Teatrul, nr. în TOM: 12, anul 1973


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Inaugurarea noului edificiu al Teatrului Național din București (cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu; cuvîntul directorului Teatrului Național, Radu Beligan) 1–7 română
CIUTESCU, Ilie "Apus de soare" de Barbu Ștefănescu Delavrancea 8–8 română
"Simfonia patetică" de Aurel Baranga 10–11 română
Teatrul în cadența evenimentelor 12–15 română
La masa rotundă: teatrul T. V. (participanți: Petre Bokor, Andrei Brădeanu, Nae Cosmescu, Sorana Coroamă, Ariana Kunner-Stoica, Domnița Munteanu, Marga Niță, Constantin Paraschivescu, Letiția Popa, Ioana Prodan, Geo Saizescu, Dinu Săraru, Al. Tatos) 16–26 română
PETROVICI, Virgil Virtuțile luminii 27–29 română
POPOVICI, Alecu De vorbă cu Elena Godeanu 30–34 română
POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Diogene cîinele" de Dumitru Solomon (Teatrul de Stat din Ploiești) 35–38 română
POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: "Noile suferințe ale tînărului W" de Ulrich Plenzdorf (Teatrul "Bulandra") 38–41 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Gheorghe Lazăr" de Nicolae Iorga (Teatrul de Stat din Sibiu) 41–42 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Răzvan și Vidra" de B. P. Hașdeu, "Hai la nouri de vînzare" (recital de poezie)(Teatrul de Dramă și Comedie din Constanța) 43–44 română
DUCEA, Valeria Cronica dramatică: "Lumea cît o fi !..." (suită te texte folclorice), "Mockinpott" de Peter Weiss (I. A. T. C.) 45–46 română
MUNTEANU, Virgil 25 de ani de teatru turdean 47–49 română
ULMU, Bogdan Cronica dramatică: "Noile suferințe ale tînărului W" de Ulrich Plenzdorf (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 47–47 română
MARIN, Maria Roluri în pregătire: Doina Tuțescu (Teatrul Mic), Marga Anghelescu (Tearul "Giulești") (interviu) 50–51 română
GANĂ, George N. D. Cocea - dramaturg 52–53 română
CRISTIAN, V. Cronica muzicală: "New Philarmonia Orchestra" 54–54 română
RADU-MARIA, Constantin Cartea de teatru: Paul Claudel sau o viziune poetică a lumii 55–55 română
CERNESCU, Dinu Note sentimentale pe marginea unui turneu - Teatrul Giulești în U. R. S. S. 56–57 română
SOLOMON, Dumitru Cronica T. V. 58–60 română
NAGHIU, Iosif Într-o singură seară (piesă în trei acte) 61–88 română
Indice bibliografic: Anul 1973 (anul XVIII) 89–95 română
Note 96–96 română