Teatrul, nr. în TOM: 7, anul 1977


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Înalta școală a răspunderii 1–2 română
POTRA, Florian Critica de azi (și de mîine) pentru un public de azi (și de mîine) 3–4 română
BARBU, Nicolae Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. O nouă vîrstă a dramaturgiei istorice 5–7 română
BĂDESCU, Aurel Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. O stagiune a actorilor 7–8 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Lărgirea ariei de acțiune a teatrului 8–10 română
NADIN, Mihai Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Cultivarea responsabilă a talentului 10–11 română
PARASCHIVESCU, Constantin Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Un cîștig tematic incontestabil 11–11 română
ROBESCU, Marius Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Principala caracteristică a stagiunii: complexitatea 12–13 română
POTRA, Florian Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Un proces de omogenizare 12–12 română
ROMAN, Radu Anton Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Angajarea publicului față de actul scenic 13–15 română
SILVESTRU, Valentin Ancheta revistei „Teatru”: Stagiunea '76 - '77. Tinerii regizori: o forță creatoare 16–18 română
NICULESCU, Ionuț Evocări teatrale din vechiul Brașov 18–18 română
TĂRCHILĂ, Dan Numai piesa jucată are dreptul la viață 19–19 română
SORESCU, Marin Grafic de temperatură („Răceala” la Teatrul „Bulandra”) 20–22 română
MICU, Dan Interviu cu mine însumi 22–23 română
CRIȘAN, Lia Căutînd mărturii ale istoriei 24–24 română
COMAN, Cornel Chipurile lui Țepeș 25–25 română
JITIANU, Dan Evoluția soluției scenografice 26–27 română
EVERAC, Paul Teatrul popular față în față cu cel cult 28–30 română
TUTUNGIU, Paul Inițiativele A.R.I.A. 31–32 română
OVIDIU, T. Însemnări pe marginea unui program 32–32 română
SĂCEANU, Amza O relație puțin studiată: caietul-program și publicul de teatru 33–35 română
MUNTEANU, Virgil Un regat, pentru un cal! 36–36 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Muntele" de D. R. Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 37–40 română
TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Iarna lupului cenușiu" de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Timișoara) 40–41 română
TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Iarna lupului cenușiu" de I. D. Sîrbu (Teatrul Dramatic din Brașov) 41–41 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Micul infern" de Mircea Ștefănescu (Teatrul „Nottara”) 42–43 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Dictatorul" de Al. Kirițescu (Teatrul Evreiesc de Stat) 44–44 română
NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Cazul Enăchescu" de Eugenia Busuioceanu (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 45–45 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Nuntă cu dar" de Bogdan B. Bogdan (Teatrul Dramatic din Brașov) 46–47 română
CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Bomba zilei" de Ben Hecht și Charles Mc. Arthur (Teatrul „Ion Vasilescu”) 47–48 română
NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Nevastă de ocazie" de Kostas Assimacopoulos (Teatrul Dramatic din Galați) 48–49 română
POTRA, Florian Cronica dramatică: „Frumoasa Elena" operetă pentru actori de Peter Hacks (Teatrul German de Stat din Timișoara) 49–51 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Mielul turbat" de Aurel Baranga (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 51–52 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Cocoșul de tablă" de Dan Rebreanu (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 52–53 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Omul cu mîrțoaga" de G. Ciprian (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 54–54 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Pîine amară" de Claude Spaak (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 55–56 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Casa cea nouă" de Carlo Goldoni (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 55–55 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Oedip salvat" de Radu Stanca (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 56–57 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Peer Gynt" de Henric Ibsen (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 57–57 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Casa Bernardei Alba" de F. G. Lorca (I.A.T.C. „I. L. Caragiale”) 57–58 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Năpasta" de I. L. Caragiale (Institutul de Teatru „Szentgyörgyi Istvan”) 59–59 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Ileana Cernat 60–60 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Alexandru Drăgan 61–61 română
SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 62–63 română
Succese românești peste hotare 64–64 română
VARTOLOMEI, Luminița Opera Română - File de istorie 65–65 română
ANGHEL, Paul Prințul Întunecatului April 66–67 română
GENARU, Ovidiu „Viață particulară” (piesă în două acte) 68–96 română