Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1983


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la crearea „Societății Scriitorilor Români” 1–4 română
Scrisoarea adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de participanții la Adunarea omagială consacrată sărbătoririi a 75 de ani de la crearea „Societății Scriitorilor Români” 4–6 română
România revoluționară 6–8 română
VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul de amatori în faza județeană 9–10 română
MAȘEK, Victor Ernest Arta de a fi spectator (II) 11–13 română
VASILIU, Mihai Oradea - Monografie scenică Tudor Mușatescu 13–13 română
SILVESTRI, Artur Cronica literaturii dramatice: „Însoțitorul nevăzut” de George Genoiu 14–15 română
TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Rezervația de pelicani” de D. R. Popescu (Teatrul „Bulandra” și Teatrul Dramatic din Galați) 16–19 română
PARHON, Victor Cronica dramatică: „Frunzele amăgitoarei neputinți” de Iosif Naghiu (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 19–20 română
MĂCIUCĂ, Constantin Cronica dramatică: „Richard al III-lea” de Shakespeare (Teatrul Mic) 20–23 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Hamlet” de Shakespeare (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 23–26 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Othello” de Shakespeare (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 26–27 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Zbor deasupra unui cuib de cuci” de Dale Wasserman (Teatrul Național din București) 27–29 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Frumoșii marilor orașe” de Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu după romanul lui Fănuș Neagu (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 30–31 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Fulgi de nea și diamante” de Flavia Buref, muzica de Camelia Dăscălescu după Tudor Mușatescu (Teatrul Național din Craiova) 31–32 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Mary Poppins” de Silvia Kerim după romanul Pamelei Travers (Teatrul Național din Timișoara) 32–33 română
NESTOR, Elena Reprezentația nr. 119: „Cartea lui Ioviță” de Paul Everac (Teatrul Național din București) 34–34 română
STĂNESCU, Mădălina Reprezentația nr. 173: „Răceala” de Marin Sorescu (Teatrul „Bulandra”) 34–34 română
STĂNESCU, Mădălina Reprezentația nr. 84: „Mîrîiala” de Paul Cornel Chitic (Teatrul Foarte Mic) 34–35 română
IOSIF, Mira Reprezentația nr. 78: „Karamazovii” de Horia Lovinescu și Dan Micu după Dostoievski (Teatrul „Nottara”) 35–35 română
BOIANGIU, Magdalena Reprezentația nr. 100: „Pinocchio” de Carlo Collodi (Teatrul „Ion Creangă”) 35–35 română
TECUCEANU, Horia „Accidentul” (piesă detectivă în două acte) 36–64 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: C-eșt' copil? 65–65 română
BOIANGIU, Magdalena Carnet de student: „Dogorește soarele asupra lui Seneca” de Kincses Elemér (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș - secția română) 66–67 română
BOIANGIU, Magdalena Carnet de student: „Credulus și Iulia” de Balassi Bálint (Institutul de teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 67–67 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Victor Ștrengaru 68–68 română
Telex - „Teatrul” 68–69 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Miske László 69–69 română
Cenaclul dramaturgilor 21. În lectură „Căsătorie albă” de Emilian Nestor 70–70 română
COJAR, Ion Inițiere în arta actorului (VI) 71–73 română
VLAD, Stan Note: Spectacole care... „merg”? 73–73 română
PARHON, Victor Virtuțile revelatorii ale unei anchete („Vatra”, nr.3/1983) 74–74 română
TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Robert W. Corrigan 75–78 română
Telex - „Teatrul” 78–78 română
NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Chiajna 79–79 română
GHIȚULESCU, Mircea Teatru și fotbal 81–81 română
MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale 82–82 română
POPESCU, Dumitru Radu Mit. Oedip și Stăncuța (I) 83–85 română
„Rampa” acum 50 de ani (iunie 1933) 85–85 română
CRISTOIU, Ion O posibilă istorie a literaturii dramatice contemporane (VI). Mihai Davidoglu: De la „Omul din Ceatal” la „Cetatea de foc” (3) 86–88 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: În alt registru artistic 88–88 română
POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Maria Banuș 89–90 română
SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1944-1983) 91–93 română
Caricaturiștii și Thalia: Două caricaturi de Sașa Mereț 94–94 română
NEAGU, Fănuș Prietenii mei, actorii. George Constantin 95–95 română
SĂRARU, Dinu Al treilea gong 96–96 română