Cumidava, XVIII, anul 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Brașov
  • Editura: Muzeul Județean de Istorie Brașov
  • Localitatea: Brașov
  • Titlu publicație: Cumidava
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
STĂNESCU, Alexandru Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană 11-22 Română
BATARIUC, Paraschiva-Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
DRAGNE, Aurel Vestigii ale trecutului mănăstiresc În Țara Făgărașului 35-46 Română
COSTEA, Florea Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
IVĂNUȘ, Dan Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Brașov 92-93 Română
MITRAN, Gheorghe Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, din patrimoniul Bisericii Sf. Nicolae din Șchei - Brașov 94-101 Română
COZMA, Aurelia Viața cotidiană a Sibiului în timpul baronului Samuel van Brukenthal (1721-1803) 102-106 Română
FLEȘERU, Anca Mobilierul saloanelor de vizită ale baronului Samuel von Brukenthal 107-115 Română
FRÂNCU, Raluca Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă 116-121 Română
CIOBANU, Doina Sarea În viața cotidiană 122-129 Română
PORȚEANU, Alexandru Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare În Transilvania 130-149 Română
ȘTIRBĂȚ, Gh A Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 Română
VLAD, Ioan Ioan Hășfălean, muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 Română
NEGULICI, Dorina Câteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 Română
VOICA, Istrate Medalii papale În colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 Română
ANDRON, Ioan-George Industria casnică textilă În Șcheii Brașovului 183-199 Română
POPICA, Radu Artă și status, portretele patriciatului săsesc din colecția Muzeului de Artă Brașov 201-211 Română
CERNEA, Elena Bastionul Țesătorilor - probleme de biodegradare 212-220 Română
BĂRBULESCU, Țuțu Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare, conservare 221-223 Română
DRĂGHICI, Ligia Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 Română
GHEORGHE, Simona Violeta Restaurarea unei mese decorative 230-233 Română
IACOBEANU, George Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
MOȚEI, Mary Claudia Obiecte de uz casnic din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov - restaurare și conservare 239-246 Română
BAUMAN, Ionel Bibliografia Revistei CVMIDAVA, vol. XXV-XXVIII (2001 2005) 247-254 Română
CERNEA, Elena, COȘULEȚ, Stelian D, NEGULICI, Dorina Activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov În perioada 2003-2005 255-281 Română