Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1979


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CEAUȘESCU, Nicolae Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din capitală consacrată zilei de 1 Mai 1–2 română
O nouă și rodnică misiune românească de pace, solidaritate militantă și colaborare pe pămîntul Africii 3–4 română
Întîimaiul românesc - triplă semnificație 4–5 română
BOIANGIU, Magdalena Timișoara: Teatrul studențesc 6–7 română
LIVESCU, Cristian Piatra Neamț: Pionierii și școlarii 7–7 română
GENOIU, George Ploiești și Slobozia: Exigențele repertoriului 8–8 română
MUNTEANU, Virgil Bîrlad: Confruntări inegale 8–9 română
MUNTEANU, Virgil Motru: Cîteva spectacole notabile 9–9 română
DIMIU, Mihai Oradea: Revitalizarea rădăcinilor 9–10 română
Telex - „Teatrul” 10–10 română
MUNTEANU, Virgil Primărița din Pîrjol 11–11 română
WALD, Henri Vorbire și rostire în geneza artei 12–15 română
NICULESCU, Ionuț „bpt” (serie nouă) - 1000 15–15 română
POTRA, Florian Fonotecă, bibliotecă, filmotecă 16–16 română
NICULESCU, Ionuț Restituiri necesare: Teodor T. Burada 16–16 română
ULICI, Laurențiu Cronica literaturii dramatice: „Rugăciune pentru un disc-jockey” de D. R. Popescu 17–19 română
BĂILEȘTEANU, Fănuș Cronica literaturii dramatice: „Muntele” de D. R. Popescu 17–19 română
MÎNDRA, Vicu Însemnări despre istoriografia teatrală 20–21 română
Telex - „Teatrul” 21–21 română
ENGEL, Emanoil Sugestii pentru stagiunea estivală 22–22 română
ULICI, Laurențiu Mihnea Gheorghiu, o aniversare 23–23 română
EVERAC, Paul Moscova: Masă rotundă româno-sovietică. O întîlnire utilă și plăcută 24–25 română
Zilele culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia 24–24 română
Prezențe teatrale românești peste hotare 26–27 română
MARCU, Virginia Itta Dorința de autodepășire 28–28 română
TORNEA, Florin Sütö - cît e de atunci? 29–29 română
SILVESTRU, Valentin Novi Sad: Simpozionul internațional de teatrologie - Actorul, o idee controversată 30–35 română
RADU-MARIA, Constantin Eminescu la Viena 35–35 română
VEAKIS, Yannis Yannis Ritsos, o aniversare 36–36 română
IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 37–38 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Citadela sfărîmată” de Horia Lovinescu (Teatrul Dramatic din Brașov) 39–40 română
TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Frumoasele olandeze” de Gheorghe Vlad (Teatrul de Stat din Reșița) 40–42 română
ȘELMARU, Traian Cronica dramatică: „Mizantropul” de Molière (Teatrul „Nottara”) 42–44 română
ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Haina cu două fețe” de Stanislav Stratiev (Teatrul Giulești) 44–45 română
DUMITRESCU, Cristina Carnet I.A.T.C.: „Egor Bulîciov și alții” de Maxim Gorki 45–46 română
TACCIU, Elena Poezie, muzică, dans (Teatrul Național din București) 46–47 română
MIELCESCU, Doru Față în față cu lumea (Teatrul „Bulandra”) 47–47 română
DUCEA, Valeria „Țăndărică” la banchetul aniversar 48–48 română
O sărbătoare a artiștilor păpușari 48–48 română
DIACONESCU, Sanda Elogiu modestiei: Brîndușa Zaița Silvestru și Valeriu Simion 49–49 română
LUCIAN, Ion O expoziție insolită: măștile lui Amleto și Donato Sartori 50–51 română
NICULESCU, Ionuț N. Massim, 70: „Iorga m-a învățat să prețuiesc piesa românească” 52–52 română
TONITZA-IORDACHE, Mihaela Conceptul de realism în arta actorului (II) 53–54 română
GAFTON, Nicolae Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (VII) 55–59 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Elena Bog 60–60 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Cornel Popescu 61–61 română
Telex - „Teatrul” 61–61 română
SÎRBU, Ion D. „Covor oltenesc” (dramă în două părți) 62–88 română
„Rampa” acum 50 de ani (mai 1929) 88–88 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Ulciorul sfărîmat” de Heinrich von Kleist 89–90 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: „Apărarea lui Galilei” adaptare de Constantin Vișan după Octavian Paler 90–90 română
VARTOLOMEI, Luminița „Violete de Parma” de Elly Roman (Teatrul de Operetă) 91–91 română
DUMITRESCU, Cristina Cartea de teatru: „Trecut și prezent în teatrul românesc” de Mircea Mancaș 92–92 română
TUTUNGIU, Paul Cartea de teatru: „Jocul situațiilor dramatice” de Vicu Mândra 92–93 română
Meridiane 94–95 română
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 11, mai 1957 96–96 română