Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1982


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Organizației Națiunilor Unite consacrate dezarmării 1–2 română
Cum învățăm... 3–7 română
SOLOMON, Dumitru Starea și dinamica dramaturgiei 8–10 română
POTÎNGĂ, Constantin Contribuții la îmbogățirea vieții spirituale a țării 10–12 română
GÁLFALVI, Zsólt Un teatru viu și eficient 12–13 română
PREDA, Stelian Dezideratul noii calități 14–15 română
CAZIMIR, Ștefan Cronica literaturii dramatice: „Zidarul” de Dan Tărchilă 16–18 română
KIVU, Dinu Un gest cultural 18–18 română
BOIANGIU, Magdalena Festivalul Național „Cîntarea României”. Zilele teatrului studențesc, Iași 19–20 română
NICULESCU, Ionuț Note: George Barițiu, 170 20–20 română
WALD, Henri Artă și adevăr (I) 21–24 română
Telex - „Teatrul” 24–24 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: La nuntă 25–25 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Politica” de Theodor Mănescu (Teatrul Foarte Mic) 27–30 română
ROBESCU, Marius Cronica dramatică: „Strigoi la Kitahama” de Kobo Abe (Teatrul de Comedie) 30–32 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Amintiri” de Aleksei Arbuzov (Teatrul „Bulandra”) 33–34 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Efros Saga” de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) 34–36 română
TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Fenomenele” de Grigori Gorin (Teatrul de Stat din Arad) 36–36 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Macbeth” de Shakespeare (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 37–38 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Joc dublu” de Robert Thomas (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 39–39 română
DIACONESCU, Sanda Cronica dramatică: „Ucenicul visător” de Cicerone Sbanțu, „Grădina fermecată” de Ileana Vulpescu după André Maurois (Teatrul Pentru Copii și Tineret din Iași) 40–40 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Hocus-pocus și-o găleată” de Aad E. Greidanus (Teatrul de Păpuși din Oradea) 41–41 română
BOIANGIU, Magdalena I.A.T.C. „I. L. Caragiale”: „Iona” de Marin Sorescu 42–43 română
BOIANGIU, Magdalena Institutul de Teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș: „Privești înapoi cu mînie” de John Osborne 43–43 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Aimée Iacobescu 44–44 română
Telex - „Teatrul” 44–45 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Nicolae Iliescu 45–45 română
GÎRNIȚĂ, Mihai Civilizație 46–46 română
GEORGESCU, Alice Revista revistelor „Plays and players” 46–46 română
TORNEA, Florin Marginalii la Goethe. 4. Spre Shakespeare 47–51 română
Expoziție la Teatrul „Bulandra”: Toma Caragiu văzut de Ion Miclea 52–53 română
CHIRIȚĂ, George Cîteva probleme ale avangardei teatrale 54–57 română
MARTIN, Alexandru O spectaculoasă întoarcere la realism 57–59 română
POPESCU, Dumitru Radu „Rezervația de pelicani” (dramă în trei acte) 60–83 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Așteptînd în prag” de Mircea Enescu 84–84 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Spectacolul istoriei. Istoria spectacolului 84–85 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iunie 1932) 85–85 română
NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Despot-Vodă 86–87 română
CORNIȘTEANU, Mircea Spectacole la Moscova și Erevan 88–89 română
TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Trevor Griffiths 90–94 română
NICULESCU, Ionuț In memoriam: N. Neamtzu-Ottonel 95–95 română
SILVESTRU, Valentin Premiul acordat revistei „Teatrul” la Trienala cărților și periodicelor de teatru, Novi Sad, 1982 96–97 română