Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1986


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 1–3 română
STĂNCULESCU, Silviu Grandioase realizări 4–4 română
HAJDU, Gyözö Prinos de sărbătoare 5–6 română
VASILIU, Mihai Erou pentru prezent, erou pentru viitor 6–7 română
COCEA, Dina Un exemplu de dăruire și devotament 8–9 română
BERLOGEA, Ileana Omagiu 9–10 română
NICULESCU, Ionuț Arhivele teatrului românesc: Din cronica Unirii pe scena națională 11–12 română
Caleidoscop 12–12 română
Anul internațional al păcii 13–13 română
NICULESCU, Ionuț 1885-1985 Centenarul Operei Române: Din hronicul Operei Române din București 14–15 română
COROIU, Irina O ipoteză: teatralitatea și dramaticitatea operei eminesciene 16–18 română
BERCEANU, Patrel Festivalul artei și creației studențești (ediția a XVI-a). Premiile 19–22 română
CHITIC, Paul Cornel Trienala de scenografie '85 23–26 română
TUTUNGIU, Paul Masa rotundă a revistei „Teatrul”. În dezbatere: „Istoria literaturii dramatice românești” de V. Mîndra (vol.I). Participă: prof. univ. dr. Ileana Berlogea, prof. univ. dr. I. C. Chițimia, prof. univ. dr. Paul Cornea 27–35 română
PATLANJOGLU, Ludmila Valori ale teatrului românesc: Cătălina Buzoianu 36–48 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Arheologia dragostei” de Ion Brad (Teatrul Național din București) 49–51 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Mielul turbat” de Aurel Baranga (Teatrul Mic) 51–53 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Toate pînzele sus!” de Virgil Puicea și Valeriu Paraschiv după romanul lui Radu Tudoran (Teatrul „Ion Creangă”) 53–54 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Îndrăgostiții de la 9 seara” de Adrian Dohotaru (Teatrul Municipal din Ploiești) 54–56 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Scapino” de Molière (Teatrul „Nottara”) 56–58 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Capcană pentru un bărbat singur” de Robert Thomas (Teatrul de Comedie) 58–59 română
MIHALACHE POPA, Carmen Cronica dramatică: „Revelion la baia de aburi” de Emil Braghinski și Eldar Reazanov (Teatrul Dramatic din Constanța) 59–61 română
COROIU, Irina Carnet I.A.T.C.: „Miorița” de Valeriu Anania și „Rosenkrantz și Guildenstern” de Tom Stoppard 61–64 română
DUCEA, Valeria Carnet A.T.M.: Moment inaugural 64–64 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: Atenție „Țăndărică”! Se vine tare din urmă! 65–65 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Leopoldina Bălănuță și Monica Ghiuță 66–66 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Carmen Galin și Rodica Negrea 67–67 română
PATLANJOGLU, Ludmila Tineri regizori la rampă: Florin Fătulescu - Tentația premierei absolute 68–70 română
CRISTESCU, Daniela Prezențe teatrale românești peste hotare: Teatrul „Nottara” pe trei meridiane (Franța, Iugoslavia, U.R.S.S.) 71–75 română
CRISTESCU, Daniela Un succes al dramaturgiei românești în lume: „Jocul vieții și al morții...” de Horia Lovinescu în R.P. Polonă 76–76 română
DUCEA, Valeria Oaspeți de peste hotare: Compania Amoros și Augustin 77–77 română
JITIANU, Dan Scenografie și Kitsch 78–78 română
NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 79–80 română
SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: George Vraca 81–86 română
POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (I) 87–89 română
USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente). Pirandello, Weiss și criza teatrului 90–91 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1936) 91–91 română
CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: Maria Ventura 92–94 română
DIACONESCU, Sanda „Cele 1001 de zîmbete” ale lui H. Nicolaide 94–94 română
MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 95–95 română
MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: De la cronica la critica de teatru 96–96 română