Muzica, Serie nouă, Anul XXVII, Nr.3

  • Anul publicației: 2016
  • Publicată de: Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
  • Titlu publicație: Muzica
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
FRĂȚILĂ, Andra De vorbă cu Adrian Enescu INTERVIURI 3-13 română (şi un rezumat în engleză)
VOSGANIAN, Mihaela Introducere în trans-realismul arhetipal (I) Studii 14-33 română (şi un rezumat în engleză)
BALINT, George CONDUITA MIȘCĂRII FORMEI. O nouă perspectivă în abordarea interpretativ - teoretică a textului muzical Studii 34-54 română (şi un rezumat în engleză)
COMAN, Lavinia Ana Pitiș - O contribuție de seamă la arta pianistică românească Portrete 55-78 română (şi un rezumat în engleză)
COSMA, Viorel Texte și documente inedite. Istoria muzicii în autobiografii (VIII). Fondul Maria Chefaliady (I) Istoriografie 79-100 română (şi un rezumat în engleză)