Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LUNGU, Ion Independența, nazuința de veacuri a poporului român .9-11 română
FERENCZI, Istvan Unele aspecte geografice ale luptei de independență a dacilor împotriva romanilor (101-102, 105-106) 13-18 română
LAZĂR, Ioachin Iancu de Hunedoara și lipta poporului nostru pentru neatîrnare 19-28 română
EDROIU, Nicolae Caracterul antihabsburgic al răscoalei lui Horea (1784-1785) 29-32 română
WARDEGGER, Nicolae Momente ale luptei comune a poporului român și a naționalităților conlocuitoare contra imperiului habsburgic 33-39 română
NEAMȚU, Alexandru Haiducia pe domeniul Hunedoarei la începutul secolului al XIX-lea 41-57 română
POPA, Mircea Două poete străine, cîntărețe ale idealului de independență a poporului Român 59-66 română
STOICAN, Petre Ideea de independență în literatura română 67-69 română
MATEI, Alexandru Războiul pentru independență - moment de manifestare a unității și solidarității românești. Contribuții documentare 70-104 română
ABRUDAN, Paul Solidaritatea hunedorenilor cu România în zîzboiul pentru cucerirea independenței 105-119 română
IONIȚĂ, Elisabeta Contribuția femeilor din Transilvania la lupta pentru cucerirea independenței de stat a României 121-124 română
IONIȚĂ, Gheorghe Ideile unității naționale, independenței și suveranității patriei reflectate în Programul Partidului Comunist Român 125-129 română
BLĂJAN, Mihai, CERGHI, Tiberiu Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca și Răchițele (jud. Cluj) 131-147 română
CRIȘAN ION, Horațiu Locul complexului din Munții Orăștiei în Civilizația geto-dacică 149-153 română
FERENCZI, Istvan Observații geomorfologice privind apărarea naturală a complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei 155-169 română
FLOCA, Octavian Singidava 171-181 română
BRANGA, Nicolae Considerații topografice și arhitectonice privitoare la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 183-190 română
PROTASE, Dumitru Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia 191-202 română
MĂRGHITAN, Liviu Valea Mureșului - parte integrantăa sistemului de fortificație a Daciei 203-207 română
BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile romane din Muzeul județean Hunedoara-Deva 209-228 română
BĂRBULESCU, Mihai Caputeluri romane din Dacia intracarpatică 229-361 română
LAZĂR MIRCEA, Dan, WINKLER, Iudita Emblema legiunii a XIII-a Gemina pe un fragment de umbo 267-276 română
POPA, Radu Observații privind zidurile de mortar din cetățile dacice hunedorene 277-284 română
CANTACUZINO, Gheorghe Cercetări arheologice la biserica din Sînpetru (com. Sîntămăria Orlea, jud. Hunedoara) 285-292 română
LAZĂR MIRCEA, Dan Tezaurul feudal (sec. XV-XVI) de la Ribița (jud. Hunedoara) 293-305 română
LAZĂR, Ioachin Cîteva date privind exploatarea aurului pe domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea 307-315 română
TAMAȘ, Alexandru Economia fierului în Transilvania între anii 1750-1780 317-328 română
BELE, Mircea Cantemir și Leibniz 329-333 română
EDROIU, Nicolae Lupta de la Brad 828 nov. 1784) dintre țăranimea răscitală și trupele de represiune 335-339 română
CHINDLER, Nicolae, LAZĂR, Ioachim Aspecte ale începutului metalurgiei moderne a fierului pe Valea Cernei 341-354 română
MÎRZA, Iacob Patru documente despre Regium Gymnasium Zalathnense 355-375 română
ALICU, Dorin, ALICU, Sanda Un cadran solar fragmentar descoperit la Ulpia Traiana Sarmisegetusa 363-265 română
RETEGAN, Simion Date statistice din arhiva Guberniului Transilvanieiprivitoare la comitatul Hunedoara în anii guvernării liberale 377-396 română
PALAMARIU, Olimpia Documente ale breslei tăbăcarilor din Orăștie existente în arhivele hunedorene 397-404 română
BOTEZAN, Liviu, CORDOȘ, Nicolae Cîteva aspecte ale rolului jucat de orașul Deva în viața politică a romanilor transilvăneni din ultimii ani ai veacului al XIX-lea 405-419 română
ACHIM, Valeriu Elena Hossu-Longin, reprezentantă de frunte a feminismului românesc din judeșul Hunedoara 421-431 română
SORA, Gheorghe Vasile Goldiș în corespondență 433-439 română
FLOCA, Dumitru Noi date privind mișcarea muncitorească din zona minieră Brad la începutul secolului XX 441-445 română
BATHORY, Ludovic Lupta muncitorilor din Valea Jiului pentru reînnoirea contractului colectiv în anul 1922 447-458 română
IONIȚĂ, Gheorghe Panait Istrati în apărarea muncitorimii greu încercate în 1929 459-464 română
POPOROGU, Ion Partidul Comunist Român - organizatorul luptei revoluționare a minerilor Vpii Jiului împotriva dictaturii militaro-fasciste 465-470 română
PICIORUȘI, Veronica Transfărmări social - economice și politice hunedorene oglindite în paginile ziarului "Zori Noi" (I) 471-478 română
VALEA, Mircea Organizarea "Frontului plugarilor" în primii ani ai construcției socialiste în România 479-486 română
APOLZAN, Lucia Plarforma Luncanilor. Aspecte ale vechimii și continuității așezărilor 487508 română
DUNĂRE, Nicolae Elemente ale fondului național în civilitația tradițională hunedoreană 509-518 română
PAVEL, Eugen Contribuția lui Ioan Lăzăriciu la dezvoltarea învățămîntului hunedorean 519-527 română
HOMORODEAN, Mircea Elemente de istorie a limbii și culturii poporului român reflectate în graiurile și toponimia județului Hunedoara 529-534 română
ARDEVAN, Radu Sextus Attius Secundus 535-538 română
RASU, Adriana Un mormînt roman descoperit la Uroi (jud. Hunedoara) 539-542 română
POP, Constantin Staui imperiale de bronz la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 543-547 română
ANDRIȚOIU, Ioan Constituirea și dezvoltarea colecției de arheologie a Muzeului județean Hunedoara - Deva 549-559 română
PLEȘA, Ioan, ROTARU, Octavian Documente privind monumentele arheologice romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 561-475 română
POPA, Mircea O contribuție la "Bibliografia românească veche": circularea episcopului Bob din 1799 577-478 română
PAVEL, Eugen Cărți cu însemnări manuscrise (I) 579-589 română
SĂLCEANU, Maria Figuri reprezentative ale culturii hunedorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 591-595 română
ȘUIAGA, Victor O figură marcantă a mișcării feministe hunedorene: Ana Petco 597-600 română
POP, Emil Un reprezentabt de frunte al luptei pentru omndependența și libertatea națională a poporului român: Adan Hențiu-Hențiescu 601-604 română
CONSTANTIN, Clemente Vestigii ale unui cunoscut basm românesc într-o colindă din Șerel (Hațeg) 605-608 română
BELE, Mircea Umanismul revoluționar de la "Manifestul Partidului Comunist" la documentele programatice ale Partidului Comunist Român 609-614 română
NELEGA, Constantin Perspective teoretice și metodologice ale investigației sociologice privind relația muzeul-public (I) 615-617 română