Cumidava, XII, nr. în TOM: 1, anul 1980

  • Anul publicației: 1980
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Brașov
  • Editura: Muzeul Județean Brașov
  • Localitatea: Brașov
  • Titlu publicație: Cumidava
  • Tip publicație: periodic


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MUSCA, Tiberiu Repertoriul descoperirilor comunei primitive in estul Transilvaniei Istorie Veche şi Arheologie 7-15 Română
CIUPEA, Ioan, COSTEA, Florea Noi descoperiri arheologice in Țara Făgărașului Istorie Veche şi Arheologie 17-22 Română
SZEKELY, Zoltan Cetatea dacică din valea Cașinului (județul Covasna) Istorie Veche şi Arheologie 23-34 Română
PRAHOVEANU, Ioan Relațiile politice ale Brașovului cu Moldova în secolele XV-XVI Istorie Medie 35-41 Română
CIUPEA, Ioan, COMARDICEA, Raluca Făgărașul în politica lui Mihai Viteazul de unire a celor trei țări române Istorie Medie 43-52 Română
NUSSBACHER, Gernot Moara de hîrtie din Brașov din secolul al XVI-lea Istorie Medie 53-70 Română
MITRAN, Gheorghe Brașovul, centru de producție și comercializare a articolelor de cositor Istorie Medie 71-83 Română
REZACHEVICI, Constantin Radu Șerban și Branul Istorie Medie 85-94 Română
NISTOR, Minerva Brîncoveanu și Brașovul Istorie Medie 95-171 Română
GYEMANT, Ladislau O ordonanță gubernială tipărită în limba română, privind haiducia in sud-estul Transilvaniei Istorie Medie 173-176 Română
MARIN, Elisabeta Colecția ,.Acte ale Magistratului privind breslele" Istorie Medie 177-183 Română
SPÂNU, Margareta Susana Legăturile lui Mihail și Vasile Kogălniceanu cu Brașovul Istorie Modernă şi Contemporană 185-204 Română
POPA, Luana Documente referitoare la legăturile familiei Mureșenilor cu familia Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 205-213 Română
FAUR, Viorel Aspecte ale luptei românilor din Crișana pentru drepturi naționale (1849-1914) Istorie Modernă şi Contemporană 215-227 Română
GHERMAN, Mircea Corespondența lui Timotei Cipariu păstrată in arhiva Mureșenilor Istorie Modernă şi Contemporană 239-257 Română
IONAȘCU, Aurelian Viața și opera profesorului Romulus Ionașcu (1868-1917) Istorie Modernă şi Contemporană 259-269 Română
IONESCU-TOMȘANI, L Trecerea Oltului la 1-2 septembrie 1916 cu Maria Manciulea Istorie Modernă şi Contemporană 271-279 Română
MÂNDREA, Ioan 1918 în Țara Făgărașului Istorie Modernă şi Contemporană 281-304 Română
UNGUREANU, Arnold Atitudinea presei săsești față de unirea Transilvaniei cu România Istorie Modernă şi Contemporană 305-317 Română
BĂLTESCU, Mircea, POENARU, Emil Un document al luptei pentru democrație și progres a universitarilor brașoveni Istorie Modernă şi Contemporană 319-334 Română
POPA, Gheorghe, SUCIU, Alexandru Din lupta organelor și organizațiilor locale de partid pentru pregătirea și înfăptuirea actului naționalizării în municipiul și județul Brașov Istorie Modernă şi Contemporană 335-350 Română
OLTEANU, Vasile Controverse Coresiene Istoria Culturii 351-362 Română
NEGULICI, Dorina Familia Radu Tempea în Cultura Națională Istoria Culturii 363-376 Română
ȚOPAN, Grigore Academia Română și premisele ei în conștiința profesorilor de la Brașov (1821-1918) Istoria Culturii 377-382 Română
COSTEA, Florea, ȘTEFĂNESCU, Radu Cercetări perieghetice în județul Brașov Comentarii şi discuţii 383-392 Română
LAMBUCĂ, Maria, MICU, Emil Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi și alți cărturari români, colaboratori ai ”Foii pentru minte, inimă și literatură” Comentarii şi discuţii 393-408 Română
CATRINA, Constantin Cântecele Independenței în Transilvania Comentarii şi discuţii 409-433 Română
POPA, Silvia Din activitatatea societăților de lectură românești brașovene în sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comentarii şi discuţii 435-450 Română
RABINOVICI, Herbert Un moment istoric: primirea armatei române la Brașov în august 1916 Comentarii şi discuţii 451-455 Română
ȘTEFĂNESCU, Radu Sigilii din colecția Muzeului Județean Brașov Colecţii 457-477 Română
MARCU, Mariana Tezaurul de monede feudale de la Paloș - Județul Brașov Colecţii 481-483 Română
NICULESCU, Alexandru Sextil Pușcariu, romanist 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 485-495 Română
VULPE, Magdalena Sextil Pușcariu despre Bran și brăneni 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 497-504 Română
Cronica activității de cercetare și valorificare a patrimoniului cultural muzeal al secției de istorie pe anul 1978 Cronici 505-509 Română