Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1976


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Partidul, națiunea, creatorii de artă 1–2 română
MĂCIUCĂ, Constantin Cardinale la dramaturgia epopeii naționale 3–6 română
TUTUNGIU, Paul Teatrul în județul dumneavoastră: județul Iași 7–15 română
NICULESCU, Ionuț Festivalul teatrului istoric. Craiova: Simpozionul „Teatrul și făurirea epopeii naționale” 16–17 română
IOSIF, Mira Festivalul teatrului istoric. Botoșani: Festivalul teatrelor din Moldova 17–17 română
VLAD, Stan Festivalul teatrului istoric. Constanța: Repertoriul estival și funcția lui educativă 18–18 română
MUNTEANU, Virgil Directorul ? Nu-i o problemă ! 19–19 română
MIRODAN, Alexandru Cu privire la Hașdeu, Barbu Lăzăreanu și teatru 20–20 română
BĂLEANU, Andrei De la tradiționala „atmosferă” cehoviană la un spectacol de acțiune 21–24 română
TOMA, Sanda Cenușiul cotidian alungă vise, speranțe, nădejdi 24–26 română
LUCIAN, Ion Esențialul în viață este forma 26–27 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Viața unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 29–31 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Viața unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 31–32 română
NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Platon" de Dumitru Solomon (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 32–34 română
MUNTEANU, Virgil Unitate de concepție și diversitate tematică (Teatrul de Stat din Turda) 34–35 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Evadarea" de Leonida Teodorescu (Teatrul de Stat din Turda) 35–35 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Caractere" de Al. Monciu Sudinschi (Teatrul Giulești) 36–37 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Ivona, principesa Burgundiei" de Witold Gombrowicz (Teatrul „Vasile Alecsandri" din Iași) 37–40 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Dosarul Andersonville" de Saul Levitt (Teatrul Mic) 40–41 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Băiatul de aur" de Clifford Odets (Teatrul Dramatic din Galați) 42–42 română
NADIN, Mihai Cronica dramatică: „Puterea întunericului" de L. N. Tolstoi (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 43–45 română
MARIN, Maria Cronica dramatică: „Revista cu paiațe" de M. Maximilian și Vasile Veselovski (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) 45–46 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Hai noroc și... Zeilig Șor !" de Aurel Felea și Alexe Marcovici (Teatrul Evreiesc de Stat) 46–46 română
VLAD, Stan Reîntîlnire cu Nicușor Constantinescu 47–47 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Dreptatea mării" de Virgil Teodorescu (Teatrul de Tineret din Brăila) 47–48 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Trei căsuțe și trei drumuri" de Titel Constantinescu (Teatrul de Tineret din Brăila) 49–49 română
NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Păcală în satul lui" de Al. Struțeanu după Ioan Slavici (Teatrul de Păpuși din Craiova) 49–50 română
NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „Prințesa Majolenka" de Jan Romanovsky (Teatrul de Păpuși din Craiova) 50–50 română
CRIȘAN, Mihai Oaspeți de peste hotare: Teatrul „Drak” din Hradec Kralove - R. S. Cehoslovacă 50–51 română
MARIN, Maria Viitorul rol - Marietta Luca 52–52 română
MARIN, Maria Viitorul rol - Dinu Cezar 53–53 română
POTRA, Florian Abua-bua, culturalistule ! 54–54 română
CHITIC, Paul Cornel Cronica plastică: Arta în industrie 55–55 română
VARTOLOMEI, Luminița „Spartacus” de Aram Haciaturian (Opera Română) 56–56 română
SOLOMON, Dumitru Cronica TV: Serialul „Ascensiunea omului” 57–57 română
SOLOMON, Dumitru Cronica TV: „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan 57–58 română
SOLOMON, Dumitru Cronica TV: „Bărbierul din Sevilla” de Beaumarchais 58–58 română
CONSTANTINIU, Cristina Atelierul de dramaturgie: „Mizantropul” domnului Molière de Dumitru Solomon 59–59 română
CONSTANTINIU, Cristina Un nou cenaclu de lecturi dramatice 59–60 română
RADU-MARIA, Constantin Cartea de teatru: „Victor Ion Popa” de Vicu Mîndra 60–60 română
MOGA, Doina Fascinația dansului popular 61–61 română
NAGHIU, Iosif Singura obiecție 61–61 română
EVERAC, Paul „Acord” (piesă în două părți) 62–96 română