Teatrul, nr. în TOM: 7-8, anul 1980


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CEAUȘESCU, Nicolae Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Reuniunea solemnă a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului 1–3 română
Idei-forță 4–5 română
POPIȘTEANU, Cristian Întîlnirea cu istoria 6–7 română
MUȘAT, Mircea Istoria patriei în consens cu istoria umanității 7–10 română
CÂNDEA, Virgil Cultură și istorie 10–11 română
ZAMFIRESCU, Ion Cîteva scrutări în teatrul nostru istoric 12–15 română
NICULESCU, Ionuț Dacia dramaturgului Eminescu 16–18 română
KIVU, Dinu Festivalul Național „Cîntarea României”. Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (Bîrlad) 19–22 română
CARANDINO, N. Festivalul Național „Cîntarea României”. Festivalul de teatru istoric (Tîrgoviște) 23–24 română
WALD, Henri Creație și receptare 25–28 română
VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul muncitoresc „Semănătoarea” 29–30 română
DUCEA, Valeria Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul muncitoresc Platforma Măgurele 29–29 română
VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României”. Teatrul din Săcele 30–31 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1930) 31–31 română
RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor (5) 32–35 română
SILVESTRU, Valentin Opinii despre stagiunea 1979-1980. Cum a fost și cum n-a fost stagiunea 36–47 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Opinii despre stagiunea 1979-1980. Cîteva repere 48–53 română
DUCEA, Valeria Opinii despre stagiunea 1979-1980. Școala clasicilor 54–56 română
TUTUNGIU, Paul Opinii despre stagiunea 1979-1980. O stagiune normală 57–58 română
DUCEA, Valeria Festivalul Național „Cîntarea României”. Săptămîna teatrelor de păpuși (Constanța) 59–61 română
ZAMFIRESCU, Ion Festivalul Național „Cîntarea României”. Cuvînt de prietenie către păpușari 61–63 română
BĂILEȘTEANU, Fănuș Festivalul Național „Cîntarea României”. Cartea de dramaturgie 64–65 română
BOIANGIU, Magdalena Învățămîntul teatral: I.A.T.C. „I. L. Caragiale”. O nouă promoție 66–69 română
CHEREJI, Ion Învățămîntul teatral: Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Tîrgu Mureș. Prima promoție a secției române 70–71 română
SUGÁR, Teodor Învățămîntul teatral: Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Tîrgu Mureș - secția maghiară 71–74 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (august 1930) 74–74 română
MUNTEANU, Virgil Semnal: Colloquy-fiction 75–75 română
TUTUNGIU, Paul O convorbire cu dramaturgul Mehes György despre subtilitățile cronicii teatrale, arta tălmăcirii, „obrăznicia” comediei și dramaturgul, ca activist al moralei 76–81 română
PREDA, Marin „Tinerețea lui Moromete” (piesă în două acte și nouă tablouri) 82–115 română
OVANEZ-DOROȘENCO, Anca O precizare 114–115 română
TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Echipa de zgomote” de Fănuș Neagu (Teatrul Giulești) 116–120 română
CHIRILĂ, Dumitru Cronica dramatică: „Soarele de andezit” de Emil Poenaru și Mihai Raicu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 120–121 română
OPREA, Ștefan Cronica dramatică: „Casa noastră” de George Genoiu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 122–123 română
CĂLINESCU, Alexandru Cronica dramatică: „Duo amore” de M. R. Iacoban (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 123–124 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Pelé și caii verzi” de Mircea M. Ionescu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 124–125 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Mobilă și durere” de Teodor Mazilu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 125–126 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Mobilă și durere” de Teodor Mazilu (Teatrul Național din Timișoara) 127–127 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Acești nebuni fățarnici” de Teodor Mazilu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 127–129 română
KIVU, Dinu Simpozion Mazilu 129–130 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Proștii sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Municipal din Ploiești) 129–130 română
Telex - „Teatrul” 131–133 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Don Juan” de Molière (Teatrul de Comedie) 132–133 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Cavoul de familie” de Pierre Chesnot (Teatrul Național din București) 134–135 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Poveste de iubire” de Terence Rattigan (Teatrul Giulești) 136–137 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Stop pe autostradă” de Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) 137–137 română
VASILIU, Mihai Cronica dramatică: „Hagi Tudose” de B. St. Delavrancea (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 138–139 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 139–140 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Da (Ultima noapte)” de Gabriel Arout (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 140–141 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Tango” de Slawomir Mrozek (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 141–142 română
DUMITRESCU, Valentin Cronica dramatică: „A cincea lebădă” de Paul Everac (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 142–143 română
DUMITRESCU, Valentin Cronica dramatică: „Paradis de ocazie” de Tudor Popescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 143–144 română
DUMITRESCU, Valentin Cronica dramatică: „Pădurea împietrită” de Robert Sherwood (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 145–146 română
SUGAR, Teodor Cronica dramatică: „După-amiază cenușie” de Bajor Andor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 146–147 română
DUMITRESCU, Valentin Cronica dramatică: „Patima roșie” de Mihail Sorbul (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 147–148 română
CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Călător fără bagaje” de Jean Anouilh (Teatrul Dramatic din Constanța) 148–149 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Umbra soarelui” de Hajdu Gyözö, după Móricz Zsigmond (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 149–150 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Greul drum al nemuririi” de Vlad Andrei Orheianu (Teatrul „Ion Vasilescu”) 150–150 română
GEORGESCU, Alice Turnee în capitală: Teatrul pentru copii și tineret din Iași 151–152 română
Telex - „Teatrul” 152–152 română
RADU-MARIA, Constantin Teatru T.V.: „Coloanele timpului” de Emil Poenaru și „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian 153–154 română
DUMITRESCU, Cristina Teatru radiofonic: A găsi forța inegalabilă a cuvîntului 154–154 română
DEAC, Mircea Arta scenografiei 155–157 română
NICULESCU, Ionuț Mic dicționar folcloric 157–157 română
RĂDULESCU, Mihai O tropică a comportamentului nonverbal în două spectacole pirandelliene 158–160 română
CARANDINO, N. Fenomenul Tănase 161–163 română
NICULESCU, Ionuț Un artist al poporului - C. Tănase 162–163 română
POTRA, Florian Din nou despre raportul personalitate-creativitate 164–165 română
JITIANU, Dan O problemă actuală: eficiența economică, în teatru 166–167 română
COSMA, Viorel Muzica: „Băiatul și paiele fermecate” de Mihai Vîrtosu (Teatrul de Stat de Operetă) 168–168 română
VARTOLOMEI, Luminița Muzica: „Traviata” de Verdi (Teatrul Liric din Craiova) 169–170 română
VLAD, Stan Spectacolele de la... miezul nopții 170–170 română
CAZIMIR, Ștefan Cartea de teatru: „Elemente de caragialeologie” de Valentin Silvestru 171–172 română
NICULESCU, Ionuț Cartea de teatru: „Ion Iancovescu” de Ioan Massoff 172–172 română
ISAC, Carol Cartea de teatru: „Antract” de N. Barbu 172–173 română
NICOLAU, Florian Prezențe teatrale românești peste hotare 174–176 română
KIVU, Dinu Zilele culturii cehoslovace 177–178 română
TORNEA, Florin Zilele culturii R. F. Germania 178–180 română
DUCEA, Valeria Zilele Varșoviei 181–181 română
CHITIC, Paul Cornel Zilele Varșoviei 181–182 română
IOSIF, Mira Oaspeți străini despre teatrul românesc 183–184 română
MARIN, Maria Oaspeți străini despre teatrul românesc 184–184 română
VARTOLOMEI, Luminița Turnee de peste hotare: Teatrul Național Academic de Operă și Balet din Sofia 185–186 română
GEORGESCU, Alice Turnee de peste hotare: La Compagnia Stabile del Teatro a L'Avogaria 186–186 română
VARTOLOMEI, Luminița Turnee de peste hotare: Balerinii englezi Maina Gielgud și Jonathan Kelly 187–187 română
GHIȚULESCU, Mircea Turnee de peste hotare: „Bateleurs - 2000” 188–188 română
DUCEA, Valeria Turnee de peste hotare: Teatrul de Animație din Setubal 188–189 română
DUMITRESCU, Cristina Turnee de peste hotare: Teatrul de Stat „Juliusz Osterwa” din Lublin 189–189 română
CRIȘAN, Mihai Turnee de peste hotare: Teatrul „Petöfi Sandor” din Veszprém 190–190 română
Meridiane 191–192 română