Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1980


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GHIȘE, Dumitru Elogiu Omului 1–6 română
CEAUȘESCU, Nicolae Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat Teatrului de Nord din Satu Mare cu prilejul împlinirii a 25 de ani de existență 3–3 română
La Teatrul de Nord din Satu Mare - Adunare festivă 4–5 română
STROIA, Gheorghe Cultura, dimensiune cardinală a Congresului partidului 7–8 română
NICULESCU, Ionuț Eminescu - un episod biografic în dublă versiune 8–8 română
DUCEA, Valeria Îndemn creator pentru oamenii de teatru 9–11 română
Triumful democrației reale 9–11 română
VLAD, Stan Teatrele în campania electorală 12–12 română
BOGZA, Geo Toate acestea ar fi putut să fie... 13–13 română
RADU-MARIA, Constantin Eminescu, critic de teatru. Cîteva idei de estetică a teatrului (I) 14–15 română
STANCU, Natalia Sarcini ale criticii de teatru în lumina documentelor Congresului al XII-lea al P.C.R. (referat prezentat la Colocviul republican al criticilor de teatru, Bacău) 16–19 română
ISAC, Carol Urmărind dezbaterile 16–20 română
GEORGESCU, Alice Profesioniști și amatori 21–21 română
TUDORA, Carmen Gala recitalurilor dramatice - ediția a VI-a 21–22 română
Telex - „Teatrul” 22–22 română
MUNTEANU, Virgil Debut 23–23 română
RADU-MARIA, Constantin Din repertoriul stagiunii 24–25 română
PARASCHIVESCU, Constantin Caragiale, astăzi (I) 26–29 română
RADU-MARIA, Constantin Un nou cenaclu teatral 30–30 română
NICULESCU, Ionuț Pentru o nouă ediție critică a operei lui I. L. Caragiale 30–30 română
GHIȚULESCU, Mircea Teatrul lui Sütö András 31–33 română
Concurs de creație în domeniul dramaturgiei pentru copii 33–33 română
Masa rotundă a revistei „Teatrul” la Teatrul Dramatic din Galați 34–39 română
MIHĂILEANU, Ion Octavian Cotescu sau alibiurile comicului 40–40 română
Cronica dramatică la jumătatea stagiunii 41–42 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Iluzia optică sau Spiritul mic-burghez, cînd dă în clocot” de Dumitru Solomon (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 43–43 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Infernalul mecanism” de Jean Cocteau (Teatrul Național din București) 44–45 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Coriolan” de Shakespeare (Teatrul „Nottara”) 46–48 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Infidelitate conjugală” de Leonid Zorin (Teatrul „Bulandra”) 48–49 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Totul în grădină” de Edward Albee (Teatrul Giulești) 50–51 română
TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Înșir-te, mărgărite” de Victor Eftimiu (Teatrul „Ion Creangă”) 51–53 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Menahem Mendel” de Șalom Alehem (Teatrul Evreiesc de Stat) 54–55 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Frații Karamazov” dramatizare de B. N. Livanov, după Dostoievski (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 55–57 română
WEIL, Dan Cronica dramatică: „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht (Teatrul Bacovia din Bacău) 57–58 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Sacoul” de Stanislav Stratiev (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 58–59 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Premiera” de John Cromwell (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 59–59 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Tichia cu clopoței” de Luigi Pirandello (Teatrul de Stat din Reșița) 60–61 română
NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Un accident bizar” de Dan Vîiteanu și „Greșeala” de Lucille Fletcher (Teatrul „A. Davila” din Pitești - Studio) 61–61 română
DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr. 609 („Siciliana” de Aurel Baranga) și nr. 75 („Alibi” de Ion Băieșu) 62–62 română
MUNTEANU, Virgil Un colectiv cu tradiție: Teatrul Popular din Buzău 63–64 română
FREDANOV, Beate Despre profesiunea de actor 65–66 română
MAȘEK, Victor Ernest Creatorii despre creație 67–89 română
ALEXANDRU, Radu F. „Iubirile tovarășei Ana Stoica” 68–85 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Dorin Varga 86–86 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Adám Erzsébet 87–87 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Bolnavul închipuit” de Molière 88–88 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Doi autori aproape uitați 88–89 română
SĂCEANU, Amza Teatrul de azi, teatrul de mîine (II) 90–91 română
TEODORESCU, Leonida Dramaturgia lui Leonid Andreev (VI) 92–93 română
ALBALA, Radu Trei spectacole în trei (mai mult sau mai puțin) săli (mai mult sau mai puțin) mici 94–95 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1930) 96–96 română