Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1973


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
TORNEA, Florin ...Comedia și drama omului mărunt 1–4 română
STANCU, Natalia Dramaturgia lui Aurel Baranga 5–7 română
TORNEA, Florin Condiția spectacolului politic - "Puterea și adevărul" de Titus Popovici la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" 10–14 română
FÖLDES, Maria Cu Titus Popovici despre teatru, film și... vînătoare (interviu) 15–16 română
GHEORGHIU, Mihnea Mușchetarul român (scenariul unui film despre Dimitrie Cantemir) 17–58 română
BALACI, Alexandru Romantismul și poezia teatrului manzonian 59–62 română
NADIN, Mihai Teatrul actualității 63–64 română
PASCADI, Ion Model și realitate 65–66 română
M., M. Festivalul internațional de la Florența 66–66 română
POPOVICI, Alecu Săptămîni și luni... Teatrale 67–68 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică : "Trei frați gemeni venețieni" de A. Matiuzzi, zis Collalto (Teatrul Național "I. L. Caragiale)" 69–70 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Liolá" de Pirandello (Teatrul Giulești) 71–72 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Mitică Popescu" de Camil Petrescu (Teatrul "Ion Vasilescu") 72–73 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Inimă rece" prelucrare de Eduard Covali după W. Hauff 73–74 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică : "Dansați cu salamandra" de Ștefan Iureș, "Cimilituri" (Teatrul "Ion Creangă") 74–75 română
TORNEA, Florin Cronica dramatică : "Poteca trece printre stînci" de Corneliu Dragoman (Teatrul Dramatic din Brașov) 76–77 română
POPOVICI, Ileana Cronica dramatică : "Stîlpii societății" de H. Ibsen (Teatrul de Stat din Ploiești) 77–78 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică : "Hangița" de Goldoni (Teatrul Municipal "Maria Filotti" din Brăila) 78–79 română
TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică : "Răposatul" de B. Nușici (Teatrul de Stat din Sibiu) 80–81 română
PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică : Un jubileu - Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara 81–82 română
Moment directorial cu Dan Alecsandrescu, directorul Teatrului de Stat din Arad 83–84 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Vinovați fără vină" de A. N. Ostrovski (Teatrul Național din Craiova) 85–85 română
PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică : "Ivanov" de A. P. Cehov (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 86–86 română
TORNEA, Florin Cronica dramatică : "Livada cu vișini" de A. P. Cehov (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) 87–88 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică : "Vifornița" de Leonid Leonov, "104 pagini despre dragoste" de Eduard Radzinski (Teatrul "A. Davila" din Pitești) 89–90 română
TORNEA, Florin Cronica dramatică : "Casa asta veche și dragă" de Alexei Arbuzov (Teatrul Dramatic din Brașov) 90–91 română
POPOVICI, Ileana Cronica dramatică : "Povestea timpului pierdut" de Evghenii Șvarț (Teatrul "Țăndărică") 91–92 română
MARIN, Maria Viitorul rol: Tatiana Iekel, Lucia Mureșan 93–93 română
PARASCHIVESCU, C. Teatrul "Insieme" - "L'amante militare" de Goldoni 94–94 română
SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 95–96 română
POPOVICI, Ileana Un ecou al memoriei 96–96 română