Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1978


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Colocviul național de literatură dramatică (Cluj-Napoca) 1–2 română
EVERAC, Paul Cuvînt rostit la Colocviu 2–11 română
TEODORESCU, Leonida Emanciparea dramaturgiei 12–14 română
NICULESCU, Ionuț Note: Dramaturgia românească inedită în „Manuscriptum” 14–14 română
IOSIF, Mira La Sfîntu Gheorghe, sub semnul unității depline, dialog despre patrimoniul artistic comun 15–18 română
STORCH, Franz Scena și publicul 18–20 română
CRIȘAN, Mihai Cronica spectacolului: „În vîrtej" de Dániel Veress (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) 20–21 română
CRIȘAN, Mihai Cronica spectacolului: „Ultima cursă" de Horia Lovinescu (Institutul de Teatrul „Szentgyörgy Istvan”) 21–22 română
DUCEA, Valeria Cronica spectacolului: „Testamentul" de Tömöry Péter (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 22–22 română
CRIȘAN, Mihai Cronica spectacolului: „Bethlen Kata" de Kocsis István (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 23–24 română
CRIȘAN, Mihai Cronica spectacolului: „Piatră la rinichi" de Paul Everac (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 23–23 română
CRIȘAN, Mihai Cronica spectacolului: „Budai Nagy Antal" de Károly Kós (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 24–25 română
DUCEA, Valeria Cronica spectacolului: „Atenție, la cotitură" de Méhes György (Teatrul de Stat din Arad) 25–26 română
DUCEA, Valeria Cronica spectacolului: „Să nu-ți faci prăvălie cu scară" de Eugen Barbu (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 26–26 română
CRIȘAN, Mihai Cronica spectacolului: „Meșterul Jakob și copiii săi" de Hans Kehrer (Teatrul German de Stat din Timișoara) 26–27 română
HALLÁSZ, Anna Profiluri de dramaturgi maghiari din România (Sütö András, Huszár Sándor, Kocsis István) 28–30 română
Festivalul Național „Cîntarea României" la Întreprinderea de mașini grele București 31–33 română
VLAD, Stan Festivalul Național „Cîntarea României" în județele Constanța și Tulcea 34–35 română
DUMITRESCU, Cristina Festivalul Național „Cîntarea României". Teatrul „Bulandra”, oaspete la „Tricodava” 36–36 română
DELEANU, Horia Un experiment 37–37 română
NICULESCU, Ionuț Mircea Ștefănescu, '80 38–39 română
NICULESCU, Ionuț Semnificația unui program de spectacol 39–39 română
MIHĂILEANU, Ion Medalion George Calboreanu 40–41 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (mai 1928) 41–41 română
MUNTEANU, Virgil Portret de tînăr 42–42 română
TUTUNGIU, Paul Cronica dramatică: „Alibi” de Ion Băieșu (Teatrul „Bulandra”) 43–44 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Goana” de Paul Ioachim (Teatrul Giulești) 44–45 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Clipa” de Virgil Stoenescu (Teatrul Dramatic din Constanța) 46–47 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Ciripit de păsărele" de Dinu Grigorescu (Teatrul de Comedie) 48–49 română
NICULESCU, Ionuț Cronica spectacolului: „Piatră la rinichi" de Paul Everac (Teatrul „Ion Vasilescu”) 49–50 română
COCORA, Ion Cronica spectacolului: „Opinia publică" de Aurel Baranga (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 50–51 română
COCORA, Ion Cronica dramatică: „Sentință pentru martori" de Viorel Cacoveanu (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția română) 51–52 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Omul, fata, bătrînul și ceața" și „Scrisoare către Meșterul Manole” de Hristu Limona (Teatrul Dramatic din Constanța) 52–53 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Alla Tăutu 54–54 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Mitică Popescu 55–55 română
BĂDESCU, Dorina „Un anume loc pe pămînt” (dramă în trei acte) 56–74 română
VARTOLOMEI, Luminița La Teatrul de Operetă: „Nesfîrșit, zborul măiastrei” și „Meșterul Manole” 75–76 română
IOSIF, Mira Turnee de peste hotare: Teatrul Powszechny din Varșovia („Afacerea Danton” de Stanislawa Przybyszewska) 77–78 română
IOSIF, Mira Turnee de peste hotare: Teatrul Powszechny din Varșovia („Barbarii” de Maxim Gorki) 79–79 română
IOSIF, Mira Turnee de peste hotare: Teatrul Studio din Varșovia („Replica” de Iozef Szajna) 80–80 română
STANCU, Natalia Zile și nopți la Novi Sad 81–83 română
NADIN, Mihai Pădurea Ardenilor 84–85 română
PARASCHIVESCU, Constantin „Omul cu păpușa” (piesă într-un act) 86–96 română