Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1978


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la Ședința activului central de partid și de stat, 3 august 1978 1–3 română
Lumina marilor idei 4–5 română
Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu membri ai conducerii Uniunii Scriitorilor 6–7 română
Gloriosul August în dramaturgie 8–9 română
TĂRCHILĂ, Dan Datoria noastră 10–10 română
MACOVESCU, George Colocviul național de literatură dramatică (IV) 11–14 română
NICULESCU, Ionuț Dramaturgia lui Alecsandri în ediție integrală 14–14 română
IOSIF, Mira Marginalii la problema piesei originale 15–16 română
LUCACIU, Ileana Să spunem lucrurilor pe nume 17–19 română
MUNTEANU, Virgil Cîteva nemulțumiri 19–21 română
PARASCHIVESCU, Constantin Simplă prospecție 21–23 română
NICULESCU, Ionuț Interviu cu Victor Moldovan 24–25 română
M., M. „Nevestele vesele din Boema” la Teatrul „Constantin Tănase” 25–25 română
ULMU, Bogdan Stagiunea estivală pe Valea Prahovei 26–28 română
NICULESCU, Ionuț Stagiunea estivală pe Valea Oltului 26–28 română
C., M. Povestea vorbei 29–29 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Irina Mazanitis 30–30 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Emil Hossu 31–31 română
DUMITRESCU, Carmen Un actor-dramaturg și o actriță care visează să joace Cleopatra 32–34 română
BARDU, D. Teatrul „Țăndărică”: Premiul „Erasm” pe anul 1978 35–36 română
BARDU, D. Liviu Ciulei: Premiul național al criticii australiene 36–36 română
NICOLAU, Florian Teatrul Național din București în R. P. Polonă 37–37 română
DUCEA, Valeria Teatrul „Nottara” la Festivalul internațional „Cervantino” din Mexic 38–39 română
CAZACU, Aurelia Teatrul Dramatic din Galați în turneu în R. P. Ungară 39–39 română
RAȚIU, Iuliu „Neștiutul cerc al sărutului” (eseu dramatic în două părți și cinci tablouri) 40–62 română
KIVU, Dinu Teatrul de păpuși din Galați la 25 de ani de la înființare 63–63 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cartea de teatru: „Teatrul și publicul” de Amza Săceanu 64–65 română
RADU-MARIA, Constantin Teatrul TV: „Regele Lear” și Peter Brook 64–64 română
MUNTEANU, Elisabeta Carnet I.A.T.C. 65–65 română
CRIȘAN, Mihai Turnee de peste hotare: Ansamblul de copii din Nankin și Teatrul „Petöfi” din Veszprem 66–67 română
ELVIN, B. Convorbire cu Ulrich Eckhardt 68–69 română
Revista revistelor 69–69 română
Meridiane 70–70 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Agenda I.T.I. 71–71 română
STARK, Alexandru Cronică inversă 71–71 română
BOLDUR, Anda „Vis de ianuarie” (scenariu de film) 72–94 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (august 1928) 94–94 română
Retrospectiva revistei „Teatrul” 95–95 română
MAZILU, Teodor Noaptea dinaintea gloriei 96–96 română