Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1981


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Socialismul și cultura 1–2 română
IANOȘI, Ion Însemnări despre statutul artei 3–5 română
CAZIMIR, Ștefan Ipostaze ale eului în proza lui Caragiale 6–9 română
FIRESCU, Alexandru I. L. Caragiale despre condiția socio-estetică a criticului teatral 9–11 română
ISAC, Carol Cronica literaturii dramatice: Satul contemporan în dramaturgia lui Gheorghe Vlad 12–13 română
Fototeca „Teatrul” prezintă o galerie de mari actori români: Eugenia Popovici, nuanțe și contraste 14–17 română
WEIL, Dan Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul de la poarta uzinei 18–20 română
VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. „Liniște! Se repetă!” 20–20 română
MAȘEK, Victor Ernest Virtuțile formative ale structurii dramatice 21–25 română
Telex - „Teatrul” 25–25 română
Caiete de spectacol: „Caligula” la Teatrul Național din București 26–26 română
POPESCU, Horea Adnotări la „Caligula” 27–28 română
GÎTZĂ, Letiția Pe marginea piesei și dincolo de ea 28–30 română
BORTNOVSCHI, Paul Un decor fără anecdotică arhitecturală 31–33 română
MOLDOVAN, Ovidiu Iuliu Drumul spre personaj 33–35 română
BELIGAN, Radu Fidelitatea omului față de sine 35–35 română
POPOVICI, Silvia Cine e Cesonia? 36–36 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: „Pe-un franc, poet” 37–37 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Românii și ambasadorii” de Corneliu Marcu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 38–40 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Cartea lui Ioviță” de Paul Everac (Teatrul Național din București) 40–42 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Proștii sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 42–43 română
IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 43–44 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Bacovia din Bacău) 44–45 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Woyzeck” de Georg Büchner (Teatrul Giulești) 46–49 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Necunoscuta și funcționarul” de Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) 49–50 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Moartea unui comis-voiajor” de Arthur Miller (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 50–51 română
CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Osul de pește fermecat” de Charles Dickens (Teatrul „Țăndărică”) 51–52 română
GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Ubu-rege” de Alfred Jarry (Teatrul de Păpuși din Cluj-Napoca) 52–53 română
ENGEL, Emanoil Un sfert de veac de activitate teatrală profesionistă la Bîrlad 54–55 română
MARIN, Maria De vorbă cu V. Mălinescu 54–55 română
ENGEL, Emanoil „Ciuta” de V. I. Popa 55–55 română
MUNTEANU, Virgil Festivalul Național „Cîntarea României”. O formație de teatru laureată 56–57 română
Telex - „Teatrul” 57–57 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Lucia Mureșan 58–58 română
Telex - „Teatrul” 58–59 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Iarina Demian 59–59 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: Integrala Shakespeare. 2. „Măsură pentru măsură” 60–61 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Anevoiosul drum al împlinirii 61–61 română
ȘELMARU, Traian La centenarul unui maestru al scenei românești: Neuitatul Ion Manolescu 62–63 română
NICULESCU, Ionuț La centenarul unui maestru al scenei românești: Curriculum vitae 63–63 română
Teatrul Național din București la Paris (cîteva pasaje din primele cronici apărute în presa franceză) 64–65 română
TORNEA, Florin In memoriam: Mauriciu Sekler 65–66 română
NICULESCU, Ionuț Note: Un album jubiliar 66–66 română
CARANDINO, N. Memoriile lui Mircea Ștefănescu 67–68 română
DOHOTARU, Adrian In memoriam: La moartea lui Cornel Coman 68–68 română
IOAN, Angela De vorbă cu Aldo Nicolaj 69–69 română
IONESCU, Mircea M. „Premiantul cere reexaminare” (piesă în două părți) 70–92 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1931) 92–92 română
SILVESTRU, Valentin Jurnal de critic (1945-1980) 93–96 română