Teatrul, nr. în TOM: 7-8, anul 1986


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Valoarea timpului socialist 1–2 română
MANCAȘ, Mircea Umanism și spirit revoluționar în dramaturgia contemporană 3–5 română
RADU-MARIA, Constantin Simpozion: „Rolul Teatrelor Naționale în promovarea dramaturgiei românești” 6–7 română
CRIȘAN, Mihai Săptămîna teatrelor de păpuși (ediția a IX-a). O evaluare necesară 8–10 română
DIACONESCU, Sanda Săptămîna teatrelor de păpuși (ediția a IX-a). Împliniri... dar nu numai 11–12 română
PARHON, Victor Resurse ale realismului scenic în teatrul de amatori 13–14 română
GHIȚULESCU, Mircea Zilele teatrului scurt, Cluj-Napoca, 31 mai-1 iunie 15–16 română
PARHON, Victor Concursul interjudețean: „Oameni ai zilelor noastre”, Bistrița, 18-20 aprilie 16–17 română
TUTUNGIU, Paul Valori ale teatrului românesc: Petre Gheorghiu-Dolj 18–26 română
POPESCU, Tudor „Sorana” (piesă în două părți) 27–47 română
PATLANJOGLU, Ludmila Valori ale teatrului românesc: Silviu Purcărete 48–57 română
ZAIȚA-SILVESTRU, Brîndușa Păpușa, artistul și copilul 58–59 română
PEPINO, Cristian Teatrul de păpuși și teatrul pentru copii 60–60 română
GYURCIK, Ilie „Hainele noi” ale teatrului de păpuși 61–62 română
GORNIC, Maria A trăi în lumea păpușilor 63–64 română
BEREHOI, Liviu Actorul și partenerul său, marioneta 64–64 română
COJOCARU, Liana Carnet A.T.M. - Timișoara 65–65 română
CHITIC, Paul Cornel Carnet A.T.M. - Sibiu 65–66 română
NICULESCU, Ionuț Arhivele teatrului românesc: Un pionier al teatrului pentru copii 67–67 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Aventura unei arhive” (Practica) de Theodor Mănescu (Teatrul Foarte Mic) 68–70 română
PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Domide contraatacă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 71–72 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Concurs de împrejurări” de Adrian Dohotaru (Teatrul „Nottara”) 72–74 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Așteptam pe altcineva” de Paul Ioachim (Teatrul Giulești) 74–75 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Iarna cînd au murit cangurii” de Sorin Holban (Teatrul Giulești) 76–77 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Faleza” de Julius Edlis (Teatrul Național din București) 77–78 română
GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Un pahar cu sifon” de Paul Everac (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 79–80 română
GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Anunț la mica publicitate” de Al. Sever (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 80–81 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Trestia gînditoare” de Theodor Mănescu (Teatrul Național din Craiova) 81–83 română
PARHON, Victor Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Craiova) 83–85 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Iarna lupului cenușiu” de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 85–86 română
GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Visul unei nopți de vară” de Shakespeare (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 87–88 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Homo Faber” dramatizare după Max Frisch (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 88–89 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Melodie varșoviană” de Leonid Zorin (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 90–91 română
BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Neînsemnații” de Terry Johnson (Teatrul Național din Timișoara) 91–92 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Ion” de Mihail Sorbul după Liviu Rebreanu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 92–94 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Hangița” de Carlo Goldoni (Teatrul Dramatic din Brașov) 94–95 română
MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Pasărea de foc” de Zilahy Lajos (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 96–97 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Divorț în stil englezesc” de Marc-Gilbert Sauvajon (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 97–98 română
CHIRILĂ, Dumitru Cronica dramatică: „Simple coincidențe” de Paul Everac (Teatrul de Nord din Satu Mare) 98–99 română
CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Timp și adevăr” de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) 100–101 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Cadrilul” de Liviu Rebreanu (Teatrul de Stat din Sibiu) 101–102 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Valiza cu fluturi” de Iosif Naghiu (Teatrul de Stat din Sibiu) 102–103 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Ziua cea mai nebună” de Peter Turrini (Teatrul de Stat din Sibiu) 104–105 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Dresoarea de fantome” de Ion Băieșu, „Prînz în patru” de Wolfgang Kohlhaase și Rita Zimmer (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 105–107 română
BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Anchetă asupra unui tînăr care nu a făcut nimic” de Adrian Dohotaru (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 108–109 română
GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Farsa jupînului Pathelin” versiune românească de Tudor Arghezi (Teatrul de Stat din Turda) 109–110 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Vrăjitorul din Oz” de Lyman Frank Baum (Teatrul „Ion Creangă”) 110–112 română
PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Vrăjitorul din Oz” de Lyman Frank Baum (Teatrul Național din Timișoara) 112–113 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum (Teatrul de Păpuși din Cluj-Napoca) 113–114 română
COJOCARU, Liana Cronica dramatică: „Căluțul năzdrăvan” de Gabriela Popescu și Val Moldoveanu după Andersen (Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași) 114–115 română
STOICA ZAIMU, Eugenia Cronica dramatică: „Crocodilul Ghena și prietenii săi” după E. Uspenski, „Aventurile Alisei în Țara Minunilor” după L. Carroll, „Drum de stele” după P. Ispirescu (Teatrul de Păpuși din Craiova) 115–117 română
COROIU, Irina Reprezentația nr.239: „Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams (Teatrul „Bulandra”) - 1 aprilie 1986 117–117 română
COJOCARU, Liana Seară de balet: „Noaptea nopților fără iubire” (Opera Română din Cluj-Napoca) 118–118 română
NICULESCU, Ionuț Note: Remember 119–119 română
VASILIU, Dan „Esenin și muzica rusă” (Teatrul Mic) 119–119 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Mihaela Murgu și Gheorghe Stana 120–121 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Nina Udrescu și Vasile Cojocaru 122–123 română
COROIU, Irina Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București 124–130 română
COROIU, Irina Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș - secția română 131–134 română
COROIU, Irina Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș - secția maghiară 135–138 română
PATLANJOGLU, Ludmila Premiul A.T.M. pe anul 1985: „Livada cu vișini” de A. P. Cehov la Teatru Național din Tîrgu Mureș (Semnează: G. Harag, N. Scarlat, R. Feneș, F. Tibor, S. Ghelan, I. Fiscuteanu, M. Gingulescu, C. Popescu, C. Răileanu, M. Popescu, A. Ștefănescu, N. Stancu) 139–159 română
GOCI, Aureliu Note de lectură: „Scaunul de pînză al actorului” de Mircea Diaconu 160–160 română
TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Ruben Sergheevici Agamirzian, artist al poporului al U.R.S.S. 161–166 română
TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Russel Vandenbrouke, director artistic al Teatrului de repertoriu din Saint Louis 167–169 română
GHEORGHIU, Mihnea Studii: Groparul din „Hamlet” - o ipoteză 170–172 română
PROFIT, Romeo In memoriam: Val Mugur 173–173 română
JITIANU, Dan Consultați scenografii! 174–175 română
NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 176–178 română
POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihai Duțescu 179–180 română
POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Victor Eftimiu (I) 180–181 română
USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente). Prezența lui Racine (traducere de Dorel Lucian Filipescu) 182–185 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1936) 185–185 română
CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: Iancovescu 186–189 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (august 1936) 189–189 română
MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 190–190 română
MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: „Prestația” actorului sau „prestația” criticului? 191–192 română