Teatrul, nr. în TOM: 11, anul 1976


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Primele ritmuri 1–2 română
STANCU-ATANASIU, Natalia Imperativele prezentului și semnificația lor 3–4 română
ROBESCU, Marius Investitura socială a criticului 4–5 română
SILVESTRU, Valentin Să milităm mai angajat pentru promovarea valorilor 5–6 română
M., V. Săptămîna teatrală clujană 7–8 română
PASCADI, Ion Valoare și contemporaneitate în teatrul românesc actual 8–10 română
TEODORESCU, Leonida Personaj și erou 10–11 română
IOSIF, Mira Colocviul republican al criticilor de teatru - Bacău 22-23 octombrie 1976 12–13 română
ISAC, Carol Victor Ion Popa despre teatrul de amatori 13–15 română
Colocviu despre arta comediei - Galați 15-21 noiembrie 1976 15–15 română
MÎNDRA, Vicu Eroii țărani și formele dramei istorice 16–17 română
MUNTEANU, Virgil Amatori și animatori 18–18 română
TUTUNGIU, Paul Întîlniri cu amatorii 19–21 română
TUTUNGIU, Paul Interviu cu Alexandru Hrișcă despre iubirea pentru teatru a muncitorilor 21–22 română
STANCU-ATANASIU, Natalia Teatrul în amfiteatru 23–29 română
DINESCU, Emil Presa din R.D.G. Despre spectacolele Teatrului Național din București 29–31 română
Zilele artei teatrale din R.D.G. în țara noastră - 27 noiembrie-8 decembrie 32–33 română
PIETZSCH, Ingeborg Interviu cu Wolfgang Heinz 33–34 română
PIETZSCH, Ingeborg Interviu cu Manfred Weckwerth 35–37 română
BOROIANU, Radu Propuneri pentru un viitor colocviu 38–38 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Act venețian" de Camil Petrescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 39–40 română
NICULESCU, Ionuț Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Craiova) 41–42 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Despot Vodă" de Vasile Alecsandri (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 42–44 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Casa care a fugit pe ușă” de Petru Vintilă (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 44–45 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Aceste anotimpuri și cărări” de Eugen Onu (Teatrul de Stat din Sibiu) 45–47 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Tatăl nostru uneori” de Eugen Lumezianu (Teatrul Dramatic din Constanța) 47–48 română
ULMU, Bogdan Cronica dramatică: „Nu sîntem îngeri” de Paul Ioachim (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 49–49 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Regele Ioan” de Friedrich Dürrenmatt (Teatrul Giulești) 49–52 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Zăpăcitul” de Molière (Teatrul de Comedie) 52–53 română
NADIN, Mihai Estetic și ideologic în spectacol 54–55 română
CHITIC, Paul Cornel Obiectele - multiplu al realului (II) 56–57 română
NICULESCU, Ionuț Noi donații la Muzeul Teatrului Național din Craiova 57–57 română
CRISTIAN, V. „Iona” de Anatol Vieru, după poemul dramatic al lui Marin Sorescu (Orchestra de Studio a Radioteleviziunii) 58–59 română
VARTOLOMEI, Luminița „Walkiria” de Richard Wagner (Opera Română) 59–60 română
MOGA, Doina Dansul tematic 61–61 română
SOLOMON, Dumitru Cronica TV.: Trimitere la mit 62–63 română
ALEXANDRU, M. Cronica teatrului radiofonic: Dramatizările 63–65 română
RADU-MARIA, Constantin Atelier de dramaturgie: „Noaptea Brîncoveanului” 65–65 română
IUREȘ, Ștefan Lumea într-o replică 66–67 română
NICULESCU, Ionuț „Teatrul românesc. Privire istorică” (vol. VI) 68–68 română
ULMU, Bogdan Note despre caietul-program 69–71 română
KERNDL, Rainer „Cînd vine Ehrlicher” (comedie în două părți), traducere Florin Tornea 72–95 română
VLAD, Stan Seara, cînd vin spectatorii... 96–96 română