Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1987


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 1–2 română
ARDELEANU, Ion Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre istoria patriei 3–4 română
BUSUIOCEANU, Eugenia Personalitate proeminentă a vieții politice și științifice contemporane 5–7 română
MĂNESCU, Theodor Școala muncii, temă esențială a creației literar-artistice 8–9 română
MANCAȘ, Mircea Teatrul Unirii 10–11 română
POPESCU, Tudor Unul dintre matadori 12–15 română
MOLDOVAN, Victor Din unghiul animatorului 15–17 română
IOACHIM, Paul Din dragoste de teatru... 18–19 română
POPESCU, Petre Profiluri 19–21 română
GRAMA, Valeriu Microanchetă la Teatrul Popular din Slobozia 21–23 română
CUBLEȘAN, Constantin Festivalul artei și creației studențești, Cluj 24–24 română
ELVIN, B. Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Național din București 25–27 română
BESOIU, Ion Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul „Bulandra” 27–28 română
STĂNCULESCU, Silviu Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul de Comedie 28–29 română
DELEANU, Elena Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Giulești 29–30 română
SĂRARU, Dinu Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul Mic 30–31 română
BRAD, Ion Ancheta revistei „Teatrul” de Paul Cornel Chitic: Realizări în 1986, proiecte pentru 1987 (I) la Teatrul „Nottara” 32–33 română
Caleidoscop 33–33 română
BĂIEȘU, Ion Dramaturgia și problematica noii revoluții agrare 34–35 română
SPÂNACHE, Gheorghe Dramaturgia și problematica noii revoluții agrare 35–36 română
CODRESCU, Constantin Dramaturgia și problematica noii revoluții agrare 36–37 română
Caleidoscop 37–37 română
MĂCIUCĂ, Constantin Cronica dramatică: „Dimineața pierdută” dramatizare de Cătălina Buzoianu după romanul Gabrielei Adameșteanu (Teatrul „Bulandra”) 38–42 română
BORIGA, Aurelia Cronica dramatică: „Aventura unei arhive” de Theodor Mănescu (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 42–43 română
COJOCARU, Liana Cronica dramatică: „Audiență la consul” de Ion Brad (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 44–45 română
COJOCARU, Liana Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 45–46 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Floarea de cactus” de Barillet și Gredy (Teatrul „Nottara”) 47–49 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Baltagul” de Constantin Paiu după romanul lui Mihail Sadoveanu (Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași) 49–50 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Sinteze ritmice” (Teatrul „Nottara”) 51–52 română
ENGEL, Emanoil Cronica dramatică: „Muntele dragostei” (Teatrul „Ion Creangă”) 52–53 română
ENGEL, Emanoil Cronica dramatică: „Theatrum Mundi” la Muzeul de Artă al R.S.R. 53–54 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Costel Constantin și Sinka Karoly 55–56 română
Masa rotundă a revistei „Teatrul”. În dezbatere volumul „O antologie a dramei istorice românești” de Ion Zamfirescu (Participă: Conf. Univ. dr. Vicu Mîndra, Constantin Radu-Maria, Artur Silvestri, Paul Tutungiu) 57–64 română
NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Alexandru Ioan Cuza 65–66 română
POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Everac (III) 67–69 română
TEODORESCU, Leonida Obiectul și subiectul 70–70 română
MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 71–71 română
SĂRARU, Dinu „Cei care plătesc cu viața” (Dragostea și revoluția II) - dramatizare de Mihaela Tonitza-Iordache după romanul cu același titlu 72–95 română
AVENIC Caleidoscop 95–95 română
NICULESCU, Ionuț Teatrul în presa de acum un veac - ianuarie 1887 96–96 română