Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1980


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Pentru pacea lumii 1–2 română
MANCAȘ, Mircea Pagini din lupta antifascistă a poporului român 3–4 română
Forumul tinerei generații 5–6 română
BOIANGIU, Magdalena Integrarea creatorilor tineri în circuitul valorilor 6–7 română
SCHIFIRNEȚ, Constantin Teatrul și tineretul 7–9 română
BERCEANU, Petru „Podul” - o fereastră deschisă spre artă 10–11 română
WEIL, Dan Studioul A - Timișoara 11–11 română
TUTUNGIU, Paul Din repertoriul stagiunii 12–13 română
MĂNESCU, Theodor Implicare 14–14 română
M., V. Premieră 14–15 română
RĂICAN, Nicolae Un sprijin concret și competent 15–15 română
RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor (4) - 5 mai 1980 16–18 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (mai 1930) 18–18 română
DUCEA, Valeria Sfîntu Gheorghe: Colocviul teatral al naționalităților conlocuitoare (I) 19–22 română
Telex - „Teatrul” 22–22 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Teatrele și repertoriul (Brașov - Contemporan '80 (II) 23–24 română
RADU-MARIA, Constantin Dramatic și teatral în poezia lui Tudor Arghezi 25–27 română
IORGULESCU, Mircea Arghezi, cronicar dramatic 28–30 română
NICULESCU, Ionuț Documentar - În jurul „Seringii” 30–30 română
Sub semnul unor exigențe sporite 31–31 română
WALD, Henri Mîna și gestul 32–35 română
COROAMĂ-STANCA, Sorana Într-o seară... 36–38 română
MUNTEANU, Virgil Zi de tîrg 39–39 română
SILVESTRU, Valentin Rîsul lui Baranga 40–45 română
ROBESCU, Marius Cronica dramatică: „Mobilă și durere” de Teodor Mazilu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română, Teatrul "Bulandra") 47–48 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Coloana nesfîrșită” de Mircea Eliade (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 48–50 română
COCORA, Ion Cronica dramatică: „Broasca țestoasă” de Mircea Săndulescu (Teatrul de Stat din Sibiu) 50–52 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Halucinația” de Ștefan Berciu (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 52–53 română
KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Magie neagră” Ștefan Berciu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 53–54 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Idolul și Ion Anapoda” de G. M. Zamfirescu (Teatrul Național din București) 54–55 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Copiii lui Kennedy” de Robert Patrick (Teatrul Foarte Mic) 55–57 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Vînătoarea de rațe” de Aleksandr Vampilov (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 57–59 română
SUGAR, Teodor Cronica dramatică: „Calul de povară” de Raffai Sarolta (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 59–60 română
DUCEA, Valeria Turnee în capitală: Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 60–61 română
RADU-MARIA, Constantin Spectacole de poezie: Inscripție pe piatra de hotar (Teatrul Național din București) 61–61 română
Telex - „Teatrul” 62–63 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Cornel Coman 62–62 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Corneliu Dumitraș 63–63 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Orologiul Kremlinului” de N. Pogodin 64–64 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Două piese istorice 64–65 română
DIACONESCU, Sanda Petru Valter 65–65 română
DOHOTARU, Adrian „Anchetă asupra unui tînăr care nu a făcut nimic” (piesă în două acte) 66–92 română
HORODINCĂ, Georgeta Dramaturgia lui Jean-Paul Sartre 93–96 română
NICULESCU, Ionuț Note - Teatru pe disc 96–96 română