Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1977


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Nestinsul impuls al lui August 1–2 română
MANCAȘ, Mircea Valori umaniste în dramaturgia română contemporană 3–4 română
MÎNDRA, Vicu Tradiții și cerințe actuale în critica de teatru 5–6 română
NADIN, Mihai Critica și criticii 6–7 română
SILVESTRU, Valentin Colocviu sub măslini 8–11 română
MUNTEANU, Virgil Mîinile 12–12 română
RIMAN, Emil Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Curaj și consecvență în afirmarea valorilor autentice 13–14 română
GIURCHESCU, Lucian Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Sinceritate și crez artistic 14–15 română
DELEANU, Elena Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Cerințele unui bun teatru popular 15–17 română
BUCȘA, Petre Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. A susține experiențele care înlătură rutina 17–18 română
DINCĂ, Alexandru Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Nici un rabat de la exigența ideologică și estetică 18–20 română
BUNESCU, Traian Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Atitudine activă față de evenimentul social-politic 20–21 română
MERCUS, Eugen Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Spectacole de calitate cu texte inedite 21–22 română
IONESCU, Jean Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Aprofundarea relațiilor cu spectatorii 22–23 română
LINDER, Ioan Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Rolul creator al cenaclurilor 23–24 română
ALECSANDRESCU, Dan Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. În continuarea unui drum și a unui program 24–24 română
STANCIU, Stelian Cum răspundem comandamentelor timpului? 25–25 română
Caiete de spectacol: „Descăpățînarea” de Al. Sever la Teatrul Giulești 26–26 română
SEVER, Alexandru Scurtă istorie a unei piese istorice 27–30 română
KIVU, Dinu Drumul spre spectacol 31–32 română
MĂRĂSCU, Tudor Teatrul istoric - un teatru contemporan 33–34 română
DIBROV, Octavian Transparența imaginii sau Nu reproducere, ci înțelegere 34–36 română
NEGREANU, Corado „Cheia” interpretării personajului Miron Costin 36–36 română
IOSIF, Mira Cu Paul Bortnovschi despre variabilitatea spațiului scenic, decorul ca atare și design și psihotropism 37–40 română
SOLOMON, Dumitru Avantajele și servituțile poziției intermediare 41–42 română
POTRA, Florian Produsul bine făcut 43–43 română
TUTUNGIU, Paul De vorbă cu Constantin Dinculescu despre teatru și publicul de provincie, contactul permanent dintre profesioniști și amatori și noua ediție a Festivalului „Cîntarea României” 44–45 română
TUTUNGIU, Paul Stagiunea estivală '77 la Călimănești și Govora 46–48 română
ENGEL, Emanoil Stagiunea estivală '77 la Tîrgoviște 48–50 română
ULMU, Bogdan Stagiunea estivală '77 la Brașov și Predeal 50–51 română
TUDORA, Carmen Stagiunea estivală '77 la Constanța 52–56 română
NICULESCU, Ionuț Stagiunea estivală '77 în Capitală 56–57 română
DUCEA, Valeria Stagiunea estivală '77 în Capitală 57–58 română
NICULESCU, Ionuț Valeriu Valentineanu la 90 de ani 59–61 română
Amza Pellea - Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină la Festivalul internațional al filmului, Moscova 1977 61–61 română
VARTOLOMEI, Luminița Trei seri de balet american 62–63 română
NICULESCU, Ionuț Periodice de teatru din secolul trecut 63–63 română
Dortmund: „Zilele culturii românești” 64–65 română
STOICA, Dan „Ultima răpire” (comedie de actualitate în trei acte) 66–95 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Ileana Ploscaru 96–96 română