Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1977


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
La deschiderea stagiunii 1–2 română
Stagiunea 1977-1978: Dimensiuni și perspective 3–4 română
TUTUNGIU, Paul Stagiunea 1977-1978: Repetiții, proiecte, mărturii de creație 5–11 română
ICHIM, Florica Avalanșă de premiere la Teatrul „Nottara” 11–12 română
NASTA, Dan Peter Hacks sau Metamorfozele iubirii 12–13 română
POPOVICI, Alecu Teatru-școală - școală-teatru 14–14 română
NICULESCU, Ionuț Prin teatrele din țară 15–16 română
MUNTEANU, Virgil Prin teatrele din țară 15–16 română
PARASCHIVESCU, Constantin Prin teatrele din țară 15–16 română
TUTUNGIU, Paul Prin teatrele din țară 15–16 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Acord” de Paul Everac (Teatrul Național din București) 17–19 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Cine a fost Adam?” de Leonida Teodorescu (Teatrul Național din București) 19–21 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Rețeta fericirii” de Aurel Baranga (Teatrul Mic) 21–22 română
RADU MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Descăpățînarea” de Al. Sever (Teatrul Giulești) 22–24 română
RADU MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Poemele luminii” recital Silviu Stănculescu (Teatrul de Comedie) 25–25 română
CONSTANTINIU-DUMITRESCU, Cristina Cronica dramatică: „Recreația mare” adaptare de I. Gh. Arcudeanu după Mircea Sîntimbreanu (Teatrul „Ion Creangă”) 25–26 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Anotimpurile mînzului” adaptare de Vladimir Simon după Vl. Tihonski și M. Azov (Teatrul „Țăndărică”) 26–26 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Steaua fără nume" de Mihail Sebastian (Teatrul din Tarnowie - R. P. Polonă) 27–28 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Escurial și La Carolina" de Michel de Ghelderode (Teatrul din Tarnowie - R. P. Polonă) 28–29 română
NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani - septembrie 1927 29–29 română
STAN, Radu Cronica: „Dragoste și jertfă" de Cornel Trăilescu libretul, Dan Tărchilă (Opera Română) 30–31 română
VARTOLOMEI, Luminița Zilele muzicii românești 31–32 română
MÎNDRA, Vicu Politic și poetic în teatru 33–34 română
NADIN, Mihai Noutate și confirmare 34–35 română
MUNTEANU, Virgil Albă, grasă și frumoasă 36–36 română
NICULESCU, Ionuț Șerban Cioculescu la 75 de ani: Itinerarii pe harta unei opere 37–39 română
NICULESCU, Ionuț Note 39–39 română
BĂIEȘU, Ion Șantier dramaturgic 40–41 română
ALEXANDRU, Radu F. Șantier dramaturgic 40–40 română
CRIȘAN, Lia Șantier dramaturgic 41–41 română
IACOBAN, Mircea Radu Șantier dramaturgic 41–42 română
NICOROVICI, Vasile Șantier dramaturgic 42–42 română
SEVER, Alexandru Șantier dramaturgic 43–43 română
SOLOMON, Dumitru Șantier dramaturgic 44–44 română
STOENESCU, Virgil Șantier dramaturgic 44–44 română
ȘERBAN, I. D. Șantier dramaturgic 44–45 română
VINTILĂ, Petru Șantier dramaturgic 45–45 română
VLAD, Gheorghe Șantier dramaturgic 45–45 română
TEODORESCU, Leonida Șantier dramaturgic 45–45 română
MUNTEANU, Valentin Șapte rețete de respingere a unei piese 46–46 română
TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Nicuță Tănase 47–50 română
MARIN, Maria Viitorul rol - Irene Flamann-Catalina 51–51 română
MARIN, Maria Viitorul rol - Ion Fiscuteanu 52–52 română
SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 53–54 română
GIURCHESCU, Anca Spectacolul obiceiurilor și problemele lui 55–56 română
ANGHEL, Paul Cronicarul teatral - un „uomo universale” 57–58 română
SOLOMON, Dumitru Critica și progresul artei 58–60 română
MARINESCU, Ion Note în plus și în minus 60–61 română
IONESCU, Nelu Judecarea judecatorilor 61–63 română
PETRESCU, Irina Profilul și profilurile criticului 63–64 română
SÜTÖ, Andras Ce nu așteptăm de la critici 64–64 română
ROBESCU, Marius Limbajul criticii de teatru 65–65 română
BĂDESCU, Aurel Criticul, ca ființă morală 66–66 română
ELVIN, B. Avangarda și modelele ilustre (o discuție cu Ulrich Eckhardt, pe marginea întîlnirilor teatrale din Bewrlinul de Vest, ediția 1977) 67–69 română
MĂNESCU, Theodor Noaptea pe asfalt 70–96 română