Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1973


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MĂCIUCĂ, Constantin Angajarea socială și estetică 1–4 română
Gong '73 - '74 - Prolog la nou stagiune 5–5 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Național "I. L. Caragiale" - "Simfonia patetică" 6–7 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul "Lucia sturdza Bulandra" - ...Pe mai multe "fronturi" 8–9 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul de Comedie - În preajma unui turneu 10–10 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul "C. I. Nottara" - La start: "Paradisul" 11–11 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Mic - O premieră pe lună 11–11 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Giulești - Autori în custodie 12–13 română
Prolog la nouaa stagiune: Teatrul "Ion Vasilescu" - Polivalența profilului 14–14 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul "Ion Creangă" - Exclusiv pentru copii ! 14–15 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Evreiesc de Stat - Lozul cel mare ! 15–16 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul "Țăndărică" - Anul 25… 16–16 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Satiric și Muzical "C. Tănase" - Lucruri serioase la revistă 16–17 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul de Operetă - Un teatru cu cîntec și dorințe 17–17 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași - Dimitrie cantemir, un turneu în R. D. G. și muzeul teatrului 18–18 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Cluj - Trei premiere 18–18 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Craiova - Un repertoriu frumos… 19–19 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Național din Timișoara - În întîmpinarea publicului 19–19 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța - Activitate riguros planificată 19–19 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul de Stat din Galați - Din nou acasă ! 20–20 română
Prolog la noua stagiune: Teatrul Teatrul Maghiar de Stat din Cluj - Colaborare fructuoasă cu dramaturgii 20–20 română
POPOVICI, Al. Petre Ștefănescu-Goangă 21–21 română
BARANGA, Aurel Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 22–24 română
EVERAC, Paul Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 24–24 română
MĂNESCU, Th. Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 25–27 română
STOENESCU, Virgil Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 28–28 română
POPOVICI, Alecu Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 29–29 română
VLAD, Gheorghe Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 30–31 română
TEODORESCU, Leonida Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 31–32 română
POPESCU, Alexandru Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 32–32 română
IACOBAN, Mircea Radu Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 32–33 română
CHITIC, Paul Cornel Locul și rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) 33–34 română
PARASCHIVESCU, Constantin A fi și a nu fi 35–36 română
SORESCU, Marin Matca (piesă în două acte, șase tablouri) 37–56 română
PASCADI, Ion Național sau universal 57–58 română
TEODORESCU, Leonida Școlile literare ca moment al stagnării 59–60 română
POPOVICI, Alecu Cu Iurie Darie despre tristețile unui june-prim (interviu) 61–67 română
IOSIF, Mira Cu Martin Esslin despre forme ale teatrului prezent (interviu) 68–69 română
RADU-MARIA, Constantin Cartea de teatru: "Teatru" de V. Voiculescu 70–71 română
SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 72–73 română
P., I. Cărți - reviste: Revista română nr. 3/1973 73–73 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Octavian Cotescu 74–74 română
BĂIEȘU, Ion Chițimia (piesă în două părți) 75–93 română
ULMU, Bogdan Cartea de teatru: "Teatru" de George Magheru 94–94 română