Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IUSZTIN, Zoltan Pătrunderea stăpînirii maghiare în Banat. Contribuții la apariția instituțiilor de tip occidental .11-35 română
BOLDEA, Ligia Une problematique patrimoniale dans le Banat montagneux medieval: Les dons royaux des XIX-XVI siecles 37-54 franceză
SIMON, Alexandru Habsburg politics at the border of Christendom in the early 1500s 55-71 engleză
SZEGEDI, Edit Kein adiaphoron? Sprache und bekenntnis im nachreformatorischen Siebenburgen 73-87 germană
MARGINA, Adrian Conscripția și inventarul bunurilor Cetății Ineu în anul 1605 89-104 română
BULBOACĂ, Sorin Acațiu Barcsai de Bîrcea Mare, ultimul ban al Lugojului și Caransebeșului (26 decembrie 1644 - 14 septembrie 1658) 105-114 română
MARGINA, Livia Les prerogatives juridiques du juge villageois dand la legislation du XVIIe siecle 115-128 franceză
KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană în anii 1718-1726, analiuate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 129-162 română
ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Studenți din Banatul montan la școli și iniversități europene (1750-1850) 163-208 română
ARDELEAN, Radu Răscoala țăranilor bănățeni de la 1737-39 în viziunea lui Vicențiu Grozescu 209-229 română
LUPULOVICI, Vasa Un Curriculum Vitae al patriarhului Iosif Raiacici 231-247 română
BOCȘAN, Nicolae Contribuția bănățenilor la restaurarea mitropoliei române 249-264 română
BEDECEAN, Mihaela Fundații, fonduri, societăți de lectură, donații și testamentew în biserica ortodoxă română oglindite în presă (1865-1873) 265-281 română
LAKATOS, Artur Bazele relațiilor internaționale ale lumii culturale clujene. Legăturile internaționale ale facultății de matematică și științe ale naturii din cadrul Universității "Ferenc Jozsef" 283-294 română
COVACI ALINA, Lioara Dotația preoților ortodocși români din comitatul Timiș la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 295-313 română
VIȘAN, Mihai Administrație și legislație administrativă în Banatul antebelic (1860-1918) 315-334 română
SANDU, Valentin Rolul bănățenilor în cadrul "Societății pentru un fond de teatru român" (1970-1914) 335-352 română
DUDAȘ, Vasile, TRAIA, Ioan Un caz de sustragere de la îndatoriile militare în anii primului război mondial și consecințele sale asupra unui tînăr bănățean 353-360 română
MOSCOVICI, Ionela Misiunea franceză de interpunere în Banat: Martie-Mai 1919 361-378 română
BABEU, Ana-Carina Activitatea extrașcolară a studenților din cadrul Academiei Teologice din Caransebeș (1927-1948) 379-387 română
CĂLIN, Claudiu Ordinul călugărițelor benedictine de "Sfînta Lioba" și activitatea lor la Timișoara (1929-1948) 389-411 română
NAGHI, Gheorghe Octoihul ieromonahului Macarie. 1510-2010 - Micle Veniamin 400-492 română
ROȘU, Laurențiu Activitatea sportivă în județele Caraș și Severin în prima jumătate a secolului XX 413-426 română
PĂIUȘAN, Radu Noi aspecte ale activității Partidului Național-Popular în Banat în anul 1946 427-444 română
BĂLȚOI, Viorel Confruntări între putere și opoziție înainte campaniei electorale din 1946 445-453 română
RÎMNEANȚU, Vasile Aspecte privind activitatea organizației județene Timiș-Torontal a Partidului Național Țărănesc din anii 1944-1946 consemnate în arhivele CNSAS 455-468 română
NARAI, Eusebiu Aspecte privind situația minorității cehe din județele Caraș și Severin (1944-1948) 469-479 română
ZANCU, Melania Vino, Doamne printre noi! 481-483 română
DAMIAN, Minodora Memoria deportării în imagini 484-485 română
TABAN, Mircea Arhitectura la români. De la obîrșii la Cozia - Godea Ioan 487-489 română
NAGHI, Gheorghe Enciclopedia Ortodoxiei Românești 493-496 română
ALBERT, Carmen Istoria învățămîntului românesc din Banat 1900-1918 - Rotaru-Dumitrescu Angela 497-501 română
NAGHI, Gheorghe Istorie la Gazetă în Banat - Ardelean Radu 502-507 română
NARAI, Eusebiu Sub steag străin - Feneșan C. 508-512 română