Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1979


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CEAUȘESCU, Nicolae Din Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XII-lea și sarcinile de viitor ale partidului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 1–5 română
Din cuvîntările delegaților la Congres 6–13 română
Din Rezoluția Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român 14–15 română
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 16–18 română
TEODORESCU, Virgil O expresie strălucită a idealului revoluționar 19–19 română
EVERAC, Paul „Să facem totul...!” 20–20 română
ZAMFIR, Lucia Cuvîntul artei să răsune puternic 20–21 română
BISZTRAI, Maria Noua calitate 21–21 română
CHITIC, Paul Cornel Autenticitatea conflictului dramatic 22–22 română
TRAIAN, Valeriu Imbold și chezășie 22–23 română
CIOCHINĂ-GOANȚĂ, Maria Certitudinea unei munci utile 24–24 română
STRUJAC, Carmen Maria Posibilitatea de a participa activ 25–25 română
BENCZÉDI, Sándor O formă de perfecționare a democrației socialiste 25–25 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Din repertoriul stagiunii 26–27 română
WALD, Henri Puterea vorbirii 28–31 română
Telex - „Teatrul” 31–31 română
TUTUNGIU, Paul Cu Constantin Cubleșan despre opțiunea pentru teatru, fantezia și inteligența regizorului și sprijinul pe care actorii îl dau dramaturgilor 32–35 română
GEORGESCU, Alice Un teatru al oamenilor muncii 36–36 română
MUNTEANU, Virgil Azi, sînt la primul meu interviu 37–37 română
ROBESCU, Marius Cronica dramatică: „Monolog cu fața la perete” de Paul Georgescu (Teatrul Național din București) 38–40 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Un pahar cu sifon” de Paul Everac (Teatrul Național din Craiova) 40–41 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Petrecere fără chef” de Gheorghe Vlad (Teatrul „Ion Vasilescu”) 42–43 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Rîsete în labirint” de Mariana Marinescu (Teatrul de Comedie) 43–45 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Viața nu-i un bal mascat” de Ion Bălan și Dumitru Pîslaru (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 45–45 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Viața unei femei” de Aurel Baranga (Teatrul Național din Craiova) 46–47 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Mizantropul domnului Molière” de D. Solomon (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 47–47 română
GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „O șansă pentru fiecare” de Radu F. Alexandru (Teatrul Foarte Mic) 48–49 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Inele, cercei, beteală” de I. L. Caragiale (Teatrul „Nottara”) 49–50 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 50–52 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Titanic-vals” de Tudor Mușatescu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 52–53 română
WEIL, Dan Cronica dramatică: „Luceafărul” de B. Șt. Delavrancea (Teatrul de Stat din Arad) 53–54 română
ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Neînțelegerea” de Albert Camus (Teatrul de Stat din Sibiu - secția română) 55–56 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Idioata” de Marcel Achard (Teatrul „Nottara”) 56–57 română
STĂNESCU, Mălina Cronica dramatică: „Excepția și regula” de Bertolt Brecht (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 57–58 română
MĂNESCU, Theodor „Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1929) 58–90 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Inima de cristal” de Lev Ustinov (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 58–58 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Din dragoste” (Teatrul „Ion Vasilescu”) 59–60 română
DUMITRESCU, Cristina Reprezentația nr.90 și 60 60–60 română
DUCEA, Valeria Olimpic-circ 61–61 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Lucia Mara 62–62 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Török István 63–63 română
Telex - „Teatrul” 63–63 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Ultima oră” de Mihail Sebastian 64–65 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic 65–65 română
POPESCU, Tudor „Nu ne naștem toți la aceeați oră” (piesă în două părți) 66–87 română
NICULESCU, Ionuț Publicistica lui Iorga 87–87 română
SĂCEANU, Amza Teatrul de azi, teatrul de mîine (I) 88–90 română
SĂVULESCU, Monica Doar sufletul, incoruptibilul martor 91–92 română
TEODORESCU, Leonida Dramaturgia lui Leonid Andreev (V) 93–94 română
BELIGAN, Radu Moni Ghelerter 94–94 română
IORGULESCU, Mircea Cartea de teatru: Teatrul în memoriile lui N. Carandino 95–95 română
IOAN, Angela Prezențe teatrale românești peste hotare: Teatrul Giulești la Arezzo 96–97 română
GÂRMACEA, Ioan „Țăndărică” la Festivalul mondial al teatrului de marionete (Charleville-Mézières, Franța) 98–99 română
ZAIȚA-SILVESTRU, Brîndușa „Țăndărică” la „Zilele culturii românești” în Cehoslovacia 99–99 română
SUCIU, Mircea Petre Teatrul de păpuși din Sibiu la Întîlnirea internațională a teatrelor pentru copii (Evora, Portugalia) 99–100 română
CÎMPEANU, Constanța 15.000 km. Prin Italia cu Opereta bucureșteană 100–101 română
Indice bibliografic „Teatrul” - 1979 102–112 română