Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1982


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CEAUȘESCU, Nicolae Din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a P.C.R., 16 decembrie 1982 1–3 română
Sub steagul partidului, sub tricolorul Republicii, patriotismul revoluționar în acțiune 3–5 română
MĂCIUCĂ, Constantin Drama - discuție 6–11 română
IOSIF, Mira Festivalul Național „Cîntarea României”. Săptămîna teatrului scurt, Oradea (ediția a V-a); Premiile 12–13 română
Festivalul Național „Cîntarea României”. Luminile scenei reșițene 14–14 română
CHITIC, Paul Cornel Festivalul Național „Cîntarea României”. Festivalul-concurs de teatru istoric: „Permanență materială și spirituală”, Tîrgoviște 15–16 română
DIACONESCU, Sanda Festivalul Național „Cîntarea României”. Cibinium... 16–17 română
CHITIC, Paul Cornel Festivalul Național „Cîntarea României”. O dezbatere pe tema „De la literatura dramatică la spectacol; limbaj specific, relații” 17–18 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1932) 18–18 română
MUNTEANU, Virgil Căderea lui Geo Termale 19–19 română
Telex - „Teatrul” 19–19 română
TUTUNGIU, Paul O casă de cultură a țăranilor, Slătioara 20–21 română
TUTUNGIU, Paul Un minut cu Dinu Săraru 20–21 română
RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor 16. În lectură „Ochiul magic” de Sever Avram 22–24 română
NICULESCU, Ionuț Note: Actorii în memoriile unui cineast 24–24 română
Telex - „Teatrul” 25–25 română
CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Iubita mea” de Lörinczi Lászó (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 26–27 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Ciudatul rol al întîmplării” de Ion Băieșu (Teatrul Dramatic din Galați) 27–27 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Zigzag” de I. D. Șerban, „Călătorie în doi” de I. D. Șerban, „Radiografia” de I. D. Șerban (Teatrul „Nottara”) 28–28 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Balconul” de D. R. Popescu, „Paracliserul” de Marin Sorescu (Teatrul de Stat din Reșița) 29–31 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Mitică Popescu” de Camil Petrescu (Teatrul de Stat din Reșița) 31–32 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Între patru ochii” de Aleksandr Ghelman (Teatrul Național din București) 33–34 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Fluturi... fluturi” de Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) 34–35 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Calul în Senat” de Leonid Andreev, „Frumoasele sabine” de Leonid Andreev (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 36–37 română
CHIRILĂ, Dumitru Cronica dramatică: „Femeia care a vrut să rupă o floare” de Oriana Fallaci (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 37–38 română
BOIANGIU, Magdalena Carnet I.A.T.C.: Simpozion Teodor Mazilu „Acești nebuni fățarnici” 39–40 română
NICULESCU, Ionuț Note: O mare distribuție 40–40 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Ziua de duminică a lui Damian Stegaru” de Mircea Enescu 41–41 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Meditații asupra istoriei 41–42 română
Cititorii au cuvîntul 42–43 română
MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Cronicile unui spectacol 43–43 română
Telex - „Teatrul” 43–45 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Rodica Truică 44–44 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Dan Ivănesei 45–45 română
GOCI, Aureliu Teatru inedit în revista „Manuscriptum” 46–48 română
TUTUNGIU, Paul Cu Claudia Dimiu despre cercetarea științifică la Muzeul Literaturii Române 48–49 română
GOCI, Aureliu Teatrul la „Rotonda 13” 49–49 română
POPESCU, Tudor In memoriam: Nelu Ionescu 50–50 română
DUCEA, Valeria O săptămînă, oaspete la „Berliner Festtage” 51–53 română
KIVU, Dinu Colocviile și festivalurile teatrale (II). Convorbire cu Valentin Silvestru 54–58 română
NICULESCU, Ionuț Personajul istoric între document și ficțiune: Petru Rareș 59–60 română
HOROMNEA, Dragomir „Audiența” (piesă în două acte) 61–84 română
NICULESCU, Ionuț Arhivele teatrului românesc: Zidirea Teatrului cel Mare (Național) - 130 85–85 română
Indice bibliografic pe anul 1982 86–96 română