Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1974


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Acest an de sărbătoare 1–2 română
COCEA, Dina A XIII-a zi mondială a teatrului 3–4 română
BALACI, Alexandru Ecouri contemporane ale teatrului românesc în Italia 5–6 română
TORNEA, Florin Dramaturgii stagiunii și unele probleme anexe 7–10 română
IOSIF, Mira Reviriment și statornicie (interviu colectiv cu artiștii Naționalului clujean) 11–15 română
MUNTEANU, Virgil Reviriment și statornicie (interviu colectiv cu artiștii Naționalului clujean) 11–15 română
DUCEA, Valeria Reviriment și statornicie (interviu colectiv cu artiștii Naționalului clujean) 11–15 română
Premiile „I. L. Caragiale” ale Academiei Republicii Socialiste România pentru anii 1969, 1970, 1971, 1972 16–17 română
PARASCHIVESCU, Constantin Marginalii la teatrul lui D. R. Popescu 18–20 română
SILVESTRU, Valentin Vasile Alecsandri și teatrul politic 21–28 română
MUNTEANU, Virgil Oedip are 17 ani ! 29–29 română
DUCEA, Valeria Expresia dramatică a versului la recitalul Irinei Răchițeanu 30–30 română
POPOVICI, Alecu De vorbă cu Nicolae Herlea 31–34 română
MÎNDRA, Vicu Poezia dramelor lui Ion Sava 35–36 română
CHITIC, Paul Cornel Prezumții despre obiectul scenografic 37–38 română
DIMIU, Mihai „Ghiță - artistul din lume” 39–40 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Hamlet” de W. Shakespeare (Teatrul „C. I. Nottara”) 41–43 română
TORNEA, Florin Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul „Giulești”) 43–45 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: „Oratoriu pentru Dimitrie Cantemir” de M. Emilian și Dan Nasta (Teatrul „C. I. Nottara”) 45–46 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Eu sînt tatăl copiilor” de Angela Bocancea (Teatrul „Ion Vasilescu”) 46–47 română
POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: „Pygmalion” de Bernard Shaw (Teatrul „L. S. Bulandra”) 48–50 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: „Subiectul era trandafirii” de Frank D. Gilroy (Teatrul Mic) 50–52 română
P., Al. Cronica dramatică: „A fost odată un băiat și-o fată” (Teatrul Evreiesc de Stat) 52–53 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Adîncimi” de Constantin Chiriță (Teatrul de Stat din Ploiești) 53–54 română
M., V. Cronica dramatică: „Misterioasa convorbire telefonică” de Virgil Stoenescu (Teatrul de Stat din Galați) 54–55 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Swanewit” de August Strindberg (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) 55–57 română
MARIN, Maria Roluri în pregătire: Mireille Constantinescu (Teatrul de Stat de Operetă) 58–58 română
MARIN, Maria Roluri în pregătire: Teofil Vîlcu (Teatrul Național din Iași) 59–59 română
CONSTANTINIU, Cristina Reinventînd teatrul - Trupa populară de teatru din comuna Șanț 60–61 română
SOLOMON, Dumitru T.V. 62–64 română
CRISTIAN, V. Constantin Silvestri 65–65 română
SOLOMON, Dumitru Cartea de teatru: „Actori de ieri și de azi” de N. Carandino 66–66 română
ULMU, Bogdan Cartea de teatru: „Teatru” de Gib Mihăescu 67–67 română
SPIRESCU, Nicolae Panoramic muzical 68–68 română
LEU, Corneliu „Fata bună din cer” (piesă în patru acte) 69–95 română
DELEANU, Horia Intensitate sau tonalitate ? 96–96 română