Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1972


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Pagină de An Nou 1–3 română
BOGZA, Geo Și eu m-am născut la Ploiești 4–5 română
ALEXANDRESCU, Sică I. L. Caragiale 6–11 română
IGIROȘIANU, I. Molière și Caragiale 12–16 română
TORNEA, Florin Evocări în „Casa lui Alecsandri” 17–18 română
IORDAN, Iorgu Istoricul unei stagiuni 19–20 română
PASCADI, Ion Concret-istoric sau general-uman 21–21 română
POPOVICI, Alecu De vorbă cu Ionescu-Gion acasă și la teatru 22–31 română
DUCEA, Valeria Studenții la teatru (opiniile cîtorva studenți din diferite institute bucureștene) 32–42 română
NEGREANU, D. Studenții la teatru (opiniile cîtorva studenți din diferite institute bucureștene) 32–42 română
NASTA, Dan Dialogul repetiției 43–44 română
IOSIF, Mira Mircea Albulescu între teatru și film 45–47 română
STAN, Radu Productivitatea unei orchestre 48–48 română
IOSIF, Mira Cronica dramatică: Jocul de-a vacanța de Mihail Sebastian (Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 49–50 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: Groapa de Eugen Barbu (Teatrul „C. Tănase”) 50–53 română
POPOVICI, Ileana Cronica dramatică: Măsură pentru măsură de Shakespeare (Teatrul Giulești) 53–56 română
MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: Mincinosul de C. Goldoni (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 56–57 română
P., I. Cronica dramatică: Într-un ceas bun ! De V. Rozov (Teatrul „Ion Vasilescu”) 57–58 română
ALBALA, Radu Cronica dramatică: Adam și Eva de Aurel Baranga (Teatrul Evreiesc de Stat) 58–59 română
T., Fl. Cronica dramatică: Fîntîna Blanduziei de Vasile Alecsandri și Ziariștii de Al. Mirodan (Teatrul dramatic din Brașov) 59–60 română
TOMA-CONSTANTINESCU, Irina Cronica dramatică: Cuza Vodă de Mircea Ștefănescu (Teatrul de Stat din Ploiești) 60–61 română
PARASCHIVESCU, C. Cronica dramatică: Șeful sectorului suflete de Al. Mirodan și Ștafeta nevăzută de Paul Everac (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 61–62 română
DUCEA, Valeria „Comedia” budapestană la București 63–64 română
MUNTEANU, Virgil „Masa rotundă” a revistei noastre la Teatrul „Ion Creangă” 65–66 română
POPOVICI, Ileana „Masa rotundă” a revistei noastre la Teatrul „Ion Creangă” 65–66 română
THEODORESCU, Marin Copiii și teatrul 66–67 română
POPESCU, Dumitru I. Relațiile Teatrului „Ion Creangă” cu micii săi spectatori 68–69 română
MASSOFF, Ioan C. A. Rosetti: „sufăr că nu sînt actor...” 70–70 română
OMESCU, Ion Iadul și pasărea 71–94 română
THURN, Brigitte Dramaturgia în R.D.G. 95–98 română
ZAMFIR, T. La Teatrul Popular din Cugir - „O mică diferență” de Petre Sălcudeanu și Alexandru Cornescu 99–99 română
SOLOMON, D. Pagini de jurnal 100–100 română
P., I. Stagiunea în dezbaterea A.T.M. 101–101 română
Dinu Bondi 102–102 română