69-91 română
FERENCZI, Istvan Importanța unor metale neferoase și a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Munții Orăștiei 93-101 română
DAICOVICIU, Hadrian Sistemul defensiv al cetății dacice de la Costești 103-114 română
PAVEL, Viorica Monede romane republicane din vechile colecții ale Muzeului județean Hunedoara - Deva 115-132 română
MĂRGHITAN, Liviu O importantă contribuție provitoare la problema continuității dacilor în provincia nord-dunăreană întemeiată de traian 133-137 română
ALICU, Dorin, DAICOVICIU, Hadrian, PISO, Ioan, POP, Constantin Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor 139-154 română
ȚEPOSU MARINESCU, Lucia L'atelier de Micia 155-163 franceză
BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane de bronz din Dacia Superior 164-172 română
RUSU, Adriana Bronzuri figurate romane în Muzeul județean din Deva 173-183 română
ARDEVAN, Radu Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa 185-190 română
WOLLMANN, Volker Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum 191-202 română
HOREDT, Kurt Sie stadtischen Siedlung Siebenburgens in spatromidcher Zeit 203-217 germană
BENEA, Doina Opaițe romano-bizantine în colecția Muzeului Banatului 219-224 română
HAȚEGAN, Ion Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănățeni și hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare )1441-1453) 225-232 română
URSUȚIU, Maria Structura familiei iobăgești pe domeniul Hunedoarei la sfîrșitul secolului al XVII-lea 233-242 română
FENEȘAN, Costin, LAZĂR, Ioachim Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea 243-260 română
TĂNĂSESCU, Constantin Date privitoare la orașul și cetatea Deva în secolul al XVIII-lea 261-273 română
POPA, Radu Plumburi de postav medievale 275-279 română
LAZĂR, Ioachim Lăzi ale breslelor românești din Hunedoara 281-287 română
PALAMARIU, Olimpia Tezaurul de la Nălați-Vad 289-307 română
PAVEL, Eugen Cărți cu însemnări manuscrise (I) 309-319 română
FRĂȚILĂ, Ion Din lupta românilor hunedoreni pentru emancipare națională pînă la 1948 321-328 română
MÎRZA, Iacob Proiecte de reformare a învățămîntului la Blaj în anii premergători revoluției de la 1848 329-342 română
NETEA, Vasile Unitatea națională a poporului român în programele și manifestările revoluției de la 1848 343-360 română
FENEȘAN, Costin Informații noi privind revoluția din Transilvania în vara anului 1848 361-392 română
CERCHEDEAN, Mihai, MARINESCU, Ștefan Contribuții privind desfășurarea revoluției de la 1948-1849 în comitatele Hunedoara și Zărand 393-408 română
GIURA, Lucian, RACOVIȚEAN, Mihai Fruntașul revoluționar de la 1948 Ștefan Moldovan 409-419 română
NAGHI, Gheorghe Memoriile lui Ștefan Moldovan din 1952 și 1854 cu priviure la școlile românești din Hațeg 421-430 română
BOTEZAN, Liviu, CUIBUS, Ileana Documente privind strădaniile lui Timotei Cipariu de a edita "Arhivu pentru filologie și istorie" 431-451 română
PAVEL, Dora Folclor poetic în "Revista Orăștiei" (1895-1899) 453-464 română
FRĂȚILĂ, Ion, IONAȘ, Vasile Aportul populației din județul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu Romania 465-474 română
ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș, luptător pentru drepturile și dreptatea poporului român din Transilvania 475-510 română
NISTOR, Anghel Lupta maselor populare din județul Hunedoara pentru oeșirea pe cale revoluționară din criza economică (1929-1933) 511-525 română
PICIORUȘI, Veronica Contribuții la cunoașterea activității muzeului din Deva în perioada interbelică 527-540 română
HOROVITZ, Emeric Aspecte privind contribuția populației județului Hunedoara la susținerea efortului României în războiul antihitlerist 541-548 română
VALEA, Mircea Organizația "Frontul Plugarilor" în etapa revoluției popular-democratice din România (I) 549-560 română
IONIȚĂ, Gheorghe Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 561-572 română
APOLZAN, Lucia Elemente comune și diferențe specifice zonale în structura așezărilor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara 573-491 română
DUNĂRE, Nicolae Construcții carpatice de străveche continuitate etnoculturală în ținutul Hunedoarei 593-607 română
CLEMENTE, Constantin Obiceiuri calendaristice din Hunedoara 609-628 română
ROTEA, Mihai Sondaj arheologic la Balșa 629-636 română
LAZĂR MIRCEA, Dan Un cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit la Deva 637-643 română
MOGA, Vasile Rolul cu toartă mobilă de la Rădulești (com. Dobra) 645-649 română
NEMEȘ, Emil O statuetă de bronz a lui Hercules descoperită la Sarmizegetusa 651-653 română
BRANGA, Nicolae Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum 655-658 română
GOSTAR, Nicolae CIL, III, 1474 659-661 română
GOSTAR, Nicolae Numerus Palmirenorum Orient 663-665 română
ESKENASY, Victor, RUSU, Adrian Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăești, jud. Hunedoara. Cîteva rezultate și perspective ale campaniei din 1978 667-674 română
PALAMARIU, Olimpia Tezaurul de la Vărmaga 675-677 română
POPA, Mircea Noi contribuții la "Bibliografia românească veche" 679-687 română
ANTONESCU, Georgeta Scrisorile unui tînăr transilvănean: I. Al. Lapedatu către Francisc Hossu Longin 689-702 română
ȘORA, Gheorghe Din corespondența lui Vasile Goldiș cu dr. Ioan Mihu din Orăștie 703-715 română
PAVEL, Eugen Contribuții la bibliografia periodicelor românești 717-719 română
IONIȚĂ, Elisabeta Mărturii muzeistice privind adeziunea maselor populare la înfăptuirea marelui act al unirii naționale din 1918 721-725 română
POPOROGU, Ion 1 Mai 1928 în Valea Jiului 727-729 română
NELEGA, Constantin Perspective teoretice și metodologice ale investigației sociologice privind relația muzeul-public (II) 731-736 română