Cumidava, XXVI, anul 2003

  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Brașov
  • Editura: Muzeul Județean de Istorie Brașov
  • Localitatea: Brașov
  • Titlu publicație: Cumidava
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SCURTU, Lucica "0 marcă de olar" (?) descoperită în fortificația dacică de la Racoș - Piatra Detunată, Jud. Brașov. 11-22 Română
BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Corrigenda. 23-31 Română
STĂNESCU, Alexandru Determinarea condiției legale a copiilor din inscripțiile din Dacia Romană. 32-62 Română
OLTEAN, Vasile Actualitatea Diaconului Coresi. 63-68 Română
VOICA, Istrate Diplomă de Înnobilare cu blazon din 1576 păstrată sub forma unei copii. 69-78 Română
POPOVICI, Bogdan Florin Conscripția de la 1713-Satele brănene (1). 79-83 Română
OLTEAN, Vasile lzvodul primului calendar-almanah descoperit În Scheii Brașovului. 84-86 Română
ZAINEA, Ion Școala Comercială Română din Brașov - pepinieră de comercianți și funcționari de bancă pentru întreg spațiul geografic național. 87-105 Română
DRONCA, Lucian Filiale, reuniuni de credit și asociații ale băncilor românești din Transilvania în epoca modernă (1877- 1918). 106-118 Română
RUS, Valer Tradiționalism și modernitate În societatea românească reflectate într-o descriere de călătorie maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, " Imagini din Țara Românească" descrise de Sami Lajos la 1870. 119-131 Română
DRECIN, Mihai D 120 de ani de la Înființarea Filialei Brașov a băncii "Albina" din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalități conducătoare, rolul teritorial-economic național. 132-140 Română
RADU, Măriuca Mărturii istorica-documentare privind mișcarea națională a românilor brașoveni reflectate În expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov. 141-159 Română
STOIAN, Emil Participarea brănenilor la Marea Unire. 160-173 Română
BODEA, Valentin Dreptul la autodeterminare și Consiliul Național Mixt al Comitatului Brașov, octombrie- noiembrie 1918. 174-215 Română
BAUMAN, Ana Maria Documente despre castelul Bran din timpul reginei Maria (1920- 1938). 216-230 Română
ARMĂȘELU, Aurelian Mărci de fabrică transilvane: 1934-1935. 231-237 Română
BACIU, Liviu Modalități de fraudare a sistemului de distribuire raționalizată a bunurilor de consum intr-o fabrică brașoveană (1945-1948). 238-246 Română
ARMĂȘELU, Aurelian, MARIN, Elisabeta Arhivele Naționale - Direcția Județeană Brașov. Istorie și cultură. 247-253 Română
ZAMFIR, Anca Maria Mihai Viteazul in pictura românească. De la model la clișeu. 254-302 Română
MANOLIU, Liliana Patul cu baldachin Giovanni Andreea Doria - simboluri decorative. 303-306 Română
ANDRON, Ioan-George Tehnici de construcție tradiționale in satul Lisa din Țara Făgărașului - construcții din lemn. 307-319 Română
ANDRON, Ioan-George Metode și tehnici de cultivare a plantelor la Săcele, in prima jumătate a secolului XX. 320-348 Română
CERNEA, Elena Problematica organizării și funcționării secției de conservare-restaurare a Muzeului Județean de Istorie Brașov in raport cu starea de conservare a colecțiilor. 349-355 Română
STAICU, Mary-Claudia Restaurarea a trei vase Schneckenberg din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov. 356-361 Română
IACOBEANU, George Probleme apărute la restaurarea unui vas de provizii dacic. 362-368 Română
DRĂGHICI, Ligia Din nou la lumină - 36 de documente manuscris descoperite la Brașov. 369-383 Română
SÂRGHIE, Valerica Cazania lui Varlaam - scurt istoric și sugestii de restaurare. 384-400 Română