Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1978


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la Sesiunea solemnă a C.C. al Partidului Comunist Român, C.N.F.U.S. și Marii Adunări Naționale - 1 decembrie 1978 1–3 română
„E scris pe tricolor unire” 3–4 română
VASILESCU, Stelian 1918-1978. Pagini luminoase din trecutul culturii naționale în Transilvania 5–8 română
NICULESCU, Ionuț Din cronica teatrului acestor ani 5–8 română
Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (I), ediția a III-a 9–10 română
Teatrul din Tîrgu Mureș - Teatru Național 10–10 română
MAȘEK, Victor Ernest Teatrul - tribună a umanismului revoluționar 11–12 română
MUNTEANU, Virgil Post festum 13–13 română
TORNEA, Florin Recomandări din repertoriul stagiunii 14–15 română
TEODORESCU, Leonida Dramaturgia și problema genului dramatic 16–17 română
DIACONESCU, Sanda Festivalul bienal de teatru pentru copii „Ion Crengă” 18–19 română
MĂRCUȘ, Dumitru A doua întîlnire a scriitorilor-țărani din România 19–19 română
URSU, Melania Ce este teatrul ? 20–21 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1928) 21–21 română
WALD, Henri Contraste semiotice între teatru și film 22–26 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „A cincea lebădă” de Paul Everac (Teatrul Dramatic din Brașov) 27–29 română
CUBLEȘAN, Constantin Cronica dramatică: „Dogorește soarele asupra lui Seneca” de Kincses Elemér (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 29–31 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Happy-end la miliție” de Dumitru Furdui (Teatrul Municipal din Ploiești) 31–32 română
IORDACHE, Antoaneta C. Cronica dramatică: „Gaițele” de Alexandru Kirițescu (Teatrul Național din Craiova) 32–33 română
GENOIU, George Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 33–34 română
CHIRILĂ, Dumitru Cronica dramatică: „Domnișoara Nastasia” de G. M. Zamfirescu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 34–35 română
GENOIU, George Cronica dramatică: „Visul meu de fier” de Mihai Eminescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 35–36 română
GENOIU, George Cronica dramatică: „Homer travestit” de Horia Lovinescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 36–37 română
CUBLEȘAN, Constantin Cronica dramatică: „Vîntul din pustă” de Hunyady Sándor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 37–38 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Să îmbrăcăm pe cei goi” de Luigi Pirandello (Teatrul Mic) 39–40 română
DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Regele lumînărilor” de Oswald de Andrade (Teatrul de Stat din Reșița) 41–42 română
DUCEA, Valeria Reprezentația nr. 113 43–43 română
Telex „Teatrul” 43–45 română
PARASCHIVESCU, Constantin Reprezentația nr. 165 43–43 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Ileana Predescu 44–44 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Christian Maurer 45–45 română
GAFTON, Nicolae Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (II) 46–49 română
NICULESCU, Ionuț Prima revistă „Teatrul”... 49–49 română
TORNEA, Florin Privirea în gol 50–51 română
RADU-MARIA, Constantin Cronica T.V.: „Serenadă pentru două vîrste” de Paul Everac 51–51 română
SORESCU, Marin „Dimineața, la prînz și seara” (tragedie populară în cinci acte) 52–86 română
MANCAȘ, Mircea Cartea de teatru: „Teatru” de Horia Lovinescu 87–87 română
NICULESCU, Ionuț Un act de cultură 88–88 română
DUCEA, Valeria Oaspeți de peste hotare: Teatrul Central de Păpuși din Sofia 89–89 română
Meridiane 90–91 română
VULCĂNESCU, Romulus Sărbătorile de iarnă - spectacole populare 92–94 română
Retrospectiva revistei „Teatrul” - 6, decembrie 1956 95–95 română
MAZILU, Teodor Mai multă stimă pentru omul de zăpadă 96–96 română