Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1975


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Votul întregii țări, votul nostru 1–3 română
În fața înaltelor răspunderi 4–5 română
BELIGAN, Radu Dovadă a cinstei de care se bucură oamenii de teatru 5–6 română
DELEANU, Elena Un salt imens peste timp 6–6 română
COTESCU, Octavian Angajarea tuturor forțelor noastre 6–6 română
STĂNCULESCU, Silviu Uriașa descătușare de forțe creatoare 7–7 română
STĂNESCU, Carmen Un examen al maturității civice 7–7 română
BOER, Ferenc Slujind comunismul militant 8–8 română
CÎRJE, Melania Încredere în tinerețea noastră 8–8 română
BELIGAN, Radu Confesiuni provizorii (despre „Danton” la Teatrul Național) 9–10 română
POPESCU, Horea Document, viață, actualitate (despre „Danton” la Teatrul Național) 11–12 română
ALBULESCU, Mircea În căutarea lui Danton (despre „Danton” la Teatrul Național) 12–13 română
BORTNOVSCHI, Paul O experiență în valorificarea spațiului scenic 14–16 română
RADU-MARIA, Constantin Teatrul T.V. - un nou gen de spectacol și estetica lui 17–19 română
COCEA, Dina Actorul la teatrul t.v. 19–20 română
PARASCHIVESCU, Constantin Ciclul „Oameni ai zilelor noastre” - concretizarea expresivă a ideii de actualitate în dramaturgie 21–23 română
BOKOR, Petre Teatrul t.v. - un teatru politic 23–24 română
MOȚOC, Doru Scenariul t.v. - între determinările estetice și cele sociologice 24–26 română
CHITIC, Paul Cornel Prima expoziție de scenografie de teatru t.v. 27–28 română
POTRA, Florian Teatru t.v. sau altceva, nou ? 29–29 română
MUNTEANU, Virgil Urîțica (semnal) 30–30 română
TUTUNGIU, Paul O convorbire cu Leonida Teodorescu 31–36 română
CONSTANTINIU, Cristina Atelierul de dramaturgie: „Capul bunei speranțe” de Mihai Georgescu 37–37 română
La rampă: Teatrul Giulești 38–48 română
IOSIF, Mira Dialog de atelier cu D. D. Neleanu 49–52 română
BĂRBUȚĂ, Margareta Royal Shakespeare Company îl descoperă pe Gorki 53–53 română
MIRODAN, Alexandru Un roman din viața teatrului: Partea mea de comedie 54–54 română
CREANGĂ, Ioana Miraculoasa osmoză 55–56 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Tovarășul feudal și fratele său” de Al. Mirodan (Teatrul de Comedie) 57–58 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Pasărea Shakespeare” de D. R. Popescu (Teatrul Giulești) 59–61 română
POTRA, Florian Cronica dramatică: „Medeea” de Seneca (Teatrul Național din București) 61–63 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „A douăsprezecea noapte” de Shakespeare (Teatrul Național din Cluj) 63–65 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Un dușman al poporului” de Ibsen și A. Miller (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 65–66 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Deces galant” de Alexandru Popescu (Teatrul de Stat din Arad) 67–68 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Luna dezmoșteniților” de Eugene O'Neill (Teatrul de Stat din Arad) 68–70 română
TORNEA, Florin Dramaturgul Fritz Hochwälder 70–71 română
TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Ordinul” de Fritz Hochwälder (Teatrul Național din Timișoara) 71–72 română
TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Ordinul” de Fritz Hochwälder (Teatrul Evreiesc de Stat) 72–73 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Chițimia” de Ion Băieșu (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 73–74 română
CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Dubla dispariție a Marthei N.” de Ștefan Oprea (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 75–76 română
CONSTANTINIU, Cristina Cronica dramatică: „Doi pe un balansoar” de William Gibson (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 76–77 română
PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Dulcea farfurie zburătoare” de Roberto Milani (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 78–78 română
MUNTEANU, Virgil Studioul de teatru I.A.T.C.: „Opera de trei parale” de B. Brecht 79–80 română
NICULESCU, Ionuț 125 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. „Vîrstele revoltei” la Teatrul Național din București 81–81 română
NICULESCU, Ionuț Teatrul de poezie: Cezara 82–82 română
NICULESCU, Ionuț „Cîntec pentru marea dreptate a țării”: Bogdan Dragoș-Mira 82–83 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Rodica Sanda Țuțuianu 84–84 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Dem. Rădulescu 85–85 română
MANCAȘ, Mircea George Popovici (1897-1975) 86–86 română
STANCU-ATANASIU, Natalia „Întoarcerea la Micene” de Evangelos Averoff-Tossizza 87–88 română
DUMITRU, Radu Turnee: Teatrul „Nottara” la Sofia 89–90 română
TUTUNGIU, Paul Revista revistelor: „România literară”, „Contemporanul”, „Era socialistă”, „Convorbiri literare” 91–92 română
SOLOMON, Dumitru Cronica T.V. 93–94 română
POPOVICI, Alecu Din carnetul unui director de teatru 94–94 română
BRUMARU, Aurel Dicționar teatrul: A. Autenticitate 95–96 română