Teatrul, nr. în TOM: 7-8, anul 1979


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CEAUȘESCU, Nicolae Din Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale - 5 iulie 1979 1–4 română
MĂNESCU, Theodor Cînd România ne cheamă... 5–6 română
MANCAȘ, Mircea Dimensiunea patriotică a teatrului românesc contemporan 7–8 română
... În memoriile unor mari actori 9–9 română
NICULESCU, Ionuț Din hronicul teatrului românesc contemporan 10–11 română
NICULESCU, Ionuț Un actor pe frontul antihitlerist: Ion Henter 12–12 română
DELEANU, Elena Sentimentul responsabilității 13–13 română
POPESCU, Tudor Mărturisirea unui spirit critic 14–14 română
ALECSANDRESCU, Dan Participanți la definirea unei epoci 15–15 română
IEREMIA, Ioan Descifrînd un program 15–16 română
ZAMFIRESCU, Ion Examen în fața țării 17–21 română
MIELCESCU, Doru Recitalul - o modalitate teatrală în plină evoluție 22–24 română
DUCEA, Valeria În haine bogat împodobite 25–27 română
VARTOLOMEI, Luminița De la intenție la realizare 28–29 română
ZAHARESCU, George Valoare și platitudine 30–30 română
TOBOȘARU, Ion Reflecții despre „lectura” clasicilor în spectacolul românesc actual 31–32 română
ULICI, Laurențiu Teatrul lui Gellu Naum 33–34 română
NICULESCU, Ionuț Restituiri necesare: Pompiliu Eliade 34–34 română
IOSIF, Mira Arta actorului în dialog direct cu publicul, Satu Mare 25-30 iunie 1979 35–36 română
TUTUNGIU, Paul A gîndi despre și pentru teatru 36–36 română
IORDACHE, Antoaneta C. Viața teatrului înlăuntrul orașului muncitoresc 37–38 română
MUNTEANU, Virgil Pupa lui Șevale 39–39 română
OPREA, Ștefan Zilele artei pentru copii și tineret 40–41 română
MĂRGINEANU, Ioana Teatrul „Larifari” din Halle 41–41 română
BĂLĂNUȚĂ, Leopoldina O meserie teribilă 42–42 română
NEGREANU, Corado Am încercat, oare, destul? 43–43 română
VISKY, Arpad Interpretarea - o redescoperire a omului 44–44 română
BARBU, N. Margareta Baciu sau Tinerețe fără bătrînețe 45–45 română
LĂCUSTĂ, Ioan „... un cerb obosit...” 46–46 română
SĂVULESCU, Monica „Stilul e omul”... 47–48 română
POTRA, Florian Limba scris/vorbită a teatrului 48–48 română
EVERAC, Paul Cîteva fișe: Accesibilitate populară, Chestiunea profesionalității, Genuri, forme și clișee 49–55 română
SOLOMON, Dumitru Vocația artei și a veseliei 55–56 română
GENOIU, George Originar și original în montaje literar-muzicale 56–57 română
CRIȘAN, Mihai Umor și lirism 58–58 română
GEORGESCU, Alice Între realizări și necesități 59–60 română
GENOIU, George Un animator: Ion Ghelu Destelnica 59–60 română
WEIL, Dan De la teorie la „fața locului” 61–62 română
SILVESTRU, Valentin Geografia anului teatral 63–68 română
STANCU, Natalia Orizonturi ale dramaturgiei 68–70 română
IOSIF, Mira Din perspectivă regizorală 70–72 română
MAȘEK, Victor Ernest Drama istorică între permanență și conjunctură 73–75 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1929) 75–75 română
POPESCU, Dumitru Radu „Studiul ostologic al unui schelet de cal dintr-un mormînt avar din Transilvania” (piesă în mai multe acte și mai multe tablouri) 76–114 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (august 1929) 114–114 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă” de Eugen Lovinescu (Teatrul „Nottara”) 115–117 română
MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: „A treia țeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 117–118 română
MÎNDRA, Vicu Cronica dramatică: „A treia țeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Național din București) 118–121 română
ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „A treia țeapă” de Marin Sorescu (Teatrul Municipal din Ploiești) 121–121 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Scoica de lemn” de Fănuș Neagu (Teatrul „Nottara”) 122–123 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Paradis de ocazie (Cuibul)” de Tudor Popescu (Teatrul „Ion Vasilescu”) 123–124 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Paradis de ocazie (Cuibul)” de Tudor Popescu (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 124–124 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Vasile Lucaciu” de Dan Tărchilă (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 125–125 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Inima” de Mircea Bradu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 126–126 română
ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Obsesia” de Ștefan Berciu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 127–127 română
TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Credința” de Ion Coja (Teatrul Dramatic din Constanța) 128–128 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Mic) 129–131 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Albă ca zăpada și cei șapte pitici” versiune scenică de Ioan Roman după Frații Grimm (Teatrul „Ion Creangă”) 131–132 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „... Și cu Daniela, zece!” versuri de Victor Tulbure, adaptare scenică de Andrei Brădeanu (Teatrul „Ion Creangă”) 132–133 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Livada de vișini” de A. P. Cehov (Teatrul de Comedie) 133–134 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Conversație în Casa von Stein...” de Peter Hacks (Teatrul German de Stat din Timișoara) 135–135 română
Telex - „Teatrul” 135–135 română
IOSIF, Mira I.A.T.C., promoția '79. Portret de grup (... din care lipsește un personaj) 136–138 română
Telex - „Teatrul” 138–138 română
GAFTON, Nicolae Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (IX) 139–143 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Carmen Stănescu 144–144 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Ion Tifor 145–145 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Melania Cîrje 146–146 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Mihai Mălaimare 147–147 română
TEODORESCU, Leonida Dramaturgia lui Andreev (I) 148–149 română
IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 150–151 română
ULMU, Bogdan Pe Valea Prahovei... 152–153 română
ISAC, Carol Marin Iorda - un spirit polivalent 153–153 română
TECUCEANU, Horia „Mobilul” (piesă detectivă în două acte) 154–179 română
RADU-MARIA, Constantin Teatru T.V.: „Țesătorii” de Gerhart Hauptmann și „Hora sărutului” de Arnold Wesker 180–181 română
DUMITRESCU, Cristina Teatru radiofonic: O fertilă propunere repertorială 181–182 română
IORGULESCU, Mircea Cartea de teatru: „Antologia piesei românești într-un act” (vol.I) de Valentin Silvestru 182–183 română
STANCU, Natalia Cartea de teatru: „Teatrul nostru cel de toate serile” de Mira Iosif 183–184 română
Telex - „Teatrul” 184–184 română
TUTUNGIU, Paul Cu Vasile Ileasă despre expozițiile itinerante de civilizație românească, prezența noastră culturală în noi zone geografice și „Zilele dramaturgiei românești” în diferite țări ale lumii 185–186 română
OPREA, Ștefan Teatrul de Comedie la Moscova și Odessa 187–188 română
CONDURACHE, Val Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași la Weimar și Gotha 188–188 română
OPREA, Ștefan Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași la Lublin și Varșovia 188–188 română
ROMAN, Dimitrie Teatrul Dramatic din Brașov la Karl Marx-Stadt, Zwickau și Plauen 189–189 română
Un nou premiu în palmaresul Circului bucureștean 189–189 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Al XVIII-lea Congres al I.T.I. (Sofia, 11-17 iunie 1979) 190–191 română
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 13, august 1957 192–192 română