Teatrul, nr. în TOM: 10-11, anul 1984


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Activitatea politico-ideologică de ridicare a conștiinței socialiste și formare a omului nou 1–6 română
Miezul fierbinte al certitudinii 7–8 română
TUTUNGIU, Paul Idei de excepțională valoare pentru orientarea creației literar-artistice 9–13 română
BERLOGEA, Ileana Eroul comunist - marele nostru contemporan 14–18 română
VASILIU, Mihai Dezvoltarea creației dramatice și a artei scenice românești 19–21 română
SĂRARU, Dinu „Toamna roșie” - dramatizare de Mihaela Tonitza-Iordache după „Dragostea și revoluția” (I) 22–44 română
CRIȘAN, Mihai Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrele populare și muncitorești în noua stagiune 45–47 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (octombrie 1934) 47–47 română
POPOVICI, Alecu Meșterul Calboreanu 48–51 română
TUTUNGIU, Paul Cronica literaturii dramatice: Avatarurile pelicanilor sau dramaturgia reactivărilor mitice (dramaturgia lui D. R. Popescu) 52–54 română
SILVESTRI, Artur Portretul dramaturgului la 60 de ani 55–56 română
IOSIF, Mira Convorbire cu Ion Brad 57–66 română
Telex - „Teatrul” 66–66 română
IORDACHE, Antoaneta C. Convorbire cu Lucia Nicoară 67–72 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Parola” de Petru Vintilă (Teatrul Giulești) 73–74 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Martor și judecător” de Ion Bălan (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 74–76 română
MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Aleea Bastionului 77” de Baróty Géza și Eisemann Mihály (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 76–76 română
PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Passacaglia” de Titus Popovici (Teatrul „Bulandra”) 77–78 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Nota zero la purtare” de Virgil Stoenescu și Octavian Sava (Teatrul „Ion Creangă”) 79–79 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Clipa” dramatizare de Virgil Stoenescu după Dinu Săraru (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 80–81 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „A doua conștiință” de Barbu Ștefănescu Delavrancea (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 81–82 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Viața e vis” de Calderon de la Barca (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 82–84 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 84–85 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Buna noapte nechemată” de Alexandru Popescu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 85–86 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Paraziții” de Csiky Gergely (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 86–88 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „A douăsprezecea noapte” de Shakespeare (Teatrul Național din București) 89–91 română
COROIU, Irina Cronica dramatică: „Poveste din Hollywood” de Neil Simon (Teatrul Național din București) 91–93 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: spectacol-coupé „Farul” de Djordje Lebovic, „Domnul Valentino” de Borislav Pekic (Teatrul Național din București) 93–93 română
PARHON, Victor Cronica dramatică: „Variațiuni pe tema dragostei” de S. Alioșin (Teatrul „Nottara”) 94–94 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Constelația Boema” de M. Maximilian și Vasile Veselovski (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) 95–95 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Florina Luican 96–96 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Ilie Gheorghe 97–97 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Elekes Emma 98–98 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Emil Hossu 99–99 română
PARHON, Victor Valori ale teatrului românesc: Larisa Stase Mureșan 100–105 română
Telex - „Teatrul” 105–105 română
PARHON, Victor Valori ale teatrului românesc: Costache Babii 106–111 română
MORARIU, Mircea Em. Valori ale teatrului românesc: Miske Laszló 112–117 română
MICOLESCU, Dan Valori ale teatrului românesc: Prezentul viitorului și Mircea Diaconu 118–120 română
PATLANJOGLU, Ludmila Tineri regizori la rampă: Mihai Manolescu 121–122 română
NICULESCU, Ionuț Un spectacol militant 123–123 română
VAIDA, Mircea „Horea” (dramă în trei acte) 124–140 română
VARTOLOMEI, Luminița Muzica, baletul și interpreții lor 141–143 română
RAREȘ, Mircea O solie a artelor 144–145 română
PREDA, Tea Seri de balet sovietic 145–148 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Despre... Suflet 148–148 română
BUZOIANU, Cătălina Ansamblul de operă în stil Beijing din Republica Populară Chineză 149–150 română
NICULESCU, Ionuț Note: Un interesant caiet teatral 150–150 română
TONITZA-IORDACHE, Mihaela Jurnal (ne)teatral american 151–158 română
Telex - „Teatrul” 158–158 română
ȘUTEU, Corina Cu sorana Coroamă-Stanca despre Oedip de George Enescu la Opera din Weimar 159–161 română
TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Gőrgey Gábor 162–165 română
WALD, Henri Contradicția iraționalismului și teatrul contemporan 166–171 română
IOSIFESCU, Silvian Solilocvii paralele 172–176 română
NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Ștefan cel Mare 177–179 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (noiembrie 1934) 179–179 română
POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Ion Brad și Mircea Bradu 180–184 română
NICULESCU, Ionuț Note: Caratele artei scenice 184–184 română
SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1984) 185–188 română
MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 189–189 română
BRĂESCU, Mariana Cartea de teatru: Actualitate și durabilitate 190–190 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: Oglindă, buzunare, pistol, pantaloni 191–191 română
MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Sub semnul exigențelor formative 192–192 română