Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1980


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
STROIA, Gheorghe Ceaușescu și cultura 1–3 română
Elocvența democrației autentice 4–5 română
BELIGAN, Radu Tribună a ideilor și a poeziei 6–6 română
Premiile Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale pe anul 1979. Teatru 7–7 română
TUTUNGIU, Paul Oradea - Săptămîna teatrului scurt (ediția a IV-a). Premiile Festivalului 8–9 română
RAREȘ, Mircea Cenaclul dramaturgilor (2) 10–12 română
RADU-MARIA, Constantin Adevărul istoric în drama istorică 13–15 română
ULICI, Laurențiu Înțelesul timpului prin clipă 16–17 română
DUCEA, Valeria Din repertoriul stagiunii 18–19 română
GEORGESCU, Alice Ancheta revistei „Teatrul”: La ce lucrează dramaturgii? (Răspund: Ion Băieșu, Ștefan Berciu, Paul Ioachim, Iosif Naghiu, Al. T. Popescu, D. R. Popescu, Al. Sever, D. Solomon, Gh. Vlad) 20–23 română
DUCEA, Valeria Ancheta revistei „Teatrul”: La ce lucrează dramaturgii? (Răspund: Ion Băieșu, Ștefan Berciu, Paul Ioachim, Iosif Naghiu, Al. T. Popescu, D. R. Popescu, Al. Sever, D. Solomon, Gh. Vlad) 20–23 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (martie 1930) 23–23 română
TERTULIAN, N. Camil Petrescu, teoretician al teatrului și cronicar dramatic (II) 24–29 română
GEORGESCU, Alice Note - „Arlechin” 29–29 română
PARASCHIVESCU, Constantin Caragiale, astăzi (III) 30–34 română
NICULESCU, Ionuț Note - Opera unionistului D. Ralet 34–34 română
SĂCEANU, Amza Arta, ca mijloc de comunicare și mai bună cunoaștere între oameni (I) 35–38 română
RADU-MARIA, Constantin Teatru muncitoresc la platforma industrială Pipera 38–38 română
MUNTEANU, Virgil Unu, doi, trei..., maximum, patru 39–39 română
NASTA, Dan Din experiența teatrului poetic 40–41 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Evul mediu întîmplător” de Romulus Guga (Teatrul Mic) 42–45 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Marea lumină albă” de Mihai Georgescu (Teatrul „Nottara”) 45–46 română
SUGÁR, Teodor Cronica dramatică: „Ușa nu e încuiată” de Kocsis István (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 47–48 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Floriile unui geambaș” de Sütö András (Teatrul „Bulandra”) 48–49 română
GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Povestea dulgherului și a frumoasei sale soții” de Radu Stanca (Teatrul de Stat din Turda) 49–50 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Așteptîndu-l pe Godot” de Samuel Beckett (Teatrul Național din București) 51–53 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Gin-Rummy” de Donald L. Coburn (Teatrul „Bulandra”) 53–54 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Revelion la baia de aburi” de Emil Braghinski și Eldar Reazanov (Teatrul „Ion Vasilescu”) 55–56 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Program special L. B.” de Stephen Poliakoff (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 56–57 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Jocuri de poeți - jocuri de copii” (Teatrul „Țăndărică”) 58–58 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Legenda naiului” de I. D. Sîrbu (Teatrul de Păpuși din Craiova) 59–59 română
DIMIU, Mihai Cartea de teatru: „Shakespeare - un psiholog modern” de Mihai Rădulescu 59–60 română
GHIȚULESCU, Mircea Cartea de teatru: „Martor al Thaliei” de Ștefan Oprea 60–60 română
DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr. 150 și 105 61–61 română
Telex - „Teatrul” 61–65 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Coca Andronescu 62–62 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Dionisie Vîtcu 63–63 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Capcana” de J. P. Miller 64–64 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: O restituire 65–65 română
DUCEA, Valeria Giurgiu - Inițiativă și continuitate în viața culturală a orașului 66–67 română
VLAD, Stan Note - O carte consacrată creatorilor păpușari 67–67 română
TEODORESCU, Leonida Dramaturgia lui Leonid Andreev (VIII) 68–69 română
NICULESCU, Ionuț Note - Pe marginea unei monografii 69–69 română
HUSZÁR, Sándor „Urmașul meu, viitorul” (piesă în trei acte) în românește de Veronica Bârlădeanu 70–94 română
TUTUNGIU, Paul Un interviu cu Aleksei Arbuzov 95–96 română