Teatrul, nr. în TOM: 8, anul 1975


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Teatrul și comanda socială 1–2 română
MANCAȘ, Mircea Dramaturgia Eliberării 3–6 română
TORNEA, Florin Stagiunea '74 - '75. Opinii paralele 7–8 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Dramaturgia 8–10 română
ȘELMARU, Traian Cu excepții... 10–11 română
RÂPEANU, Valeriu Imperativul piesei românești 11–12 română
STANCU-ATANASIU, Natalia Exigența publicului 12–13 română
PARASCHIVESCU, Constantin Subiectele vieții 14–15 română
BĂDESCU, Aurel Orele teatrului românesc 15–16 română
COCORA, Ion Resursele teatrului politic 16–18 română
SOLOMON, Dumitru Un an cît o secundă 18–19 română
RADU-MARIA, Constantin Actori și roluri - Leopoldina Bălănuță: Irina 20–21 română
PARASCHIVESCU, Constantin Actori și roluri - Silvia Ghelan: Anna Fierling 21–21 română
NICULESCU, Ionuț Actori și roluri - G. Ionescu-Gion: Florea 22–23 română
MUNTEANU, Virgil Actori și roluri - Amza Pellea: Petre Dinoiu 23–24 română
PARASCHIVESCU, Constantin Actori și roluri - Dana Comnea: Mona 24–25 română
RADU-MARIA, Constantin Actori și roluri - Gheorghe Cozorici: Marat 25–26 română
STRIHAN, Andrei Actori și roluri - Victor Rebengiuc: Bubnov 26–27 română
PARASCHIVESCU, Constantin Actori și roluri - Ion Marinescu: Sandru 27–28 română
POTRA, Florian Actori și roluri - Sebök Klára: Lisbeth, Ida 28–29 română
POTRA, Florian Actori și roluri - Vadász Zoltán: Pál Lukács 29–30 română
NICULESCU, Ionuț Actori și roluri - Sanda Maria Dandu: Nana 30–31 română
ULMU, Bogdan Actori și roluri - Mihai Pălădescu: Calabazas 31–32 română
RADU-MARIA, Constantin Actori și roluri - Elena Anamaria Bog: Maria 32–33 română
ULMU, Bogdan Actori și roluri - Vasile Grădinaru: Podkolesin 33–33 română
GRIGORESCU, Mircea Al. Voitin la 60 de ani 34–34 română
STRIHAN, Andrei Este teatrul mass-media? 35–37 română
TEODORESCU, Leonida Estivală 37–38 română
NADIN, Mihai Diversificarea formelor de expresie teatrală 39–40 română
ISAC, Carol Dacă Polonius... 41–42 română
PENȚIA, Tiberiu Un nou teatru popular 42–42 română
MUNTEANU, Virgil Un gest, o vorbă bună... 43–43 română
CODREANU, Petre Obiectul de muzeu este mesajul unei epoci 44–45 română
DUCEA, Valeria Ancheta noastră: Arta actorului în teatrul liric 44 română
CONONOVICI, Magdalena Limbajul etern al sufletului 45–46 română
GABOR, Constantin Limbajul contemporan al operei clasice 47–47 română
ARBORE, Ion Legile genului - determinate de muzică 48–49 română
STROE, Aurel Partitura implică și viziunea scenică 49–50 română
DOBOȘ, Viorel Multilateralitatea în pregătirea tinerei generații 50–52 română
HOFFMAN, Alfred Unitate între stilul partiturii și stilul înscenării 52–53 română
ZAHARESCU, George Fuziunea tehnicii vocale cu expresivitatea 54–55 română
LUCULESCU, Mircea Modernizarea forțată denaturează fondul operei 55–56 română
ALBESCU, Teodora Condiția specifică a cîntului 56–57 română
DIACONESCU, Florin Superioritatea cîntărețului-actor 57–58 română
BUIACICI, Toni Modernitate în sine nu există 58–59 română
SIMULESCU, Elizeu Importantă e fuziunea elementelor spectacolului 59–60 română
MIRODAN, Alexandru Un conservator de avangardă: Moni Ghelerter 61–61 română
VLAD, Stan Cu Gheorghe Vlad despre „Lupii de mare” 62–62 română
IACOBAN, Mircea Radu Din jurnalul piesei „Noaptea” 63–68 română
NICHITA, Radu Teatrul Națiunilor (la scara 1/20) 69–74 română
DUCEA, Valeria O săptămînă la Varșovia 75–79 română
Premiile de dramaturgie 1974 - Constantin Chiriță 80–81 română
SĂCEANU, Amza Spune scena... 82–83 română
SĂCEANU, Amza Cabotin 83–83 română
NICULESCU, Ionuț Viața teatrală în „Rampa” acum 50 de ani - august 1925 84–84 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Peripețiile bravului soldat Svejk” traducere și dramatizare de Jean Grossu și Dem. Rădulescu după J. Hașek (Teatrul Național din București) 85–86 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Titanic vals” de Tudor Mușatescu (Teatrul „Bulandra”) 87–88 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Cer cuvîntul la diverse” (Teatrul „Constantin Tănase”) 89–89 română
MARIN, Maria Viitorul rol - Florin Vasiliu 90–90 română
MARIN, Maria Viitorul rol - Mihai Gingulescu 91–91 română
CAZACU, Aurelia Schimburi teatrale - Teatrul Dramatic „Sava Ogneanov” din Russe 92–92 română
ULMU, Bogdan Schimburi teatrale - Teatrul Dramatic „Gheorghi Kirkov” din Plevna 92–93 română
RĂDULESCU, Nicolae N. Note 93–93 română
CRISTIAN, V. Cronica muzicală 94–95 română
MORARU, Mihai Dicționar teatral: Antract 96–96 română