Teatrul, nr. în TOM: 11-12, anul 1985


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Consecvența spiritului revoluționar 1–2 română
Congresul științei și învățămîntului 3–4 română
1 Decembrie 5–6 română
NICULESCU, Ionuț Arhivele teatrului românesc. Marea Unire în viața scenei naționale 7–8 română
Imagini dintr-o posibilă istorie a teatrului românesc din ultimele două decenii (IV) 9–12 română
Laureații Festivalului național „Cîntarea României”, ediția a V-a. Teatre profesioniste 13–19 română
PARHON, Victor Timișoara - Gala dramaturgiei românești actuale, ediția a III-a 20–25 română
Piatra Neamț - Gala spectacolelor pentru tineret, 11-18 noiembrie 26–28 română
RADU-MARIA, Constantin Galați - Colocviul despre arta comediei, ediția a VI-a, 18-24 noiembrie 29–33 română
MIHALACHE-POPA, Carmen Bacău - Reuniunea teatrelor de păpuși, marionete și animație „Ion Creangă”, ediția a IV-a 34–35 română
PARHON, Victor Costinești - Gala tinerilor actori (II), ediția a III-a. Recitaluri extraordinare 36–37 română
PARHON, Victor Focșani - Semnificațiile unei aniversări teatrale 38–136 română
SILVESTRI, Artur Mircea Radu Iacoban „... și alte piese” 39–41 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (noiembrie 1935) 41–41 română
PATLANJOGLU, Ludmila Arta actorului tînăr (III) 42–44 română
COROIU, Irina Valori ale teatrului românesc: Ioana Crăciunescu 45–51 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Trenurile mele” de Tudor Mușatescu (Teatrul „Bulandra”) 52–53 română
MĂCIUCĂ, Constantin Cronica dramatică: „Brățara falsă” de Paul Everac (Teatrul „Nottara”) 53–56 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Insula” de Mihail Sebastian (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 56–57 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Mielul turbat” de Aurel Baranga (Teatrul „ A. Davila” din Pitești) 57–58 română
BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Să nu-ți faci prăvălie cu scară” de Eugen Barbu (Teatrul Giulești) 58–60 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Răceala” de Marin Sorescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași - secția Suceava) 60–62 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Bărbierul din Sevilla” de Beaumarchais (Teatrul Giulești) 62–65 română
COROIU, Irina Reprezentația nr.59: „Neînsemnații” de Terry Johnson (Teatrul „Bulandra”), 3 noiembrie 1985 64–65 română
COROIU, Irina Reprezentația nr.235: „Amintiri” de Aleksei Arbuzov (Teatrul „Bulandra”), 10 noiembrie 1985 65–65 română
COROIU, Irina Cronica rolului secundar: Jorj Voicu în Don Basile 66–66 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: Ultima piesă (încă nescrisă) a prietenului meu 67–67 română
BĂIEȘU, Ion „Sursa” (piesă în două părți, șase tablouri și un epilog) 68–90 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: Ultima piesă (încă nescrisă) a prietenului meu 91–91 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Conul Leonida față cu reacțiunea” de I. L. Caragiale (Teatrul Municipal din Ploiești) 92–93 română
BOIANGIU, Magdalena Cronica dramatică: „Moartea unui artist” de Horia Lovinescu (Teatrul Municipal din Ploiești) 94–95 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Arma secretă” de Dumitru Solomon (Teatrul de Comedie) 95–96 română
PARHON, Victor Cronica dramatică: „Copii și părinți” de Ion Băieșu (Teatrul German de Stat din Timișoara) 96–97 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Nu se știe niciodată” de G. B. Shaw (Teatrul Național din București) 97–99 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Doi pe o bancă” de Aleksandr Ghelman (Teatrul Dramatic din Brașov) 99–100 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Prinț și cerșetor” dramatizare de Ștefan Oprea după Mark Twain (Teatrul pentru copii și tineret din Iași) 101–102 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Fata babei și fata moșneagului” dramatizare de Ion Puiu Stoicescu după Ion Creangă (Teatrul de Păpuși din Brăila) 103–104 română
CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Guliver în țara păpușilor” de Joseph Pehr și Leo Spacil, versiunea românească N. Popovici (Teatrul „Țăndărică”) 103–103 română
BOIANGIU, Magdalena Carnet I.A.T.C.: „Eunucul” de Terențiu 104–105 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Olga Bucătaru 106–106 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Mircea Diaconu 107–107 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Eugenia Maci 108–108 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Mariana Buruiană 109–109 română
Imagini dintr-o posibilă istorie a teatrului românesc din ultimele două decenii (V) 110–111 română
IOACHIM, Paul „Așteptam pe cineva” (comedie în trei acte) 112–136 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: Ultima piesă (încă nescrisă) a prietenului meu 137–137 română
MARIN, Maria Valori ale teatrului românesc: Dimitrie Bitang 138–141 română
NICULESCU, Ionuț Centenar Liviu Rebreanu: Din vremea uceniciei teatrale 142–144 română
MOGLESCU, V. Rebreanu și... „dublul” său 144–146 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1935) 146–146 română
SILVESTRU, Valentin Maria actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Agatha Bârsescu 147–150 română
JITIANU, Dan Expresie și tehnică 151–155 română
BOIANGIU, Magdalena Oaspeți de peste hotare: Teatrul „V. F. Komissarjevskaia” din Leningrad 152–153 română
TUTUNGIU, Paul Zilele culturii cehoslovace în Republica Socialistă România 154–154 română
DUCEA, Valeria Teatrul de Păpuși din Bratislava 154–155 română
ELVIN, B. „Compania actorilor londonezi” 156–157 română
DUCEA, Valeria „Solomarionetten” 158–158 română
TUTUNGIU, Paul Cu artistul vietnamez Duong Ngoc Duc despre vechi forme teatrale, valorificarea tradiției și osmoza artistică 159–161 română
GHIȚULESCU, Mircea Cartea de teatru: „Despre Caragiale” de Maria Vodă-Căpușan 162–163 română
BRĂESCU, Mariana Cartea de teatru: „Demnitatea teatrului” de Margareta Bărbuță, „Dramaturgia între clipă și durată” de Florin Faifer 163–165 română
SILVESTRI, Artur Cartea de teatru: O carte despre Teatrul Nô 165–166 română
BRĂESCU, Mariana Note de lectură: „Nu ucideți caii verzi” de Radu Iftimovici 167–167 română
NICULESCU, Ionuț 150 de ani de presă teatrală românească (II) 168–169 română
POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihail Davidoglu (II) 170–173 română
USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente) 174–175 română
CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: George Timică 176–178 română
MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 179–179 română
PARHON, Victor In memoriam: Poetul-cronicar 180–181 română
Caleidoscop 181–181 română
MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Ce zice, în sinea ei, limba română? 182–182 română
Indice bibliografic 1985 183–192 română